Kokkuvõte September – Jaanuar / Итоги Сентябрь – Январь


Kokkuvõte September – Jaanuar
Et sügis-talv oli heas mõttes sündmustevaene ja meie aastaeelarve vahendid tõlketöö tegemiseks ära kasutatud siis ei esinenud KÜ juhatus teile traditsiooniliste kokkuvõtetega.
Mõnest sündmusest siiski:

1.       Suvel toimunud KÜ üldkoosolekul otsustasime, et KÜ juhatus peaks otsima võimalusi saavutada kokkulepe meie elamu ja paldiski mnt 77 mööblipoe vahelise tee remondiks. Saime naabriga kokku kuid ühisele arvamisele ei jõudnud. Naabri seisukoht sai kõigile KÜ liikmetele ka teatavaks tehtud. KÜ juhatuse otsusega loobusime Paldiski mnt 77 omaniku ettepaneku vastuvõtmisest ja otsustasime selle esitada lähimale KÜ üldkoosolekule.
Minu isiklik seisukoht – oleks mõistlik siiski koguda meie autoomanikel tee remondiks need kümmekond tuhat eurot, vabatahtlikkuse alusel ja sõlmida naabriga maa öise kasutamise leping. Siis näiteks, et autoomanikud, Tamm, Lepp, Kask  sõlmivad notari juures lepingu Furnit OÜ-ga. Kümnekonna parkimiskoha eest pole see mingi raha, uusarendustes saab selle eest vaid ühe koha.
Ma arvan, et ülalkirjeldatud võimalus jääb, kuid selle realiseerimine pole siis enam ühistu kompententsis.
2.       Välisuste remont. Otsustasime juhatusega, et värvime olemasolevad uksed üle ja asendame läbiroostetanud detailid.  Selle töö tegemisega ootame siiski kevadet, sest maalritöö suure õhuniiskuse ja madala õhutemperatuuri juures on pole teab kui kestva tulemusega.
3.       Parkimistrahvidest: Valminud on Paldiski 81 Uus terviseameti hoone ja sellele krundile jääv park kunagise Sipe oja kaldal.  Sinna rajati läbi endise garaažide aluse platsi asfalttee, paigaldati valgustus, istepingid ja prügikastid.  Paraku aga leidub autoomanikke kes arvavad, et selle pargi alal võib autoga sõita ja sinna ka parkida. Rikkumistega tegeleb väga valusalt munitsipaalpolitsei. Mis nüüd meid puudutab…  siis on MUPO ametnikud väga vihaselt trahvinud autoomanikke ka meie krundil. Haljasalale kasvõi ühe rattaga väljasõit = trahv. Ausõna KÜ juhatuse initsiatiivi, ega suunamist siin ei ole ega ole olnud.
4.       Tulemas on KÜ üldkoosolek ja on aeg otsustada milliseid töid elamu juures me kavandame eelolevaks aastaks? Väikeste tööde aeg on möödas. Kui me räägime suurematest töödest siis oleme jõudnud piirini millest edasi tähendab iga töö laenu võtmist ja põhjalikku ettevalmistust.
Põhiliseks probleemiks korteriomanike passiivsus, umbes 30% korteriomanikke pole kunagi osalenud korteriühistu üldkoosolekul,   umbes 40 % teeb seda väga harva.
Mis kasu on rääkida sellest, et küttearved on suuremad kui mõnes teises majas, mis kasu on kiruda, et jälle pole õhtul autot kuhugi parkida kui me ise ei taha midagi otsustada?
Meie māja ei ole eriliselt õnnetu, hoone on piisavalt heas seisukorras ja me ise oleme küllalt rikkad, et lubada endale ka suuremaid ettevõtmisi.
