Kokkuvõte märts — aprill / Итоги март — апрель

Kokkuvõte märts — aprill

1.      Vahetasime välja parkimiskorra täitmist kontrolliva firma. Leping ParkIT oü –ga lõppes 14.märtsil. Lepingu Ühisteenused AS-ga allkirjastasime samal päeval ja esimesel aprillil alustasid nad kontrolliga. Juba on ilmnenud ka esimesed probleemid. Nimelt ei tea mõni autoomanik milline tema ksutatavast kahest sõdukist on

„külaline» ja milline omab elektroonilist parkimisluba. Autoomanik paneb külalise kaardi välja oma niigi luba omavasse sõidikisse ja saab teise auto parkimise eest 40 EUR trahvi.  Et edaspidiseid segadusi ära hoida panen parkimislubadega autode nimekirja välja KÜ andmekataloogi kus selle alaline asupaik saab olema siin: https://onedrive.live.com/redir?resid=DCEBF0183AE9EB57!7436&authkey=!ACV_CKPaiMrHYAs&ithint=folder%2cpdf

Hea oleks see link endale kopeerida, sest olgu, et nimekiri on nimede ja korterinumbriteta ei paneks ma seda päris avalikuks vaatamiseks välja.

2.     Keskkütte automaatika.  Selle töö tegemiseks on kõik valmis kuid arvestades kuupäeva ja vajadust, süsteem töö tegemiseks välja lülitada, otsustasime hooldusfirmaga, et selle töö teeme pärast kütteperioodi lõppu.

3.     Märtsikuus viisime läbi kaks hanget, rõdude remonditöö ja konsutlandi-järelevalve leidmiseks. Remonditöö tegijaks valisime „Montex Group OÜ». Valiku puhul sai otsustavaks see, et firma teeb tööd muuhulgas ka tööstusalpinismi meetodil. See tähendab, et võimalusel me maja ümber tellinguid ei paigalda, mis tähendab olulist kokkuhoidu.
Ehituskonsultatsiooni ja omanikujärelevalve  teenuse tellime „ Tugikaar OÜ»-lt. Esimeses etapis koostab konsultant hinnangu rõdude remondieelse seisukorra kohta ja püstitab lähteüleseande ehitajale remonditöö tegemiseks. Teise etapina osutab firma meile omanikujärelevalve teenust. Lihtsamalt öeldes, paneb ehitusekspert meie majale rõdudele diagnoosi, määrab ravi ja jälgib siis raviprotseduuride läbiviimise õigsust.

4.     Rõdude remont.   Kuigi me üldkoosolekul rääkisime vaid maja lõunakülje rõdude remondist siis põhjalikumal ülevaatusel sai selgeks, et avariiremonti vajavad siiski kõik 72 rõdu. Kui me otsustanuks maja põhjalikuma renoveerimise kasuks siis ei teeks me rõdude remonti eraldi ja ootaks selle suurema töö ära. Et aga renoveerimise töö jäi otsustamata siis teeme rõdude remondi ära nüüd.
Ehkki  töö mille me ette võtame on „avariiremont», st me parandame olemasolevat ja ei vaja selleks ehitusluba, ega teatist – on see töö ometi osa elamu renoveerimisprojektis ettenähtud tegevustest. Nimelt on eelprojektis rõdusid puudutavalt ette nähtud neid mitte soojustada, vaid tasandada välimispinnad ja värvida silikaatvärviga. Ehk siis see mida me teha kavatsemegi.
Remonditöö maksumuseks pakkus „Montex Group» 8560 Eurot. See summa on väga-väga  ligikaudne, sest töö esimeses etapis eemaldatakse rõdudelt lahtine ja juba varisemas materjal. Kui palju seda on ei tea keegi.  Alles siis kui see on tehtud ja ekspert rõdud üle vaadanud võib täpsemalt öelda, et kui palju see remont meile tegelikult maksma läheb. Võib juhtuda nii, et rõdupaaneele tuleb taastama hakata sellises ulatuses, et on ikkagi vajalik tellingute püstitamine. Tööstusalpinist võib teha parandusi kuid ei saaks hakkama betoneerimise või lauskrohvimisega.
Väga võimalik, et peame vormistama suuremad tööd ja kulud erakorralisel üldkoosolekul vastava otsusega. Aga seda siiski alles siis kui meil saab olema rohkem informatsiooni tegelike vajaduste kohta.

5.     Ebamugavused.   Remonditööd toovad tõenäoliselt kaasa mitmeid ebamugavusi. Probleeme tuleb Parkimisega, sest remonditööde ajal ei saa sõidukeid parkida maja ligidale kõnniteele. Ruumi vajavad ka ehitaja sõidikid.  Pudenev ja kukkuv materjal toob vajaduse piirata maja ümber liikumist.  Tolmu, värvi jms läbi võivad saada kannatada aknad ja aknalauad.

