KÜ Failikataloog / Каталог файлов КТ

Link / Ссылка

Selle lehekülje kaudu pääsete ligi mitmesugustele korteriühistu asjaajamist, tehtud töid ja tulevikuplaane puudutavatele fotodele ja dokumentidele. Resurss on jaotatud kolmeks loogiliseks osaks — Elamu, kõik mis puudutab maja — Hoov, kõik mis seotud hooviga ja Dokumendid, milline puudutab üldist asjaajamist. Failikataloogist ei leia te koosolekute protokolle, kaitsmaks nendes mainitud isikute privaatsust. Protokolli koopia saamiseks tuleb teil ikkagi pöörduda isiklikult ühistu juhatuse poole.

Через эту страницу вы имеете доступ к фотографиям и документам касающихся деятельности КТ в настоящем, прошлом и планов на будущее. Ресурс разделен на три логических части  — «Дом», все о доме — «Двор» , что касается всего что не под крышей и «Документы» по части остального делопроизводство. Только за копией протокола собрания вам по прежнему надо обратиться к правлению лично. Это для того, чтобы защитить приватность наших жильцов о которых нередко идет речь в этих документах.