Niisiis esimene päevakorrapunkt / Тогда первый пункт повестки


Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Niisiis esimene päevakorrapunkt:

KÜ 2015. aasta aruanne. Revidendi akt ja juhatuse tegevusaruanne.

Ühistu juhatus pidas 2015 aasta jooksul   kuus koosolekut.
Vastavalt juhatuse otsusele olid juhatuse liikmete vastutusppiirkonnad jaotatud järgmiselt:  Juhatuse liige Artjom Naljotov – Parkimine ja hoovi heakord.  Juhatuse liige Maritana poola – võlgnevused ja parkimiskord. Juhatuse liige

Guido Koidik elamu, elamu tehnosüsteemid, lepingud, varustamine, koosolekute läbiviimine ja rahalised küsimused. Ühistul on jätkuvalt sõlmitud kaks töölepingut majahoidja ja raamatupidajaga.  KÜ juhatuse esimees ja juhatuse liikmed said töötasu vastavalt üldkoosoleku kinnitatud majandusaasta kavale: esimees 200 Eurot kuus netto ja ülejäänud  juhatuse liikmed kumbki 65 Eurot kuus Netto.


KÜ juhatuse esimees osales kahel EKÜL korraldatud koolitusel, „KÜ juhtimise baaskursus» ja „Üldkoosolekute läbiviimine». Tallinna linnakantselei tagastas meie koolituskuludest 127 Eurot koolitustoetusena. Peale selle võtsime osa tasuta seminaridest ja koolitustest elamute renoveerimise teemal. Selgitasime kui paljudes sarnase projektiga või teistes silikaattellistest elamutes on läbi viidud KREDEX nõudmistele vastavaid renoveerimistöid ja millised on nende tööde tulemused. Käisime asja ka kohapeal vaatamas ja katsumas ning suhtlesime kolleegidega teistest ühistutest. Eeskujuks ja näiteks meie korteriühistule toome „KÜ Loo Elamud» tehtud töö. Meie lähim sarnase projektiga elamu mida haldab „KÜ Nõmme tee 19″  ei ole veel täpsemaid kokkuvõtteid teinud. Täsemalt  sellest juba päevakorrapunkti „Elamu renoveerimine» raames.

Remondifondist tegime aasta jooksul töid kokku 13863,25 Euro eest. Suurematest kuludest: 1944,00  eurot kulus teede remondiks ühistu hoovis. 11449, 30  Eurot läks kokku maksma koosolekuruum teise trepikoja keldris. See oli aasta mahukaim töö mille käigus tuli lammutada ruumides osaliselt või täielikult vana põrand ja valada uus. Vahetasime korralike metalluste vastu kõik uksed. Täielikult uuendasime elektrisüsteemi. Krohvisime ning värvisime seinad-laed. Ostsime ruumi uued toolid. Täpsem töömahtude ja kulutuste loetelu asub http://1drv.ms/1Xf2lDA . Pildigaleriid keldriruumist enne remonti ning pärast seda võite näha  siin http://1drv.ms/1LDMdEe .
Lisks sellele tegime väiksemaid remonditöid soojussõlmes, viisime läbi liftide tehnilise kontrolli. Alates 2015 aasta detsembrikuust on meie elamul kaugloetav soojamõõtur.
Edaspidiseks teen ettepaneku:

  •            Sõlmida juhatuse liikmetega käsunduslepingud, et täpsemalt piiritleda kohustused ja vastutuse kohustuste täitmise eest.
  •           Ajaga kaasas käies piirata miinimumini kantseleikulusid ja minna üle paberivabale asjaajamisele, nii palju kui seadus seda lubaks.
  •           Lubada kasutada eelmisel aastal haldusfondist kasutamata jäänud vahendeid juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete koolitamiseks.Во избежании траты вашего драгоценного времени на собрании, хочу более обстоятельно ввести вас в курс дела, как делал это и в прошлом году. Тогда первый пункт повестки:

Годовой отчет КТ за 2015 год. Акт ревизионной комиссии и отчет о деятельности правления.

Правление товарищества в течении 2015 года провело шесть собраний.
Согласно решению правления, члены правления разделили между собой области ответственности: Член правления Артем Налетов – парковка и порядок во дворе.  Член правления Маритана Поола – задолженности и порядок на парковке. Член правления Гуйдо Койдик — технические системы дома, договора, снабжение, проведение собраний и финансовые вопросы. В товариществе продлены два трудовых договора с дворником и бухгалтером.  Председатель товарищества и члены правления получали заработную плату в соответствии с утвержденном на общем собрании хозяйственному экономическому плану: председатель 200 евро в месяц нетто и  остальные члены правления, оба по 65 евро в месяц нетто. 

Председатель правления КТ участвовал в двух обучениях организованных EKÜL, «Базовый курс управления КТ» и «Проведение собраний». Таллиннская городская канцелярия вернула нам потраченные на курсы 127 евро как поддержку на обучение. Кроме этого мы приняли участие  в бесплатном семинаре и обучении на тему реновации дома. Узнали как много домов с похожими проектами или домов из силикатного кирпича провело у себя реновацию согласно требованиям установленных Кредексом на проведение работ по реновации и какие результаты их работы.  Также ходили посмотреть как идут дела у местных и пообщались с коллегами из других товариществ. Образцом и примером для нашего товарищества это то, как выполнена работа у  „KÜ Loo Elamud» . Самый близкий с похожим проектом как у нашего дома, жилой дом  „KÜ Nõmme tee 19″ , еще не сделал точных итоговых расчетов. Подробнее об этом поговорим в пункте повестки дня  Реновация дома«

В течении года  мы сделали всего работ на сумму 13 863,25 евро, взятых из ремонтного фонда. Самые крупные расходы: 1944,00 евро были потрачены на ремонт дорог во дворе товарищества. 11449,30 евро ушли на помещение для собраний в подвале второго подъезда. Это была самая объемная работа за год в ходе которой пришлось частично сделать разрушения в помещениях, а на месте старого пола, отлить новый. Были заменены все старые двери на приличные металлические. Полностью обновили электрическую систему. Отштукатурили и покрасилси стены и потолки. Купили новые стулья. Точный объем работ и перечень расходов находиться здесь http://1drv.ms/1Xf2lDA. Фотогалерею подвала до ремонта и после можете увидеть здесь http://1drv.ms/1LDMdEe .
В добавок к этому сделали небольшой ремонт в тепловом узле, провели технический контроль лифтов. Начиная с декабря 2015 года в нашем доме установлен удаленно считываемый счетчик тепла.
На будущее предлагаю:

  • Заключить с членами правления договора поручения, чтобы точнее определить их обязанности и ответственность за их выполнение.
  • Идя в ногу со временем, ограничить минимум расходов на канцтовары и перейти на свободное от бумаг делопроизводство, в таком объеме как позволяет закон .
  • Разрешить использовать не израсходованные административные средства предыдущего года на обучение членов правления и ревизионной комиссии. 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.