Kokkuvõte Detsember-Jaanuar-Veebruar / Итоги Декабря-ЯнваряKokkuvõte Detsember-Jaanuar-Veebruar.

 • Märkimisväärseid sündmusi ei toimunud, tehnosüsteemid toimisid kõrvalekalleteta.
 •  Alates jaanuarikuus on meie elamu soojamõõtja kaugloetav. Vajadust kuu viimasel päeval näitu üles kirjutada ja soojatootjale edastada enam ei ole.
 •  Veebruarikuus vahetati maja üldveemõõtja.
 •  18 veebruaril toimus KÜ üldkoosolek
 •  Üldkoosolekul otsustatud kütteautomaatika vahetamine on tellitud. Ootame uute seadmete paigaldamist Märtsikuu jooksul. Pärast seda seisab meil ees vajadus hinnata meetme tõhusust ja kaaluda tasakaalustusventiilide paigaldamise vajalikkust. Kui jah – siis selliseid töid tehakse suvel ja me vajame selle töö tellimiseks erakorralise üldkoosoleku otsust.
 •  Lifti korrastamiseks on saadud meie lifte hooldavalt „Formet Lift“ pakkumine mis sisaldab liftikabiinide terviklikku uuendamist. Kuna meil üldkoosolekul sellist kokkulepet ei olenud siis vaatame juhatusega pakkumise läbi ja tellime minimaalse vajaliku. Lisan pakkumise infoks ja kommentaarideks ka teile. Suuremas mahus töö tegemiseks vajame üldkoosoleku otsust.
 •  Rõdude remont. Kuna meil ei ole projekti ja ehitusluba rõdude täiemahuliseks renoveerimiseks siis teeme hädavajaliku avariiremondina: Eemaldame varisemiohus vuugitaited, puhastame ja konserveerime armatuuri, täidme praod ning vuugid tõkestamaks niiskuse ligipääsu. Olenevalt töö maksumusest tellime värvimise või värviparandused. Kui summa on oluliselt suurem üldkoosolekul räägitud kolmest-neljast tuhandest eurost siis kutsume kokku erakorralise üldkoosoleku, et otsustada töö tellimine.
 •  Kooskõlastasime soojatrassi vahetuse Pirni 6a ja meie elamu vahel. Uus trass hakkab meie elamuni kulgema Pirni 6a – st mööda eraldi haruna. Töö teostatakse 2016 a suvel pärast kütteperioodi lõppu Tallinna Küte AS jõudude ja kuludega.
 •  Küsime pakkumised trepikoja varikatuse remondiks. Pudenev vuugitäide (II trepikoda) räämas laed ja sammaldunud parapetid tervitavad külalist oma näotu välimusega. Tööd pole eriti palju ja soodsa pakkumise korral saame töö teha koos rõdudega avariiremondina

Итоги Декабря-Января.
 • Ничего значительного не происходило, коммунальные системы функционировали без отклонений.
 •  Начиная с января тепловой счетчик в нашем доме считывается удаленно. Теперь нет необходимости в последний день месяца снимать показания и передавать их поставщику тепла.
 •  В февраля был заменен счетчик общей воды.
 •  18 февраля состоялось общее собрание.
 •  Замена автоматики тепла по решению общего собрания уже заказана. Ждем установку нового оборудования в марте месяце. После этого нам необходимо оценить эффективность принятых мер и взвесить необходимость размещения вентилей для балансировки. Если да – тогда эти работы будут делаться летом и для заказа этих работ потребуется решение внеочередного общего собрания.
 •  Для приведения в порядок лифта было отправлено нашей обслуживающей фирме предложение по обновлению кабины лифта целиком. Поскольку на нашем общем собрании об этом не было договоренностей, то рассмотрим с правлением предложение и по минимуму закажем необходимое. Дополнительно доведу до вашего сведения информацию и комментарии. Для выполнения большего объема работ потребуется решение общего собрания.
 •  Ремонт балконов. Так как у нас нет проекта и разрешения на строительство для полной реновации, тогда будем делать срочный аварийный ремонт: Удалим потрескавшиеся куски бетона, очистим и законсервируем арматуру, заполним трещины и швы, чтобы препятствовать попаданию влаги. В зависимости от стоимости работ закажем покраску целиком или частично. Если сумма будет существенно выше, чем оговаривалась на общем собрании, три-четыре тысячи евро, тогда соберем внеочередное общее собрание, чтобы решить заказ работ.
 •  Согласовали замену тепловой трассы между Пирни 6а и нашим домом. Работы будут выполняться летом в 2016 году после завершения отопительного периода силами и средствами Tallinna Küte AS. Тепловая трасса к нам будет направляться мимо Пирни 6а отдельной веткой.
 •  Спросим предложения по ремонту крыши подъезда. Осыпающаяся штукатурка, облезлые потолки и обросшие мхом парапеты встречают гостей своим неопрятным видом. Работы не особо много и в случае выгодного предложения можем сделать эту работу вместе с аварийным ремонтом балконов

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.