Esimene päevakorrapunkt on traditsiooniliselt möödunud aasta aruanne./ Традиционный отчёт по первому пункту повестки дня

1. 2014.a aasta aruanne. Revisjonikomisjoni akt ja juhatuse tegevusaruanne.

Juhatuse tegevus 2014 aastal: Toimus viis juhatuse koosolekut. Tööd lisaks plaanilisele haldus-hooldustegevusele: Et, me 2014 aasta üldkoosolekul suuremahuliste ehitus-remonditööde tegemist ei otsustanud, jäi kõige suuremaks ettevõtmiseks oli maja kanalisatsioonipüstikute puhastamine. AS Lavateir puhastas Käsheripesu meetodil, vaheaegadega ligi kuu kestnud tööde käigus
kõik meie maja kanalisatsioonipüstikud. Tulemust kontrolliti kaameravaatlusega. Töö laks kokku maksma 3501 Eurot ja 56 senti, mis oli meeldival kombel pooltuhat eurot vahem kui algselt planeeritud. Küll aga ilmnesid nende tööde käigus taaskord vastuolud korteriomanike isiklike huvide ja ühistu vajaduse vahel oma ülesandeid täita. Kas korteriomanik peab võimaldama tööde teostamiseks ligipääsu oma korterisse? Milline on korteriomaniku vastutus juhul kui ta seda ei luba? Kes vastutab omavoliliste ümberehituste eest ja kelle luba on ümberehituste tegemiseks vaja? Nagu öeldakse KKK (korduvalt küsitud küsimused) Selleks, et asja selgeks saada ja neid selgitusi arusaadavas keeles kõigile ühistu liikmetele kättesaadavaks teha valmis meie koostöös Eesti Korteriühistute Liidu ja Jurist Peeter Saulepiga neid küsimusi lahkav põhjalik dokument. Vaat, et esmakordselt võetakse kokku kõik neid küsimusi puudutavad seaduste punktid ja kohtulahendid. Koos lisadega kokku 8 lehekülge teksti. Seda paberit läheb meil eelseisvate renoveerimistööde ajal veel väga vaja. Dokument asub ühistu veebikataloogis SIIN …http://1drv.ms/1nG1GZe Ja on ligipääsetav Ühistu kodulehelt KÜ Failikataloog > Dokumendid ja arved> oiguslik konsultatsioon. 537 Eurot läksid maksma neli betoonist teetõket «rist». Need Kiili Betooni raskeimad 250 kg teetõkked tõetasid veenvalt oma efektiivsust haljasalade kaitsel. Ka neid läheb meil Parkla rekonstrueerimise järel veel vaja. Kolmas ja viimane töö oli Ühistu panipaiga ja koristaja tööruumide korrastamine. Korteriühistu kui tööandja peab tagama töökoha ja vahendite ohutuse. Korteriühistu vastutab majandusruumide elektri ja tuleohutuse eest. Tööd puudutasid kokku kolme ruumi kuhu sai paigaldatud neli ca 500 kg kandevõimega ja üks 65 kg kandevõimega metallriiul. Kõikide ruumide seintele paigaldasime tööriistanagid. Kõikidesse ruumidesse paigaldas PLM Hoolduse elektrik uued valgustid. Koristaja veevõtmise kohta paigaldasime kraanikausi, veesegisti ja ühendasime selle ka soojavee trassiga. Tööde maksumus kokku umbes 1000 eurot (umbes sellepärast, et kõik inventarile tehtud kulutused polnud suunatud ainult nendele ruumidele) Fotogaleriid tehtud töödest näete SIIN http://1drv.ms/1LOVRa4 või ühistu kodulehel Fotogalerii > Kogu fotogalerii > Koristaja ruumid ·

  • Üldkoosolekul peame andma hinnangu juhatuse tööle ·
  • Üldkoosolekul peame kinnitama majandusaasta aruande

Традиционный отчёт по первому пункту повестки дня.

 1. Годовой отчёт за 2014 год. Акт ревизионной комиссии и отчёт о деятельности правления. Деятельность правления в 2014 году:

Состоялось 5 собраний правления. Дополнительные работы помимо планового административно-технического обслуживания : Поскольку мы на общем собрании 2014 года не приняли масштабных ремонтно-строительных работ, то было самой крупной работой, чистка канализационных стояков. AS Lavateir чистил Кяшери методом, с перерывами в течении месяца в ходе работ были прочищены все канализационные стояки. Результат контролировали с помощью видеокамеры. Всего за работу было заплачено 3501 евро и 56 центов, что было достаточно приятно, это на 500 евро меньше, чем планировалось изначально. Тем не менее в ходе этих работ стали очевидны противоречия между личными интересами собственников квартир и необходимости у товарищества выполнять свои обязанности. Должен ли собственник квартиры давать доступ в свою квартиру для выполнения работ? Какая ответственность у собственника квартиры, если он не позволяет это делать. Кто отвечает за самовольные перестройки и чьё разрешение нужно для того, чтобы перестраивать что-то внутри? Как говориться ЧАВО (часто задаваемые вопросы) Чтобы в этих вопросах получить ясность и донести это до всех членов товарищества на понятном языке, была проделана совместная работа с юристом Союза Квартирных Товариществ Петером Саулепигом, по этим вопросам составлен основательный документ. Ведь, что сначала объединяет все эти вопросы, касающиеся пунктов закона и судебных решений. Вместе с дополнениями всего 8 страниц текста. Думаю этот документ будет ещё очень нужен. Документ находиться в веб каталоге товарищества здесь …http://1drv.ms/1nG1GZe И доступен на страничке товарищества — KÜ Failikataloog > Dokumendid ja arved> oiguslik konsultatsioon. 537 евро ушли на оплату бетонных блоков «крест». Эти препятствия Kiili Betooni весом 250 кг, убедительно доказывают свою эффективность по защите газона. Так же они потребуются нам для реконструкции парковки. Третьей и последней работой было обустройство подсобного помещения для товарищества и рабочих помещений для дворника. Квартирное товарищества как работодатель должен обеспечить безопасность рабочего места и хранения специальных средств. Квартирное товарищество отвечает за электрику и пожарную безопасность в хозяйственных помещениях. Работы касались трёх помещений, куда были установлены 4 металлических стеллажа с грузоподъёмностью около 500 кг и один с грузоподъёмностью 65 кг. На стены всех помещений были установлены крючки для рабочего инструмента. Во всех помещениях электрик от PLM Hooldus повесил новые светильники. Место где дворник раньше брала воду, оборудовали раковиной, смесителем и это также соединили с горячей водой. Всего на эти работы ушло около 1000 евро ( сумма приблизительная, потому что все расходы сделанные на инвентарь не были направлены только на эти помещения). Здесь вы можете посмотреть фотогалерею этих помещений. http://1drv.ms/1LOVRa4 Или на домашней странице товарищества: Fotogalerii > Kogu fotogalerii > Koristaja ruumid ·

  •  На общем собрании мы должны дать оценку работы правления ·
  • На общем собрании мы должны утвердить годовой хозяйственный отчёт
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.