03.10.2012 toimunud koosoleku protokoll

KÜ Paldiski mnt 77a juhatuse 03.10.2012 toimunud koosoleku protokoll

Koosolek toimus II Trepikoja keldrikorrusel.
Toimumise aeg: 19.00 — 12.00
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov , Mihhail Prints ja Guido Koidik
Juhatuse kutsel osales koosolekul revisjonikomisjoni esindaja Maritana Poola.
Koosolekut juhatas ja protokollis G.Koidik

PÄEVAKORD:
1.       Valminud on õiguslikud hinnangud krt 32 võlgnevuse probleemile. Mida teha edasi?
2.       Korteris nr 44 pole käterätikuivatit. Kas ühistu peaks nõudma selle korteri uuelt omanikult  tasu käterätikuivati tarvitatava soojusenergia eest?
3.       Üks korteriomanikest nõdis 29.09.2012 muru niitmist. Kas niita?
4.       Kasvumuulla vedu haljasalale. Eelmine teenuse pakkuja loobus. Kas võtta vastu järgmine hinnapakkumine?
5.       Parkimise korraldamine. Kes kontrollib?
1. Tutvuti:
Justiitsministeeriumi, KÜ juristi ja Korteriühistute liidu juristi õiguslike hinnangutega.
KÜ üldkoosoleku otsuse täitmine Hagiavalduse esitamise kohta krt 32 omanike vastu, võib suure tõenäosusega tuua võlgnevuse väljanõudmise asemel ühistule hoopis suuri ja tagastamatuid lisakulutusi.
Korteriomanikud tasusid 01.01.2009-30.11.2009 tekkinud kommunaalmaksete võlgnevuse.
Tasumata on endiselt 30.09.2012 koos viivisega 1974 Eurot ja 63 senti.
OTSUSTATI:
KÜ juhatus ei ole pädev muutma üldkoosoleku otsust.
Ühistu liikmeid tuleb kõikidest riskidest teavitada ja seejärel paluda korteriomanikke küsimus hagiavalduse esitamise kohta detsembrikuus toimuval üldkoosolekul uuesti otsustada.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
OTSUSTATI:
Paluda KÜ juhatuse eelmise koosseisu esimehelt hr Ilmar Lehtpuult täiendavalt selgitusi miks ei sõlmitud kirjalikku lepingut krt 32 uute omanikega võla täielikuks tasumiseks?
Otsus võeti vastu ühehäälselt
OTSUSTATI:
Tellida õiguslik hinnang A.Staubilt võlgnevuse väljanõudmise võimalikkuse väljaselgitamiseks.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
2.Kuulati:
KÜ juhatuse esimees G.Koidik informeeris koosolekust osavõtjaid krt 44 uue omaniku avaldusest. Korteri vannitoas ei ole käterätikuivatit. Kas oleks võimalik selle võrra soojuse eest vähem maksta?
OTSUSTATI:Selgitada jälgmiseks juhatuse koosolekuks välja: kas ja millised kokkulepped ja otsused on varem selles küsimuses korteriomanikega tehtud? Kas on võimalik tasu mitte arvestada?
Otsus võeti vastu ühehäälselt
3.Kuulati :
KÜ juhatuse esimees G.Koidik informeeris koosolekust osavõtjaid korteri nr 29 omaniku esitatud küsimusest.
Miks ei niideta juba pikemat aega ühistu haljasalal muru?
OTSUSTATI:
Kuna rohi pole saavutanud kõrgust mis teeks niitmise vajalikuks siis rohtu mitte niita.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
4. Tutvuti:
KÜ juhatuse esimees G.Koidik informeeris koosolekust osavõtjaid kasvumulda tooma pidanud „Marek Transport OÜ“-d  kokkulepete mittetäitmisest.
Kas võtta vastu järgmine pakkumine „Murumutt OÜ“ poolt? See on kallim kuid sisaldab ka mulla laialipaigutamist „Bobcatiga“.
OTSUSTATI:
Pakkumine vastu võtta. Töö hind kevadise pakkumise järgi kokku 490.00 EUR
Otsus võeti vastu ühehäälselt
5. Arutelu:
Kas peaksime vastu võtma mõne parkimiskorda kontrolliva ettevõtte teenuste pakkumise? Pakkumise on teinud „Linnapark OÜ“ „Rahvapark OÜ“ ja „Ühisteenused OÜ“.
Teiseks. Vihmase ilmaga on ühistu sõiduteel suured lombid. Jalakäija pääseks neist mööda mööda kõnniteed kuid seal seisavad autod.
OTSUSTATI:
Parkimiskontrolli teenust esialgu mitte tellida.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
OTSUSTATI:
Paluda tungivalt autoomanikke parkida oma sõiduk nii, et mööda kõnniteed oleks võimalik vajadusel liikuda.
Otsus võeti vastu ühehäälselt
Allkirjad:
Mihhail Prints                                   Artjom Naljotov                                            Guido Koidik
03.10.2012
   
   
                                                     

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.