14. juulil toimub Korteriühistu Paldiski mnt 77a üldkoosolek / 14 июля состоится общее собрание

14. juulil toimub Korteriühistu Paldiski mnt 77a  üldkoosolek ja nagu eelmistelgi kordadel pean vajalikuks põgusalt tutvustada selle üldkoosoleku päevakorrapunktide arutlemisel jutuks tulevat.

Esimene päevakorrapunkt käsitleb lodzade vast lõppenud remonditööd.  Õigemini seda mida me selle töö tegemisega saavutasime ja mida tuleks veel teha.  Nagu te kõik olete näinud, ei pudene lodzade küljest enam betoonitükke, kusagilt ei vaata välja roostetavat armatuuri ja piirete välisküljed on üle värvitud. Erivärvilised aknaraamid on jäänud, aknad eri suurusega, aknalaud laiad-ktsad kuidas juhtub. Piirded ei ole krohvitud ja nende pinnale on
lisandunud metallist kinnitusklambrid.

Tulemus ei ole visuaalselt ilus kuid seatud eesmärk on saavutatud ja me peatasime betoondetailide lagunemise, katsime armatuuri remondisegust ja värvist kaitsekihiga ning kindlustasime paneelide püsimise omal kohal. Järgmine etapp peaks olema kõikide rõduakende vahetamine ühetaoliste vastu ning lodza barjääridele dekoratiivsete katteplaatide paigaldamine. Selleks, et tööga edasi minna on esiteks vaja projekti ning ehitusluba ning  muidugi raha…

Fassaaditöö eelprojekt meil on, selles projektis on kirjeldatud rõduaknaid, kuid pole arvestatud barjääride soojustamise või täiendava katmisega.  Tuleks tellida korrigeeritud põhiprojekt ja taotleda ehitusluba. 72 lodzaakna väljavahetamine ja barjääride kattepaneelid maksvad kokku ca 150 000 Eurot.

Isegi kui teha tööd etapiviisiliselt, võimaluste piires — on ikkagi vaja projekti ja luba ehitamiseks.

Teine päevakorrapunkt   Trepikodade varikatused. Varikatuste seisukord on visuaalselt halb. Krohv on laest pudenenud paneele läbivad piki ja ristisuunalised praod.  Vesi immitseb läbi katusekatte. Varikatuste tehniline seisukord ja ohutus on teadmata.   Tuleks teha remont — aga kui siis millises mahus?

Tellisime ekspertarvamuse  varikatuste seisukorra hindamiseks. Kui ekspert leiab, et ohtu kelegi elule ja tervisele ei ole  siis on minimaalne mis me saame teha olemasoleva ruberoidkattega lamekatuse taastamine ja parapetiplekkide vahetamine.  Ilma katust veekindlaks tegemata pole mõtet varikatuse lae krohvimisest-värvimisest rääkida. See on selge. Et saavutada visuaalselt kenamat ja kestvamat tulemust tuleks lamekatusest teha kaldkatus. Seda oleks kergem hooldada ja vee võiks katuse pinnalt paremini ära juhtida.

Paraku on sellise lahenduse jaoks jällegi vaja projekti ja ehitusluba, sest tegu on siis juba ehituskonstruktsioonide ja elamu välisilme muutmisega. Orjenteeruv hinnapakkumine kaldkatuse paigaldamiseks on 4500 Eurot.

Kolmas päevakorrapunkt.  Majaesiste teede remont.  Sellest tööst meil pääsu ei ole, iseasi ainult millises mahus me selle asja ette võtame. Mööblipoe poolne väljasõidutee, millest umbes neljandik kuulub meile on katastroofilises seisus ja nõuab kohest parandamist.  Ja see ei ole ainult autoomanike lõbu, sest kõik korteriomanikud omavad mõttelist osa asfaltteedest ja vastutavad vastavalt teeseadusele kolmandatele isikutele tekkiva võimaliku kahju eest. Kokku vajaks uuendamist umbes 200 ruutmeetrit asfaltkatet millistest kolmandik vältimatult avariitööna.

Tekib veider olukord kus parandades teed piki oma krundi serva peame paranda ma pool auku ja jätma teise poole parandamata, sest see kuulub juba Paldiski 77 kinnistu juurde. 

Üldse on sellel teeparandamisel juba oma „ajalugu», sest naaberkinnistu omanik leiab, et temale kuuluvat teeosa peaks parandama kõik ümbruskonna korteriühistud solidaarselt, sest just ühistud seda teed põhiliselt kasutavadki.

Ei saa eitada, et mõnes mõttes on tal õigus. Kuid kuidas ka ei ole, oleme naabri, Furnit OÜ-ga pidanud kirjavahetust ja telefonivestlusi  on nad seda teinud ka teiste korteriühistute juhatustega… ei ole sellest ometi kokkulepet sündinud ning peame oma teed parandama just „pool auku» asfalteerimise stiilis. Midagi ei ole teha.

