Teadanne tee remondist

Nagu me üldkoosolekul otsustasime teeme sellel aastal mõningaid teeremondi töid. Miks nii  hilja?

Lihtsalt sellepärast, et hooaja alguse hinnapakkumisi me ei saanud vastu võtta nende liialdatud kalliduse tõttu.

Samuti nüüd on meil kokkulepe Paldiski mnt 77 mööblipoe omanikuga tööde ühise tegemise osas.

Korda saab tehtud meie elamu ja mööblipoe vaheline eriti lagunenud teelõik. Meie maksame selle osa eest mis jääb meie krundile.   Hinnapakkumine on juhatuse otsusega vastu võetud tööde teostamiseks 7000.- Euro eest. See summa võib mõnevõrra tõusta, sest nagu praktika näitab kujunevad ehitustööd alati esialgselt planeeritust kallimaks.

Töö käigus teeme korda parklast väljasõidud mööblipoe poole, ning selle asfaldiriba mis jääb äärekivi ja krundi piiri vahele. Teiseks laseme madalamale kõnnitee maja linnapoolses otsas  nii, et sellele saaks auto ratastega peale sõita. See lahendus võimaldab sõidukil tervikuna paikneda meie maa peal ja järelikult võime seal ka parkimiskorda kehtestada.  Kolmandaks kuna parklal puudub sadevete drenaaz siis tuleb vee ärejuhtimiseks haljasalale lõigata kanalid äärekivide vahele. See lahendus pole küll täiuslik, kuid võiks ometi pisut olukorda lompidega leevendada.

Töö tegemine on kavandatud orienteeruvalt nädalale 39 ehk siis ajavahemikku 23. kuni 27. september. Sellel perioodil palun olla valmis oma autot tööde tsooni mitte parkima!

Täpsemalt anname teada jooksvalt vastavalt vajadusele.

KÜ juhatus

Объявление о ремонте дороги

На общем собрании, в этом году мы решили, немного подремонтировать дорогу. Почему так поздно?

Просто потому, что в начале сезона, мы отклоняли ценовые предложения из-за их высокой цены.

Так же у нас есть соглашение с владельцем мебельного магазина Paldiski mnt. 77 о совместном ремонте своих частей дороги.

Напомню, что между нашим домом и мебельным магазином очень разбитая дорога. Мы заплатим за ту часть дороги, которая принадлежит нашему товариществу. Предложенная цена за ремонт дороги, была принята решением правления о выполнении работ и составит 7000 евро. Эта сумма может несколько возрасти, поскольку, как показывает практика, что строительные работы всегда оказываются дороже, чем планируется первоначально.

В ходе работ, мы приведем в порядок выезд с парковки в направлении мебельного магазина, а также  асфальтированную полосу, которая лежит между бордюрным камнем и границей участка.

Во-вторых, ниже опустим пешеходную дорожку, которая рядом с торцом дома со стороны центра города, чтобы на неё можно было припарковать машину обоими колесами.

Это решение позволит транспортному средству целиком находиться на нашей земле, и, следовательно, мы можем установить там правила парковки.

В-третьих, поскольку на парковке нет дренажа ливневых стоков, то между бордюрами будут прорезаны каналы, чтобы дождевая вода уходила на газон. Это решение не идеально, но облегчит ситуацию с лужами на асфальте.

Работа запланирована на 39-ую неделю, то есть в период с 23 по 27 сентября. В течение этого периода, пожалуйста, будьте готовы не парковать свой автомобиль в рабочей зоне!

Более точная информация будет поступать по мере необходимости.

Правление КТ