KÜ üldkoosoleku teine, remonditööde tegemist puudutav päevakorrapunkt. / Второй пункт повестки дня общего собрания КТ касающийся ремонтных работ.

KÜ  üldkoosoleku teine, remonditööde tegemist puudutav päevakorrapunkt.
Kui aastaaruandest, tehtud kulutustest ja revidendi arvamusest peaks teil nüüd ülevaade olema siis remonditööde aastaplaanil  pean vajalikuks veidi pikemalt peatuda. Ettepanekuid remonditööde osas on kokku neli.
  1. Teede ja parklate remont ning märgistamine.
  2. Küsitluse tulemuste põhjal favoriit : Küttesüsteemi vahetus.
  3. Küsitluse „teise koha omanik»  pesuruumide uste vahetus.
  4. Ja lõpuks maine ja kiuslik – meie rõdude remont pole veel lõpetatud ja nende töödega peaks jätkama.
Kulutada võiksime lahedasti umbes 22 000 eurot. Kui otsustame remondifondi sissemakseid tõsta siis 28 000 eurot. On seda vähe või palju?  Pesuruumi uste ja (või) teetööde jaoks jätkub.
Aga nii küttesüsteemi jaoks

kui rõdudele jääb puudu.

Seda, et osa parklast pole enam kaetud asfalti vaid ebamäärase kivipuruga näevad meie autoomanikud iga päev. Vähegi tugevam vihm uputab veerandi parklast. Asja annaks parandada umbes paarikümne tuhande Eurose kulutusega. Probleem on aga selles, et kas me tahame kulutada sellist raha olemasoleva parkla remondiks selle asemel, et parklat laiendada ja drenaazisüsteemi välja ehitada?
Kas ei tule pärast välja nii, et kulutame praegu suure raha ära kuid pärast hakkame ehitatut lõhkuma, et kõike uuesti teha?
Ma arvan, et just nii see lähekski. Alternatiiv on loobuda remondifondi vahendite kasutamisest umbes neljaks aastaks ja parkla laiendamise projekt ikkagi ellu viia.

Teiseks küttesüsteem. Kahjuks fakt on see, et meie māja kulutused küttele ületavad enamuse sarnaste elamute omi. Ülekütmine ongi tänapäeva kõrgete küttehindade juures halvasti toimiva küttesüsteemi esmaseks tunnuseks.
Ja probleemiks ei olegi tegelikult see, et meie māja küttesüsteem oleks kuidagi eriliselt halvas seisundis. Lihtsalt projekteeritud on see arvestades nõukogudeaegseid norme ja hindu.  Tol ajal tehti kõike tagavaraga ja köeti nii, et kõige külmemad korterid oleks garanteeritult soojad. Ja nii see toimibki ka praegu edasi.
Süsteem lihtsalt ei võimalda reguleerida nurgakorterite ja elamu keskele jäävate korterite temperatuure eraldi.
Nendest ja teistest küttesüsteemi eripäradest ning võimalustest olukorda lahendada rääkisime spetsiaalselt küttesüsteemile pühendatud koosolekul mis toimus 9 märtsil. Koosolekul esines juhatuse poolt spetsiaalselt palgatud konsultant kes andis muuhulgas hinnangu meie elamu küttesüsteemile ja pakkus välja ka lahenduse kuidas olukorda parandada. Lahenduseks on praeguse ühetorusüsteemi asendamine kahetorusüsteemiga mis võimaldaks balansseerida küttesüsteem nii horisontaalselt kui vertikaalselt ja reguleerida iga korteri soojatarbimist eraldi.  Standartne lahendus ilma eriliste kavalusteta. Hind meie elamu puhul umbes 80 000 Eurot. Suuremat kokkuhoidu tõotav süsteem eeldaks aga juba soojuspumpade paigaldamist. 80 000 Eurot võime välja panna juhul kui loobume 3-5 aastaks remondifondi vahendite kasutamisest. No muidugi kui jääme kindlaks põhimõttele laene mitte võtta.