KÜ juhatus otsustas korraldada korteriomanike seas küsitluse, et millist arengut nad sooviksid maja juures näha? Just nii üldisemas plaanis. Minu arvates puudub meil pikemaajaline eesmärk, selgesõnaliselt paika pandud kokkulepe mida me siis õieti tahame? Kas võiks eesmärgiks olla eluasemekulude vähendamine tulevikus? Me paigaldaks siis uue küttesüsteemi, maakütte, soojustaks maja ja paigaldaks päikesepatareid? Spetsialistide hinnangul on sellise elamu energiakulu võimalik vähendada rohkem kui 50%. Kuid sellise tulemise saavutamiseks tuleb kulutada ka palju raha ja oodata kulutuste ära tasumist pikki aastaid.
Võibolla tahame aga hoopis omada kaasaegset kinnisvara mis võik konkureerida kõrge ruutmeetrihinna eest ka edaspidi. Siis peame küll paigaldama uue küttesüsteemi ja renoveerima väljanägemise, kuid ehitama ka parkla ja võibolla isegi parkimismaja. Meil saaks olema kallima müügihinnaga kinnisvara, rohkem võimalusi ja mugavusi, kuid ka kõrgemad kulud.
Või ehk tahame olla ühepäeva peremehed, majas kus parandatakse vaid seda mis parasjagu koost laguneb?  Miski pole võimatu, võibolla, et polegi mõtet nõukogudeaegsesse kivikolossi midagi investeerida, sest ehk on tema aeg nagunii varsti ümber? Veebruarikuu esimestel päevadel leiate oma postkastist väikese paaripunktilise küsimustiku mille abil KÜ juhatus loodab ette valmistada tulemuslikumat üldkoosoleku.
5.       Üks tüliküsimus. Ma ei nimeta nimesid ega kortereid, kirjeldan vaid olukorda: Korteriomanik on ehitanud oma ja naabri ukse ette veel ühe ukse ja ei luba teisel naabril prügišahtiruumi kasutamist.  Ma hoiatan kõiki korteriomanikke:  Sellised ümberehitused on ebaseaduslikud ja püsivad vaid tänu teie omavahelisele kokkuleppele. Kui kokkulepped ei püsi siis tuleb ka ebaseaduslikud uksed korteriomaniku kulul lammutada.
6.       Toimus kaks väiksemat veeavariid. Üks oli seotud ebakvaliteetse küttetorustiku remondiga ja teine leidis aset õhutamisventiili purunemise tõttu. Selle viimase juhtumiga tegeleme veel eraldi kuna hooldusfirma spetsialistid soovitasid kõik seda tüüpi ventiilid välja vahetada.
7.       Tsirkulatsioonipump. Tagamaks sooja vee paremat ja kiiremat kättesaadavust on veevarustussüsteemi ühendatud spetsiaalne pump. Paistab, et olemasolev pump on korrast ära või liiga väikese võimsusega ja ei ole piisavalt tõhus. Selleks, et märgata muutust korraldas meie hooldusfirma eksperimendi kus vana pumba asemele pandi 19.01 – 23.01 uuem ja tunduvalt võimsam.
Tulemuste väljaselgitamiseks palusime majaelanikel anda tagasisidet. Tegelikult ei ole see arutelu meie jaoks uus. Aastat kuus tagasi otsustas KÜ üldkoosolek uut tsirkulatsioonipumpa mitte paigaldada. Kui praegune probleem on tingitud vana pumba rikkest ja uue ja võimsama katsetamine ei anna negatiivseid tulemusi siis asendame pumba avariitöö korras.
Riskifaktoriks on kõrgem koormus torustikule mis võib teoreetiliselt saada selle purunemise põhjuseks. Kui Hooldusfirma kui vastutav spetsialist ütleb „jah» siis paigaldame pumba.


Итоги Сентябрь Январь

Так как осень и зима были бедными на события,  а наш годовой бюджет для работ по переводу был израсходован, поэтому правление товарищества и не публиковало для вас традиционных письменных итогов.