6.     Ehitaja ja ekspert vajavad pääsu korteri rõdudele.  Ülevaatuse ja töö käigus tuleb lubada ehitajale pääsu rõdudele. Omalt poolt palume töötegijatel sellistest vajadustest aegsasti teada anda.

7.     Millal töö algab?   Tegelikult juba algaski, sest leppisime just täna 07.04 juhatuse ja ehituseksperdiga kokku konsultatsiooniteenuse tellimise. Ehitaja alustab kohe kui  rõdude ülevaatus tehtud.
Итоги март — апрель
1.      Сменили фирмы выполняющую парковочный контроль. Договор с фирмой OÜ ParkIT завершился 14-го марта. Договор с AS Ühisteenused был подписан в тот же день и 1-го апреля они начали контролировать.  Уже выявились первые проблемы. А именно, один автовладелец не знал какая из двух его используемых машин «гость», а какая имеет электронное парковочное разрешение. Автовладелец положил гостевую карточку в автомобиль имеющий уже разрешение и в итоги получил штраф 40 евро за второй автомобиль.  Чтобы в дальнейшем избежать путаницы, я составил список автомобилей с парковочными разрешениями, который всегда будет находиться здесь : https://onedrive.live.com/redir?resid=DCEBF0183AE9EB57!7436&authkey=!ACV_CKPaiMrHYAs&ithint=folder%2cpdf
Было бы хорошо эту ссылку себе скопировать, пусть там нет имен и номеров квартир, я не хотел бы выставлять для публичного просмотра.

2.     Автоматика для центрального отопления. Для выполнения этих работ уже все готово, однако учитывая какое сегодня число и необходимость отключения системы для проведения работ, решили с обслуживающей фирмой, что эти работы будем делать после завершения отопительного периода.

3.     В марте мы провели два тендера, на исполнителей по ремонт балконов и консультанта ведущего надзор за этими работами. Исполнителем ремонтных работ был выбран „Montex Group OÜ». На решение кого выбрать повлияло то, что фирма делает работы методом промышленного альпинизма. Это значит, что вокруг дома не будут возводиться строительные леса, что означает существенную экономию.
Строительные консультации и надзор за работами мы заказали у „ Tugikaar OÜ». На первом этапе консультант даст оценку состоянию балконов и поставит задачи перед строителями для выполнения ремонтных работ. Вторым этапом фирма окажет нам услугу по надзору. Проще говоря, строительный эксперт поставит диагноз балконам нашего дома, назначит лечение и проследит за правильным проведением лечебной процедуры.
Ремонт балконов.   Несмотря на то , что на общем собрании мы говорили только о ремонте балконов с южной стороны, при более основательном осмотре стало ясно, что в аварийном ремонте нуждаются все 72 балкона. Если бы мы приняли решение в пользу глобальной реновации, тогда бы мы не стали отдельно ремонтировать балконы , а дождались бы больших работ и делать в рамках реновации. Но работы по реновации остались без решения и приходиться балконы делать сейчас. Хотя предпринимаемые работы и имеют статус «аварийные работы», все-таки мы улучшаем существующее и для этого не надо разрешение на строительство, тем не менее часть этих работ предусмотрена в проекте по реновации.  Например в предварительном проекте, в части касающейся балконов, не предусмотрено их утеплять, на зато есть окраска гладких поверхностей силикатной краской.
 „Montex Group» сделал ценовое предложение за ремонтные работы 8 560 евро. Эта сумма очень-очень приблизительная, так как на первом этапе удалят с балконов осыпающийся материал. Сколько там отобьется не знает никто. Только тогда, когда это будет сделано и эксперт осмотрит балконы, можно уже точно сказать во сколько реально нам это обойдется. Может случиться так, что для оштукатуривания балконной панели, все таки потребуется устанавливать строительные леса. Промышленный альпинист может делать лишь точечные исправления, но не может наносить сплошную штукатурку на поверхность.  Очень вероятно, что мы должны будем собрать внеочередное общее собрание для подтверждения решения, если расходы на ремонт существенно вырастут.  Но пока, что мы нуждаемся в большей информации о реальном положении дел.

4.     Неудобства.   Ремонтные работы несут с собой некоторые неудобства. Проблема возникнет с парковкой, поскольку во время проведения ремонтных работ нельзя парковать машину слишком близко к дому на пешеходных дорожках. Место потребуется так же и для машин строителей. Осыпающийся и падающий материал, неизбежно вызовет необходимость ограничить движение вокруг дома. От пыли и краски могут пострадать окна и карнизы.

5.     Строители и эксперт могут нуждатся в доступе на балконы со стороны квартир.  В ходе осмотра и работ придется разрешить строителю вход на балкон. Со своей стороны мы попросим строителей об этой необходимости своевременно сообщать.

6.     Когда начнется работа?   На самом деле уже началась, поскольку уже сегодня 07.04 правление договорилось со строительным экспертом о его услугах. Строитель начнет сразу, как только будут осмотрены балконы. 


Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.