Kokkuvõte Juuni – Juuli – august / Итоги Июнь – Июль – Август

 

Kokkuvõte Juuni – Juuli – august
 
·       Toimus üks veevärgiavarii kui 3 augustil said sellest puudutatud neli ühe püstiku korterit. Õnneks ei kaasnenud avariile suuremat materiaalset kahju.
 
·       Tellisime meie õue asfaltkatte parandamise. Kinnisvara omanikena olema kaohustatud tagama teede korrasoleku oma krundi piires. Töö tegi Che-T OÜ parandades 45 m/2 löökauke, esialgselt kavandatule

lisandus 15 m/2. Töö anti ühistule aktiga üle 04.08 2015. Töö lõplikuks maksumuseks kujunes  1 944.00 EUR.

 
·       Kahjuks ei andnud tulemusi läbirääkimised teeremondi küsimuses Paldiski mnt 77 krundi omanikega.  Mööblipoe omanik pakkus kogu sissesõidutee remontimist  kolme korteriühistu ja AS Differo Trade koostöös. Paraku ei ole Pirni 6 ja 6a ühistegevusest huvitatud ehkki kasutavad sissesõiduteed suuremal määral kui meie.  Tee remondi hind olnuks kokku 10 000 EUR millest meie pidanuks naabrite mitteosalemisel kandma lõviosa.  Juhatus ei pidanud õiglaseks ega võimalikuks sellises olukorras ettevõtmises osaleda.
 
·       Remonditööd keldris on üldjoontes lõpetatud. Vaja on veel pisut tegelda viimistlusega. Koosolekuruumi tarvis on ostetud  50 klapptooli hinnaga 7.90 tk. PLM Hooldus teostas remonditud ruumide valgustamiseks uue elektrisüsteemi paigaldamise. Vahetati välja kogu juhtmestik, paigaldati kaitseautomaadid, lülitid ja seinakontaktid. Täielikult vahetati välja valgustid. Töö hind kokku 485,60.  PLM hoolduse valisime elektritööd tegema lähtudes seadusest tulenevast nõudmisest, et käidukorraldaja peab uue elektripaigaldise heaks kiitma ja selle kasutamist lubama. PLM hooldus ongi meie käidukorraldaja.
 
·       Jalgrataste hoiuruum. Üks remonditud ruumidest peaks leidma kasutamist jalgrataste ja lapsevankrite hoiuruumina. Ruumi pääseb maja taguse välistrepi kaudu. Ruum on korraliku metallist vaheuksega täielikult isoleeritav ülejäänud keldrist. Ruumis on autonoomne taimeriga välja lülituv valgustus.  Ruumi kasutamine jalgrattahoidlana pole vastuolus keldri algse kasutusotstarbega panipaikade asupaigana. Ruum vastab kõigile tuleohutuseeskirjadele.
 Samas oleks õiglane kui selle ruumi kohandamisel selliseks hoiuruumiks – osaleksid kulutuste katmisel need korteriomanikud kes seda ruumi selliselt kasutada soovivad.  Vaja on paigaldada akendele trellid, osta või tellida jalgrattahoidjad ja väga soovitavalt paigaldada signalisatsioon. Küsimuse lahendamiseks kutsume lähiajal kokku koosoleku.
 
·       Juhatuse esimees koostab Novembrikuuks detailse aruande keldriruumi remondil tehtud kulutuste kohta ja esitab selle kõigile ühistu liikmetekle tutvumiseks.
 
·       Park-IT ja parkimiskontroll.  Alates Juulikuust on firma teenused tasulised 20,00 €/kuus . Meie jätkame tasuta kliendina, kuid selle tõttu tehakse parkimiskontrolli vaid paar korda nädalas. Selline oli kompromiss, sest juhatus ei saa ilma üldkoosoleku otsuseta kinnitada ühtki pidevat kulutust.  Kindlasti paneme 20,00 €/kuus 2016 aasta majanduskava projekti ja jätkame siis juba „täiskliendina».
 
 
 
Итоги Июнь Июль Август
 
·       З Августа произошла авария по водоснабжению, которая коснулась 4 квартиры на одном стояке. К счастью авария не нанесла существенного материального ущерба.
 
·       Заказали работы по ремонту асфальтового покрытия в нашем дворе. Владелец недвижимости обязан содержать дороги в порядке в границах своего участка. Работы провел Che-T OÜ, заделано  45 m/2 выбоин, в ходе работ дополнительно заделали еще 15 m/2. Выполненная работа была принята товариществом актом от 04.08 2015. Конечная стоимость работ составила 1 944.00 EUR.
 
·       К сожалению переговоры по вопросу ремонта дороги с владельцем участка Paldiski mnt 77 не дали результата. Собственник мебельного магазина предложил отремонтировать внутриквартальную дорогу всем трем квартирным товариществам и совместную работу с AS Differo Trade. Но к сожалению Pirni 6 и 6a заинтересованы в совместной деятельности по использованию внутриквартальной дороги в меньшей степени чем мы. Стоимость ремонта дорог была бы 10 000 EUR, из которой львиная доля была бы нашей, поскольку наши соседи не желают в этом участвовать. Правление не посчитало справедливым и возможным, чтобы принять участие в этом проекте.
 
·       Ремонтные работы в подвале в общих чертах закончены. Остались только мелкие недоделки. В помещение для проведения собраний куплены складные стулья в количестве 50 штук по цене 7.90 за штуку. PLM Hooldus оснастил отремонтированные помещения новым освещением и установил новую электросистему. Заменены все провода, установлена автоматическая защита выключателей и розеток. Полностью заменены светильники. Стоимость работ составила 485.60 EUR. PLM hooldus был выбран для проведения электрических работ исходя из юридических требований, чтобы ответственный за электротехнический надзор  мог утвердить новую электроустановку и разрешить использование. PLM hooldus и есть наш ответственный за электротехнический надзор .
 
·       Помещение для хранения велосипедов. Одно из отремонтированных помещений предусмотрено использовать как хранилище для велосипедов и детских колясок. Вход в помещение будет сзади дома через наружную лестницу. Помещение изолировано от остального подвала прочной металлической дверью. В помещении есть автономное освещение отключающееся с помощью таймера. Использование помещения для хранения велосипедов не противоречит первоначальному назначению, как «подвальная кладовка для вещей». Помещение отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Тем не менее, было бы справедливо, если это помещение приспособлено для хранения велосипедов и колясок, чтобы  участвовали в покрытии расходов те собственники квартир, которые собираются использовать это помещение.  Необходимо установить решетки на окна, купить или заказать велосипедные стойки и очень желательно установить систему безопасности. Мы предлагаем решить этот вопрос на ближайшем собрании.
 
·       Председатель правления в ноябре составит детальный отчет о расходах сделанных во время ремонта подвала и представит всем членам товарищества для ознакомления.
 
·       Park-IT и парковочный контроль. Начиная с июля услуги фирмы стали платными 20,00 €/месяц . Мы останемся бесплатными клиентами и поэтому парковочный контроль будет делаться только 2 раза в неделю. Это такой компромисс поскольку правление не может без решения общего собрания утвердить не один постоянный платеж. Обязательно внесем € 20.00 / месяц  в экономический план на 2016 год, и проект будет продолжаться как «полный клиент».

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.