Публикации от admin

APRILLIKUU KOKKUVÕTE / АПРЕЛЬ 2013

 Sündmused •Juhatuse koosolek otsustas valida meie territooriumil parkimiskontrolli teostama Norge invest OÜ ”Rahvapark”. •Projekteerija on muutnud detailides KÜ territooriumi heakorraprojekti, eesmärgiga korraldada liiklust nii, et me ei peaks läbima Paldiski mnt 77 krunti. •Puudub servituudileping Naabri Paldiski mnt 77-ga.•Me ei sõlmi fonosüsteemi hoolduslepingut kuna selleks on vaja 40 EUR kuus, meil aga on kasutada vastavalt […]

Lugupeetud Korteriomanikud ! Уважаемые владельцы квартир !

  Lugupeetud Korteriomanikud ! Avaldused veemõõtjate taatlemiseks või vahetamiseks on PLM hoolduse OÜ-le ära saadetud. Nüüd vajavad nad veidi aega oma töö planeerimiseks ja saadavad meile siis tööde teostamise graafiku. Уважаемые владельцы квартир ! Заявления по проверке или замене водомеров отравлены PLM hoolduse OÜ. Теперь им потребуется немного времени для планирования и затем они нам […]

Lugupeetud korteriomanikud ! Уважаемые владельцы квартир !

 Lugupeetud korteriomanikud !  Vastuseks sageli esitatavale küsimusele, et kas on oluline milline firma teostab veemõõtjate vahetamise? Ei, ei ole oluline. Arvestage ainult seda, et töö kvaliteedi ja veemõõtja korrasoleku eest vastutate teie. Õigem on kasutada asjatundja abi ja saada töö tegijalt garantii. Kas võite osta ja vahetada veemõõtja ise  ja tellida ainult plommimise? Jah võite. […]

Ettepanek / Предложение

Liikumine nagu teada on tervise pant ja jalgrattasõit üha enam populaarsust koguv liikumis ja liiklemisviis. Kuid jalgratast, eriti kui neid on peres mitu on vaja ka kusagil hoida.Korteris…jah hädaga muidugi saab, kuid hea lahendus see kindlasti pole.Samas on meil keldris kasutamata, aastaringselt köetavad, lukustatud, valgustatud ja

KORTERIÜHISTU PALDISKI MNT 77A MÄRTSIKUU KOKKUVÕTE

 KORTERIÜHISTU PALDISKI MNT 77A   MÄRTSIKUU KOKKUVÕTE Sündmused •Revisjonokomisjon koostas oma aruande •6 märtsil Toimus ühistu üldkoosolek •Kinnitasime 2013.a. majandustegevuse aastakava •Täiendasime KÜ kodukorda •Algas ühistu krundi heakorraprojekti kooskõlastamine •Saime kolm pakkumist parkimiskontrolliteenuse osutamiseks •Korteriomanikud tegid oma valikuid veemõõtjate vahetaja leidmisel •Fonosüsteemi rikke korral saab helistada telefonil 66 11 774 •Tellitud on KÜ Kodukorra ja Põhikirja […]

Lugupeetud korteriomanikud ! Контроль за соблюдением порядка парковки !

Lugupeetud korteriomanikud !   Vastavalt üldkoosoleku otsusele sõlmime parkimiskontrolli teostamiseks lepingu vastavat teenust osutava firmaga. Oma pakkumise ning lepingu projekti on meile edastanud kolme firma:   AS Ühisteenused, TLP Grupp OÜ ja Norge Invest OÜ esindajad. Arvestades küsimuse tundlikkust esitlen enne juhatuse poolset otsustamist teile kõiki kolme pakkumist. Lepinguprojektid asuvad aadressil:   http://sdrv.ms/14jEDxo   Kui teil […]

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 6. märtsi 2013.a korralise üldkoosoleku protokoll

  Üldkoosolek toimus teise trepikoja keldriruumis 06.03.2013 algusega kell 18.40  Ja lõppes 20.30 Koosolekul viibis 33 korteriomanikku ja 6 volitatud isikut. Koosolekul viibinute ühehäälsel otsusel juhatas koosolekut Guido Koidik, 60. korteri omanik. Koosolekul viibinute ühehäälsel otsusel protokollis koosolekut Meelis Lajal  57. korteri omanik. Koosoleku päevakord: 1.  Revisjonikomisjoni aruanne ja 2012. aasta aastaaruande kinnitamine       2.  […]