Juhatuse koosolek 15.03.2016. / Протокол собрания правления 15.03.2016.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 15.03.2016.
Koosolek toimus: Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldri koosolekuruumis.
Koosoleku toimumise aeg: 15.03.2016.a  alates kella 19.00 kuni 20.00
Koosolekust võtsid osa: Juhatuse liikmed: Vassili Lukjanov, Artjom Naljotov ja Guido Koidik
Koosoleku protokollis: Guido Koidik
Koosoleku päevakord:
1.     Eelmise üldkoosoleku otsuste täitmisest.
2.     Rõdude remondiks saadud pakkumiste läbivaatamine ja töö teostaja valimine.
1.     Eelmise üldkoosoleku otsuste täitmisest.   
Kuulati: G.Koidik informeeris kohalviibijaid:  Valmistatud on täiendavad võtmekomplektid. Vahetatud on kaks lukku. Juhatuse kooseisu muutus on kantud äriregistrisse. Kogutud on seitse pakkumist rõdude remondiks. Lõpetatud on parkimiskontrolli

teenusleping Parkit OÜ-ga ja Kirjutatud alla leping Ühisteenused AS-ga. Lepingu täitmine algab 01.04. Senikaua peame vormistama elektroonilised parkimisload.

2.     Rõdude remondiks saadud pakkumiste läbivaatamine ja töö teostaja valimine.
Tutvuti: Hange.ee keskonnas saadud pakkumistega: Kõrgeim pakkumine 72 rõdu remondiks oli 14 890 Eurot, madalaim 8560.00 Eurot. Selle viimase pakkumise tegija Montex Group esindaja käis ka ise kohal ja hindas töö mahtu.
Otsustati: Otsustati alustada läbirääkimisi  Montex Group OÜ – ga rõdude remonditöö lepingu sõlmimiseks.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
( Tegu on tööstusalpinismi meetodil töötava firmaga mis seletab ka odavamat hinda http://www.montex.ee/est/ )

Allkirjad digitaalselt:
Vassili Lukjanov
Artjom Naljotov
Guido Koidik                                                                                       Protokollis: Guido KoidikKÜ Paldiski mnt 77a протокол собрания правления 15.03.2016.
Собрание состоялось: на Paldiski mnt 77a в подвале второго подъезда в помещении для собраний.
Время проведения собрания: 15.03.2016.a  с 19.00 до 20.00
В собрании участвовали: Члены правления: Василий Лукьянов, Артем Налетов и Гуйдо Койдик
Вел протокол: Гуйдо Койдик
Повестка дня собрания:
1.     Выполнение решений последнего общего собрания.
2.      Рассмотрений полученных предложений для ремонта балконов и выбор исполнителя .
1.     Выполнение решений последнего общего собрания.   
Заслушали: Г.Койдик информировал присутствующих:  Изготовлен дополнительный комплект ключей. Заменены два замка. Изменение состава правления занесен в коммерческий регистр. Собрано семь предложений для ремонта балкона. Закончен договор по обслуживанию парковочного контроля с Parkit OÜ и подписан договор с  Ühisteenused AS. Начало выполнения договора с 01.04. До этого срока необходимо оформить электронные парковочные разрешения.
2.     Рассмотрений полученных предложений для ремонта балконов и выбор исполнителя.
Ознакомили: С полученными предложениями из сообщества Hange.ee. Самое дорогое предложение на ремонт 72-ух балконов было 14 890 евро, самое дешевое – 8 560 евро. Представитель этого последнего предложения из Montex Group сам приходил на место и оценил объем работ.
Решили: Решили начать переговоры с Montex Group OÜ ро заключению договора на ремонт балконов.
Решение принято единогласно.
( Фирма работает методом промышленного альпинизма, чем объясняется низкая цена http://www.montex.ee/rus/ )
Дигитальные подписали:
Василий Лукьянов
Артем Налетов
Гуйдо Койдик                                                                                       Протоколист: Гуйдо Койдик


Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.