Kui teha tööd kõigil 200 m/2  siis annab see meile võimaluse lõpuks parkla  valgete joontega märgistada ja lund saab ka talvel kergem lükata olema.  Töö hinnanguline maksumus 10 000 -15 000 Eurot.

Otsused on meie kõigi teha, sellepärast ootan kõiki korteriomanikke 14 juulil kell 18.30 üldkoosolekule. Päevakorrapunkte on vaid kolm nii, et see ei võta kaua aega !

Guido Koidik KÜ juhatuse esimees14 июля состоится общее собрание квартирного товарищества Палдиски мнт 77а и как и раньше я считаю необходимым кратко познакомить с пунктами повестки дня, которые будут обсуждаться.

Первый пункт повестки дня посвящен выполненным ремонтным работам по лоджиям.  Скорее всего, это то, чего мы достигли и что должно быть еще сделано.  Как вы видете, больше не отваливаются от лоджий куски бетона, нигде не видно оголенной ржавой арматуры и внешние стороны перил закрашены.  Но остались разноцветные оконные рамы, окна разных размеров, широкие-узкие подоконники. Ограждения не оштукатуренные, а на их поверхности добавились  металлические крепежные зажимы.

Внешне результат не слишком красивый, однако поставленная цель была достигнута и мы остановили обрушение бетона, защитили арматуру ремонтной смесью и защитным слоем краски, а так же укрепили панели, чтобы они держались на своих местах. Следующим этапом должна бы произойти замена всех балконных окон к одинаковой внешности, а так же покрытие ограждений лоджий декоративной плиткой. Для того ,чтобы работа дальше двигалась, во первых нужен проект, а так же разрешение на строительство, и конечно же деньги.Предварительный проект на фасадные работы у нас есть, в этом проекте есть описание балконных окон, но не учитывалось утепление ограждений или новое покрытие. Придется заказывать подправленный основной проект и ходатайствовать о разрешении на строительство. Замена 72ух окон лоджий и покрытие плиткой балконных ограждений обойдутся в итоге ca 150 000 EUR. Даже если делать работы поэтапно, в пределах своих возможностей, все равно нужен проект и разрешение на строительство.

Второй пункт повестки дня   Козырьки подъездов. Визуальное состояние козырьков плохое. Штукатурка отслоилась от потолочных панелей, вдоль и поперек видны трещины. Вода просачивается через крышу. Техническое состояние козырьков и  безопасность неизвестны. Надо бы делать ремонт, но в каком объеме? Заказали экспертное мнение для оценки состояния козырьков. Если эксперт найдет, что нет опасности для жизни и здоровья, то по минимуму мы можем восстановить существующее рубероидное покрытие и заменить парапетный карниз. Без устранения протекания крыши нет смысла говорить о штукатурке и покраски. Это ясно. Для того, чтобы достигнуть визуальной опрятности и более устойчивого результата, надо из плоской крыши сделать наклонную. Было бы легче ее обслуживать, а вода с поверхности крыши могла бы лучше стекать.

К сожалению, для этого решения опять нужен проект и разрешение на строительство, так как дело уже со строительными конструкциями и с изменениями внешности дома.  Ориентировочное ценовое предложение для установки наклонной крыши 4500 EUR.

Третий пункт повестки дня.  Ремонт дороги перед домом. Нам не избежать этой работы, вопрос лишь в том, в каких объемах мы будем ремонтировать. Проезжая дорога со стороны мебельного магазина, четверть которой принадлежит нам, находиться в катастрофическом положении и требует срочного ремонта. И это не только касается автовладельцев, поскольку все собственники квартир владеют мысленной долей асфальтовой дороги и несут ответственность согласно дорожному закону, за причинение возможного ущерба третьим лицам. Всего нуждается в обновлении около 200 квадратных метров асфальтового покрытия из которых треть неизбежно аварийная работа.

Возникнет странная ситуация, когда рядом с одной половиной отремонтированной дороги на нашем участке, вторая половина дороги, принадлежащая Палдиски мнт 77а, останется с дырками.

Вообще у этого ремонта дороги уже своя «история», поскольку собственник соседней недвижимости, считает, что ему принадлежащую часть дороги, должны ремонтировать все рядом находящиеся товарищества из солидарности, так как именно товарищества эту дорогу в основном и используют.

Нельзя отрицать, что в некотором смысле он прав. Все правления соседних товариществ вели переписку и общались по телефону с этим Furnit OÜ, но никаких договоренностей из этого не получилось, поэтому нам придется ремонтировать свою дорогу в стиле «половина дыры». И ничего нельзя сделать тут.

Если сделать все 200 m/2  дороги, то это даст нам возможность наконец-то разметить парковку белыми линиями и снег будет проще зимой толкать. Стоимость работ оценивается в 10 000 -11 000 Eurot.

Решать всем нам, поэтому жду всех собственников квартир 14. июля в 18.30 на общем собрании. Всего три пункта повестки дня собрания, это не отнимет много времени!

G. Koidik KÜ juhatuse esimees

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.