Kokkuvõte Aprill – Mai / Итоги Апрель-Май

Kokkuvõte  Aprill – Mai
 
·                Ei toimunud ühtki tehnosüsteemide avariid
 
·                Alustasime muru niitmisega.  Kevadel ja varasuvel niidame vähemalt 1 kord kahe nädala jooksul.
 
·                Jätkub remont II trepikoja keldriruumis. Plaan oli saada töö valmis 1 maiks kuid kahjuks see ei õnnestunud. Põranda betoneerimisega 
läks ligi kuu aega rohkem aega kui plaanitud.  Ülejäänud töid teen mina G. Koidik. Rohkem remonditöös osaleda soovijaid ei

leidunud. Kvaliteet selle all ei kannata, sest oman töökogemust nii ehituse, elektri kui metallitöö alal. Paraku aga saan sellele tööle pühendada ca 2-3 tundi päevas mis tähendab, et jõudluds on madal. 

 
·                Naaberkinnistu Paldiski mnt 77 omanik keelas oma maal parkimise. 
 
·                Paldiski mnt 77 omanik saatis naaberühistutele kirja ettepanekutega tee remondi osas. Kiri on lisatud käesolevale kokkuvõttele. Arutame ettepaneku üle lähimal juhatuse koosolekul.  Teie arvamused ja ettepanekud on oodatud !
 
·                Sõltumatult eelnenust oleme küsinud hinnapakkumise asfaltiaukude lappimiseks meie krundi piires avariiremondina. Kokku 30/m2 kohtpaikamist  millest suurem osa jääb Paldiski mnt 79 poolsele teele ja meie krundi piirile Paldiski mnt 77-ga ( umbes viiendik teest  koos ühe suure auguga meie parkla ees kuulub meile ) Töö hind on 1080 EUR.  Arvata on, et me ei saa suurema töö osas naabritega kokkuleppele ja käiku läheb just see variant. Pakkumine on lisatud manusena kokkuvõttele ja kättesaadav KÜ kodulehel.
 
·                Mitmed majaelanikud on teinud ettepaneku keelata võõraste parkimine elamu mööblipoe poolse otsaseina juures. Ma arvan, et ettepanek on mõistlik, arvestades teravat parkimisprobleemi. Tuleb osta liiklusmärgid. Kokku ca 300 EUR . Arutame asja juhatusega.
 
·                Tuleb saagida pilud äärekivide vahele seal kus koguneb vihmaga liiga palju vett. Betoonilõikur on meil olemas, töö teeme ise.
 
·                Juba eelmisel aastal otsustas juhatus pakkuda soovijaile tööd trepikojas väiksemate maalri ja krohvimistööde tegemisel.  Soovijaid kahjuks ei leidunud. Remondihooaeg on käes ja sellepärast on paslik pakkumist korrata! 
 
·                KÜ juhatuse esimees läbis edukalt Ühistujuhi baaskoolituse.  Esitame Linnale taotluse koolituskulu kompenseerimiseks.
 
·                Uurime elamu kompleksse renoveerimise tasuvust.
Olulisim selles töös on võrdlus sama projekti alusel ehitatud ja renoveeritud elamutega. Peame läbirääkimisi sealsete ühistutega vastava info saamiseks. Me ei taha tellida kulukaid ekspertiise vaid saada EI – JAH vormis põhimõttelist vastust kas elamu ülalpidamiskulude vähendamine on olnud võimalik?  Või on küttekulu küll alanenud, kuid kui selle hinnaks on ülipikk tasuvusaeg või uute seadmete suured hoolduskulud ja seeläbi hoopis tõusnud korteriomanike maksed ?
 
·                Eemaldasime  kellaajalise soodustuse maja ees parkimisel. Tegu on vastusammuga 77. Krundi omaniku tegevusele. Me ei oota oma parklasse võõraid.  Palun asetage parkimisluba nähtavasse kohta ja varustage külalise kaardiga ka oma külaline !
 
KÜ  Juhatus
 
 
 
Итоги Апрель-Май
 
·      Не произошло не одной технической аварии.
 
·      Начали стричь траву. Весной и в начале лета надо стричь как минимум 1 раз в течении двух недель.
 
·      Продолжается ремонт в подвале 2-го подъезда.В планах было завершить работы к 1 маю, но к сожалению это не удалось. На бетонирование полов ушло по времени больше месяца, это больше чем планировали. Остальные работы делаю я, Г.Койдик. Больше желающих участвовать в ремонтных работах не нашлось. Качество из-за этого не страдает, так как у меня есть опыт работы как в строительстве, по металлу, так и по электрической части. Но увы этим работам могу уделять только по 2-3 часа в день, что означает низкую производительность.
 
·      Собственник соседней недвижимости на Палдиски мнт 77, запретил парковку на своей территории. 
 
·      Владелец Палдиски мнт 77 отправил соседним товариществам письмо с предложением частично сделать ремонт дороги. Данное письмо будет опубликовано вместе с этим отчётом. Обсудим это предложение на ближайшем собрании правления. Что думаете по этому поводу вы?  Ждем очень ваши предложения.
 
·      Независимо от предыдущей истории, мы спросили ценовое предложение на аварийную работу по заделыванию дырок в асфальте нашего участка. Всего получилось на 30/m2 выбоин в асфальте, большая часть которых находиться на дороге со стороны Палдиски мнт 79 и на нашем участке по границе с Палдиски мнт 77 (примерно пятая часть дороги вместе с огромной выбоиной перед нашей парковкой принадлежит нам). Стоимость работ 1080 Евро. Уверен, что мы не сможем договориться с соседями на совместный ремонт и в дело пойдёт как раз этот вариант. Предложение прикреплено к отчёту и доступно на домашней странице КТ.
 
·      Несколько жителей нашего дома предложили запретить парковаться чужим у торца нашего дома со стороны мебельного магазина. Я думаю, что предложение разумное, учитывая острые проблемы с парковкой. Надо купить дорожные знаки. Приблизительно уйдёт на них 300 евро. Обсудит это дело с правлением.
 
·      Надо сделать распилы на бордюрах там, где из-за дождей скапливается много воды. Резак по бетону у нас есть, сделаем сами.
 
·      Ещё в прошлом году правление решило предложить для желающих сделать небольшие малярные работы в подъездах. Желающих к сожалению не нашлось. Начался сезон ремонтных работ и предложение уместно повторить!
 
·      Председатель правления КТ успешно прошел базовый курс управления товариществом. Предоставили городу ходатайство о компенсации за расходы на обучение.
 
·      Сейчас исследуем рентабельность реновации нашего дома.
Самое главное в этой работе, это сравнение уже реновированных домов построенных на таком же проекте. Мы должны побеседовать с этими товариществами для получения информации. Мы не хотим заказывать дорогостоящую экспертизу, а получить принципиальный ответ в форме НЕТ-ДА, возможно ли уменьшить стоимость содержания домаЕсли для уменьшения счетов за отопление, последует сверхдолгий период окупаемости или обслуживание нового оборудования потребует тоже расходов и таким образом платежи собственников квартир вырастут?
 
·      Мы убрали с знаков на нашей парковке временную льготу для чужих. Чужих мы на своей парковке более не ждем. Пожалуйста оставьте парковочную карточку а заметном месте и дайте гостевую карточку вашему гостью!
                                           Правление КТ
 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.