Kokkuvõtte. Sügis

Teetööd

Oktoobrikuu alguses saime lõpuks ühele poole paldiski mnt 77 poolse tee remondiga. Selle tee remont oli kinnistuomanike vahelise läbirääkimise objektiks juba viimased viis aastat. Nagu arvata ei õnnestunud kokku leppida selles osas, et kes ja kui palju töö eest peab maksma.

Tee asub meie ja mööblipoe kinnistutel kuid kasutavad seda kõik ümbruskonna majade elanikud ja neid teenindav transport. Lõpuks jäime ikkagi variandi juurde, et töö eest maksmame meie koos mööblipoega, proportsionaalselt meie kinnistutele jääva tee pinnale. Teised kasutajad Pirni 6 ja 6 a töö eest maksmisel ei osale.

Peale töö lõppu märgistame kinnistu piiri valge-kollase joonega (kollane mööblipoe poolel) ja tähistame teelõigu eravaldust märgistavate siltidega.  Esimesed hinnapakkumised said kogutud juba kevadel kuid töö eest küsiti siis meie arvates ebamõistlikult kõrget hinda. Kõrgeim pakkumine oli 25 000 EUR madalaim 14 000 EUR.

Augustikuus saime pakkumise töö tegemiseks 7000 EUR eest, kuid seoses vajadusega pinnast täita ja asfalteerida kavandatust suurem ala kujunes töö lõplikuks maksumuseks 11 125,92 Eurot.

Parkla markeerimine

Kuna meie parkla kate koosneb nüüd jaälle enamasti asfaltist saame mõelda ka selle üldkoosoleku otsuste täitmise peale mis tegi juhatusele ülesandeks tellida kogu parkla märgistamise töö.  Pakkumine on saadud 750.- Euro peale ja töö saab tehtud esimesel võimalusel . Selle mööndusega, et olenevalt ilmast.

Päris kindlasti tahame lasta ära teha joone piki paldiski mnt 77a kinnistu piiri , et teha nähtavaks meile kuuluva parkimisala serv. See joon oli ka osa meie ja mööblipoe vahelisest kokkuleppest.  Ülejäänud markeerimine jääb halvimal juhul kevadesse. Ja kindlasti tulevad ka liiklusmärgid, kuid nende valmistamine võtab paraku päris palju aega. Tööd teeb „Parkimisjoon OÜ“.

Kütmine

Sellel aastal on rohkem kui kunagi varem olnud riidlemist teemal „külm-soe“ Elanik maja keskel kaebab tubaseks soojaks +28 kraadi.  Juhatus teenivat elenikele liigse sooja müümisega raha.

Kõne PLM dispetšerile ja valvemees reguleerib temperatuuri madalamaks. Kaks päeva kiljem saabub murelik kõne külmetava vanainimese kohta.  Järgmisel päeval saadab lugupeetud majaelanik hooldusfirmasse vihase kirja, et tal on külm. Argipäev. (kõigil asjaosalistel on nimed ka ja nad võivad soovi korral omavahel vestelda).

See on nii taustainfoks.  Hooldusmees tõstab-langetab temperatuuri mõistagi edasi.

Aga ettepanek on järgmine – meie juhatusega valmistame teile ette hinnapakkumised kütteüsteemi vahetamiseks ja laenuotsuse projekti pangalt laenu võtmiseks.

Rahaasjad on meil üsna heal järjel, meil on vaba raha ja võlgnikega on ka asi enam-vähem kontrolli all. Nii, et ma ei näe takistusi miks me ei võiks juba järgmise aasta kevadel selle töö ära teha. Saab igaüks 18 kraadi toasooja nii õelda baaspaketina ja võib enda meele ja rahakoti järgi seda ise juurde keerata.

Kojamees

Ei ela enam meie majas ja ei ole ka iga päev tööl. Kaks puhkepäeva nädalas on igalühel õigus saada.