Kolmas töö – pesukuivatusruumi ruumi uste vahetamine. Küsisime hinnapakkumised ja saime keskmiseks tulemuseks ca 11 000 Euro väärtusest tööde tegemist sisaldava pakkumise. Meile pakutavad uksed on metallist tumepunaseks värvitud välisuksed, mõõdukalt tulekindlad (kuid ilma sertifikaadita). Varustatud  Abloy luku ja ukselingiga mis välistab inimese kinnijäämise pesukuivatusruumi. Meil on juba olnud tulekahju pesukuivatusruumis ja (te ei taha ju kogeda näiteks autorehvide põlemise suitsu trepikojas), meil on inimesed tundideks pesukuivatusruumi lõksu jäänud (õnneks mitte talvel), meil on toimunud vargusi pesukuivatusruumist. Nii, et uste puhul eelkirjeldatud nõudmiste rakendamine on minu arvates mõistlik ja vajalik. Tehtud siis tehtud. Uksed on võimalik paigaldada umbes kahe kuu jooksul pärast meie otsust. Omad puudused on muidugi ka selle töö tegemisel. Nimelt ei ole saadav trepikoja soojuse kokkuhoid kuigi tõhus ilma katuse ja liftiruumi uksi vahatamata ning pesukuivatusruumi siseseina soojustamata. Tuletan siinkohal meelde, et pesukuivatusruumi eraldab prügišahtiruumist vaid läbipaistev klaastellistest vahesein. Ja lõpuks ei vasta I trepikoja keldri vaheuks tuleohutusnõuetele ja tuleks samuti vahetada. Perspektiivis tuleks ka need tööd ära teha, kuid see jääks siis juba järgmiste aastate eelarve kanda.  Jällegi oleks tegelikult soovitav paariks aastaks remondifondi rahade kasutamisest loobuda ja siis töö tervikuna ära teha.

