Juhatuse koosolek 27.02.2015/ протокол собрания правления от 27.02.2015


Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 27.02.2015.
Koosolek toimus: Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldris.
Koosoleku toimumise aeg: 27.02.2015.a  alates kella 20.00 kuni 21.00
Koosolekust võtsid osa: Juhatuse liikmed: Maritana Poola, Artjom Naljotov ja Guido Koidik
Koosoleku protokollis: Guido Koidik.
Koosoleku päevakord:
1.     Koolitustel ja infopäevadel osalemine.
2.     Keldriruumi remont. Ettevalmistustööd.
1.     Arutati:  Osalemise vajadust märtsikuus toimuval  EKÜL korteriühistu juhtidele mõeldud

koolitusel,  Linnavalitsuse teenuseid puudutaval infopäeval ja VIII Balti Elamumajanduse Konverentsil.

Otsustati:  Võttes arvesse KÜ 18.02. 2015 üldkoosolekul püstitatud ülesannet hinnata elamu renoveerimise perspektiivikust ja selgitustöö tegemise vajadust, osaleda ühe juhatuse liikmega kõigil kolmel üritusel.  Eraldada selleks remondifondist 60 eurot koolituse eest tasumiseks, 20 eurot infopäeval osalemiseks ja 40 eurot konverentsi osavõtutasuks. Lisaks kompenseerida vajadusel osaleja põhitöökoha tööpäev kuna konverents kestab 19.03 terve päeva.
2.     Arutati  Esmast tegevuskava koosolekuruumi ja ühe kõrvalruumi remondi läbiviimiseks.
Otsustati: 
·         Avaldada kuulutus KÜ infotahvlil ja KÜ kodulehel ja pakkuda tööd majaelanikele keldriruumide korrastamisel. Vaja on: Teha koristus ning lammutustöid, valmistada ruume ette maalritöödeks.
·         Tööde eest maksta tunnitasu riigi keskmise palga ulatuses veebruarikuu seisuga.
·         Osta paar prozektorit.
·         Konsulteerida tööde tegemist PLM Hoolduse esindajaga.
·         Osta esmavajalikud materjalid nagu ehitussegud, vuugitäited ja kattematerjalid. Alustada ettevalmistustöödega
Allkirjad:
Maritana Poola:
Artjom Naljotov:
Guido Koidik:                                                                                        Protokollis: Guido Koidik
   
   
18.02.2015 kell 21.30                                 

Собрание правления квартирного товарищества Палдиски мнт. 77а от 27.02.2015
Место проведения собрания: В подвале второго подъезда в доме на Палдиски мнт 77а
Время проведения собрания: 27.02.2015 в период с 20.00 до 21.00
Участники собрания: Члены собрания: Маритана Поола, Артём Налётов и Гуйдо Койдик
Вёл протокол : Гуйдо Койдик
Повестка дня:
1.     Участие в обучении и инфо днях.
2.     Ремонт подвала. Подготовительные работы.
1.     Обсудили:  Необходимость в принятии участия в обучении проходящим под руководством союза квартирных товариществ EKÜL в марте месяце, а так же в инфо днях и в VIII Балтийской конференции жилищного хозяйства.
Решили:  Принимая во внимание поставленную задачу на общем собрании КТ от 18.02.2015 оценить перспективу реновации дома и необходимость разъяснительной работы, уполномочить одного члена правления участвовать во всех трех мероприятиях. Для этого выделить из ремонтного фонда 60 евро на оплату за обучение, 20 евро для участия в инфо днях и 40 евро для участия в конференции. Дополнительно компенсировать участнику полный рабочий день, если это необходимо, поскольку конференция длиться 19.03 целый день.
2.     Обсудили  Начальную программу деятельности про проведению ремонта в помещении по проведению собраний и соседнего помещения.
Решили
·         Опубликовать объявление на инфо доске КТ и на домашней странице, а так же предложить работу жителям по ремонту подвальных помещений. Необходимо сделать уборку, работы по сносу и подготовить помещения под малярные работы.
·         За работы будет выплачиваться почасовая оплата из расчета средней по стране на состояние февраля месяца
·         Купить пару прожекторов.
·         Консультироваться по проведению работ с представителем PLM Hooldus
·         Купить основные материалы такие как строительные смеси, шпатлевку и покрывающие материалы.  Начать подготовительные работы.
Подписи:
Маритана Поола:
Артем Налетов:
Гуйдо Койдик:                                                                     Запротоколировал: Гуйдо Койдик

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.