Juhatuse koosoleku protokoll

KÜ mnt 77a juhatus

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 31.08.2021 toimunud koosoleku protokoll.

Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.

Toimumise aeg: 19.3019.40

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Juri Donskov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.

Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

PÄEVAKORD:

KÜ juhatuse esimehe valimine.

Teeremondi teostamine.

Puitlaudise vahetamise tellimine.

Jooksvad küsimused.

1.KÜ juhatuse esimehe valimine.

ETTEPANEK: Valida KÜ Paldiski mnt 77a juhatuse esimeheks Guido Koidik

OTSUSTATI: Valida KÜ Paldiski mnt 77a juhatuse esimeheks Guido Koidik

Otsus võeti vastu kahe poolthäälega. G.Koidik andis oma nõusoleku kuid ise ei hääletanud

2. Teeremondi küsimus. Korteriühistu 29 juuli üldkoosolek otsustas majaesise tee remondi tellimise. Millal alustame tööga?

OTSUSTATI: Tellida töö esimesel võimalusel veel enne septembrikuu lõppu.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

3. Puitlaudise vahetamise tellimine.

Korteriühistu 29 juuli üldkoosolek otsustas elamu lõunakülje dekoratiivse puitlaudise vahetamise.Millal alustame tööga?

OTSUSTATI: Tellida töö esimesel võimalusel.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

4. Jooksvad küsimused.

Järgmine plaaniline juhatuse koosolek toimub septembrikuu lõpus.

Juri Donskov

Vassili Lukjanov

Guido Koidik: Protokollis: Guido Koidik

Протокол собрания правления

Протокол заседания правления квартирного товарищества Paldiski mnt 77a от 31.08.2021.

Встреча прошла в конференц-зале на втором подъезде Палдиски мнт 77а.

Время: 19.30 — 19.40

Присутствовали члены Правления: Юрий Донсков, Василий Лукьянов и Гуйдо Койдик.

Заседание проходило под председательством Гуйдо Койдика.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя правления KÜ.

2. Проведение дорожного ремонта.

3. Заказ смены деревянной доски.

4. Текущие проблемы.

1. Избрание председателя правления KÜ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Избрать Гуйдо Койдика председателем правления KÜ Paldiski mnt 77a.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Гуйдо Койдика председателем правления KÜ Paldiski mnt 77a.

Решение принято двумя голосами. Г. Койдик дал согласие, но не голосовал

2. Вопрос ремонта дорог. Общее собрание квартирного товарищества 29 июля приняло решение о ремонте дороги перед домом. Когда мы приступим к работе?

ПОСТАНОВИЛИ: Заказать работу в кратчайшие сроки до конца сентября.

Решение принято единогласно.

3. Заказ смены деревянной доски.

Общее собрание квартирного товарищества 29 июля приняло решение о замене декоративной деревянной доски на южной стороне дома, когда мы приступим к работе?

РЕШИЛИ: Заказать работу в кратчайшие сроки.

Решение принято единогласно.

4. Текущие проблемы.

Следующее плановое собрание правления состоится в конце сентября.

Юрий Донсков

Василий Лукьянов

Гуйдо Койдик