Rõdud. See töö mis sai möödunud aastal tehtud pole lõplik lahendus vaid konstruktsioonide hädavajalik remont mis vajaks omakorda kaitset väliskeskkonna eest. Tuleks paigaldada fasaadiplaadid või metallprofiil-plekist kate ning kaitsta need ülalt omakorda veeplekkidega. Sama projekti käigus tuleks asendada ka projektile mittevastavad rõduaknad. (neid on suhtes umbes kaks kolmest) Keerukust lisab asjaolu, et tegu on ehitusloakohuselise tööga. Tuleb tellida projekt, teha kooskõlastused, palgata järelevalve, kõik nagu peab.
Selle tööga on nagu eelmistegagi. Me peaksime paar aastakest raha koguma.
Väikeste  tööde aeg on läbi. Sellepärast oleks minu ettepanek mitte oodata ja valmistada ette üldkoosolek laenuotsuse tegemiseks suurimat rahalist kokkuhoidu lubavas küttesüsteemi uuendamise küsimuses.
Juhul kui me siiski laenu võtmise kasuks otsustama valmis ei ole – siis teen ettepaneku:  Esiteks: Tõsta ruutmeetri pealt remondifondi kogutavat summat 0,44 eurolt 0,6 eurole. Teiseks: Loobuda eeloleval aastal remondifondi vahenditest tööde tellimisest.
Второй пункт повестки дня общего собрания КТ касающийся ремонтных работ.
На основании сделанных расходов в соответствии с годовым отчетом и заключения аудитора, хочу подробнее остановиться на обзоре по ремонтным работам в проектном годовом плане. У нас есть четыре предложения по части ремонтных работ.
  1. Ремонт дороги и парковки, а так же разметка парковки.
  2. Фаворит по результатам опросов: Замена системы отопления.
  3. Второе место по итогам опроса: Замена дверей сушилок.
  4. И наконец репутационный и каверзный – ремонт наших балконов еще не завершен и эти работы следует продолжить.
В ближайшее время мы можем потратить примерно 22 000 евро. Если собрание решит поднять взносы в ремонтный фонд тогда 28 000 евро. Это мало или много? Для дверей сушилок и ремонта дорог этого хватит.
А вот для замены системы отопления и балконов будет недостаточно.
Тот факт, что часть парковки больше не покрыта асфальтом, а лишь каменной крошкой, которую невозможно разметить, наши авто владельцы наблюдают каждый день. Как только пойдет дождь посильнее, затоплена четверть парковки. Для исправления этого безобразия примерно требуется 20 000 евро. А проблема в том, хотим ли мы тратить эти деньги для ремонта существующей парковки, вместо того, чтобы расширить эту парковку и построить дренажную систему? 
 Н
е получиться ли так, что мы сегодня потратим на это дело много денег, а завтра начнем построенное ломать, чтобы все заново делать?
Я думаю, что именно так и произойдет. В качестве альтернативы можно отказаться от использования средств из ремонтного фонда примерно на четыре года, и все-таки воплотить в жизнь проект расширения парковки.
Во вторых система отопления. К сожалению правда в том, что расходы на отопление в нашем доме превышают расходы большинства похожих домов. Плохо функционирующая система отопления вместе с высокими тарифами и приводят к сверх расходам на тепло.
И проблема даже не в том, что отопительная система нашего дома в каком-то особо плохом состоянии. Просто дом проектировался исходя из норм и тарифов советского времени. В то время делалось все с большим запасом и топили так, что даже самые холодные квартиры были бы гарантированно теплыми. И так это и сегодня продолжалось бы, если бы не высокие тарифы.
Надо понять очень простую вещь, что система не может регулировать температуру угловых квартир и квартир в середине дома отдельно.
Об особенностях одних и других систем отопления, а так же о возможных разрешений ситуаций мы говорили на собрании 9 го марта, специально посвященного системе отопления. На собрании выступил специально нанятый правлением консультант, который в том числе дал оценку системе отопления нашего дома и предложил решение, как исправить ситуацию.
 Решением является — это замена сегодняшней однотрубной сиcтемы на двухтрубную, что позволит балансировать сиcтему отопления как горизонтально, так и вертикально и регулировать в каждой квартире потребление тепла отдельно. Это стандартное решение без особых хитростей. Цена работ в нашем случае примерно 80 000 евро. Наибольшую экономию при такой работающей системе, обеспечивает установка тепловых насосов. Мы сможем выложить 80 000 евро в случае если откажемся на 3-5 лет использовать средства из ремонтного фонда. И тогда останемся верны своим принципам не брать кредиты.
Третья работа – замена дверей в сушильных помещениях. Мы спросили ценовые предложения и получили средний ценовой результат, около 11 000 евро хотят за эту работу. Нам предложили поставить темно-красные металлические уличные двери, умеренно огнеупорные (но без сертификата).
Оборудованные замками Abloy и дверной ручкой, что исключит заблокирование человека в сушильном помещении и (вы же не собираетесь хранить воспламеняющиеся автомобильные покрышки в помещении), у нас были люди, которые на один час оказались закрытыми в сушильном помещении (к счастью не зимой), у нас совершаются кражи из сушильных помещений. Так что, установка выше описанных дверей считаю разумным и нужным.
 Делать значит делать добротно. Двери возможно установить примерно в течении двух месяцев после нашего решения. Конечно у этих работ есть свои недостатки. Поставив новые двери в подъездах не станет теплее, сушилки по прежнему останутся продуваемы с внешней стороны, а дверь возле лифта и внутренняя стеклянная стена сушилки останутся не утепленными. Напомню, что сушильное помещение и помещение мусорной шахты разделяет прозрачная перегородка из стекла. И наконец подвальная дверь первого подъезда не отвечает требованиям пожарной безопасности и ее следовало бы заменить. В перспективе придется сделать эти работы, но уже из бюджета следующего года. Опять же было бы желательно отказаться расходовать средства на пару лет из ремонтного фонда и тогда эти работы можно целиком сделать.
Балконы. Эти работы не были до конца завершены в прошлом году, были отремонтированы лишь конструкции нуждающиеся в срочном ремонте, которые в свою очередь нуждаются в защите от внешней среды. Надо бы установить фасадные плиты или покрытие из металлического профиля, и в свою очередь сверху их защитить жестяным сливом. В ходе этого проекта следовало бы заменить не соответствующие проекту балконные окна. (таких около две трети) Сложностей добавляет обстоятельство, что мы имеем дело с работой, нуждающейся в обязательном разрешении на строительство. Надо заказать проект, сделать согласования, оплатить строительный надзор, все как должно быть.
С этой работой как и с предыдущей. Мы должны пару лет копить деньги.
Время маленьких работ уже прошло. Поэтому мое предложение такое, не ждать и не подготавливать общее собрание к решению о взятии кредита. Сбережение денежных средств поможет в вопросе обновления системы отопления.
В случае если мы все-таки не решим в пользу взятия кредита – тогда предлагаю: Во-первых: Поднять за квадратный метр от 0,44 евро до 0,6 евро от собираемой суммы в ремонтный фонд. Во-вторых: Отказаться  в следующем году расходовать ремонтный фонд.

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.