Juhatus

Üks palve on meil majaelanikele ka: Igapäevaste küsimuste lahendamise võiksime jätta ikkagi tööaja piiridesse. Ma tõesti ei ole vaimustatud arutelust prügimajja toodud tugitooli teemadel kell pool üksteist õhtul. Avariiolukorra puhul võite mõistagi helistada igal ajal.

G. Koidik KÜ juhatuse esimees

Итоги. Осень

Ремонт дороги

В начале октября, мы наконец-то получили возможность отремонтировать свою часть дороги со стороны Paldiski mnt 77. Переговоры насчет ремонта этой дороги,  между собственниками недвижимости, велись в течение последних 5-ти лет. Каждый раз, не удавалось договориться в той части, кто и сколько за эту работу должен платить.

Дорога принадлежит нам и мебельному магазину, но используют её все жители окружающих домов и обслуживающий их транспорт. В конечном итоге, мы пришли к варианту, что мы оплатим совместно с мебельным магазином ремонт дороги, пропорционально размерам площади наших земельных участков, занимаемых дорогой. Другие пользователи Pirni 6 и 6-а, в оплате за работу, не участвовали.

После завершения работ, сделали разметку границ нашего участка желто-белой линией (желтая со стороны мебельного магазина) и обозначим участок нашей территории знаком с табличками.

Первые ценовые предложения мы начали собирать ещё весной, но тогда за эту работу, спрашивали немыслимо высокую цену. Самое дорогое было предложение на 25 000 евро, а самое дешевое на 14 000 евро.

В августе мы получили предложение сделать работу за 7 000 евро, однако в связи с необходимостью заполнить поверхность и заасфальтировать большую площадь, чем планировалось изначально, окончательная стоимость работы составила 11 251,92 евро.

Маркировка парковки

Уже большая часть нашей парковки заасфальтирована и поэтому наконец-то появилась возможность, исполнить решение общего собрания, поручившее правлению сделать разметку всей парковки. У нас есть ценовое предложение на 750 евро и эта работа будет сделана при первой возможности. А когда именно, будет зависеть от погоды. Мы хотим провести линию вдоль внешней границы участка Палдиски mnt 77a, чтобы видеть край принадлежащей нам парковки. Наличие такой линии, было частью договора между нами и мебельным магазином.  Остальная часть маркировки в худшем случае, будет сделана весной. И, конечно же, будут поставлены дорожные знаки, однако их изготовление займет довольно много времени. Работа будет выполнена “Parkimisjoon OÜ”.

Отопление

В этом году больше, чем когда-либо раньше, было высказано недовольства на тему “холодно-жарко”. Один собственник, живущий в середине дома, жаловался на 28-ми градусную жару в квартире. Он сказал мне, что якобы правление, повышая температуру в доме, так зарабатывает, вступив в сговор с поставщиком тепла. Забавно такое слышать.

После звонка диспетчеру PLM, дежурный убавил температуру. Через два дня, поступила обеспокоенность, что в крайней квартире мёрзнет пожилой человек. На следующий день, один уважаемый житель дома отправляет сердитое письмо в обслуживающую фирму, что ему холодно. Все стороны имеют имена и они при желании могут общаться между собой. Это для информации. Дежурный сантехник, то поднимает, то опускает температуру.

Моё предложение следующее – мы с правлением подготовим для вас ценовое предложение на замену системы отопления и кредитный проект для взятия кредита в банке. Наше финансовое состояние достаточно хорошее, у нас есть свободные деньги и сейчас в доме нет злостных должников. Так, что я не вижу препятствий, почему мы не могли бы уже весной следующего года, сделать эту работу. Каждый может выставить в своей квартире 18 градусов, как говориться – базовый пакет и крутить вентиль под свои ощущения и свой кошелек.

Дворник

Дворник больше не живет в нашем доме и не приходит убираться каждый день. У каждого есть право на два выходных в неделю.

Правление

Есть одна просьба к нашим жителям дома: решать повседневные вопросы в течении рабочего времени. У меня нет вдохновения в 10.30 вечера, обсуждать тему о выкинутом кресле в мусорный домик. Это не касается аварийных случае, тогда можете звонить в любое время.

Г. Койдик   Председатель правления КТ