Некоторые события все же произошли:
1.       На состоявшемся летом, общем собрании мы решили, что правление КТ могло бы найти возможность договориться между нашим домом и мебельным магазином на Палдиски мнт. 77 о ремонте дороги.  Мы встретились с соседом, но не пришли к общему мнению. С точкой зрения соседа были ознакомлены все члены правления. Члены правления КТ приняли решение отказаться от предложения собственника Палдиски мнт. 77 и решили вынести это на обсуждение на ближайшее общее собрание КТ.
Моя личная позиция такая было бы разумно всетаки собрать с наших автовладельцев для ремонта дороги эти десять тысяч евро, на добровольной основе и заключить с соседом договор на использование его парковки в ночное время. Скажем так, что автовладельцы,  Tamm, Lepp, Kask  заключают нотариальный договор с Furnit OÜ.
Я думаю, что выше описанное дает возможность, однако ее реализация больше не в компетенции товарищества.
2.       Мы решили с правлением, что перекрасим существующие двери и заменим ржавые детали. Для выполнения этих работ дождемся весны, сейчас для малярных работ слишком большая влажность и низкая температура, поэтому хороший результат не гарантирован.
3.       О парковочных штрафах. Завершилось строительство нового департамента здоровья на Палдиски мнт 81 а так же приведен в порядок парк, прилегающий к нему на берегу бывшего ручья Sipe. Теперь там проложили через бывшие гаражи асфальтированную дорогу, сделали уличное освещение, скамейки и урны для мусора. Увы, но находятся автовладельцы, которые думают, что по этому парку можно ездить на машине и парковаться там. Муниципальная полиция следит за теми нарушениями. А что теперь касается нас… то чиновники MUPO очень строго штрафуют заодно и на нашей территории. Припарковался одним колесом на газон = штраф. Честное слово, подобные штрафы от МУПО никак не инициатива правления товарищества.
4.       Приближается общее собрание КТ и настало время решать какие работы по дому мы будем делать в этом году? Время мелких работ уже прошло. Если мы говорим о больших работах, тогда мы достигли предела из которого следует, что каждая работа уже нуждается в кредите и в основательной подготовке.
Основная проблема собственников квартир это пассивность, примерно 30% владельцев квартир никогда не участвовали в общем собрании квартирного товарищества.
Какой смысл говорить о том, что счета за отопление больше чем в других домах, какая польза ругаться, что вечером некуда припарковать машину, если мы сами не хотим ничего решать?
Наш дом не является особенно несчастным, здание находится в достаточно хорошем состоянии, и мы сами достаточно богаты, чтобы позволить себе более крупные работы.
Правление КТ решило устроить среди собственников квартир опрос, как они видят развитие дома дальше?  Просто в общих чертах. По моему мнению у нас отсутствует долгосрочная цель, ясная договоренность, что мы тогда действительно хотим? Может ли это быть целью снижения стоимости жилья в будущем? Мы делаем новую систему отопления, геотермальное отопление, утепляем дом или устанавливаем солнечные батареи? По оценке специалистов энергозатраты нашего дома можно уменьшить больше, чем на 50%. Однако для достижения такого результата придется потратить много денег и ждать много лет окупаемости затрат.
Может быть, мы действительно хотим иметь современную недвижимость, которая в дальнейшем могла бы конкурировать на рынке с высокой ценой за квадратный метр. Тогда мы действительно должны установить новую отопительную систему и реновировать внешний вид дома, а так же построить парковку или даже парковочный дом. У нас могла бы быть дорогая недвижимость, больше возможностей и удобств, но и высокие расходы.
Или, возможно, мы хотим быть хозяевами однодневками в доме где ремонтируется только то, что скоро развалится? Нет ничего невозможного, может оказаться, что нет смысла инвестировать в каменный колосс советских времен , потому что его время так или иначе уже прошло?  В начале февраля вы найдете в своих почтовых ящиках небольшой опросник, с помощью которого правление КТ  рассчитывает подготовить эффективное общее собрание.
5.       Один проблемный вопрос. Я не буду называть не имена и не квартиры, опишу лишь ситуацию: Владельцы квартир поставил перед своей и соседней дверями еще одну общую дверь и не позволяет другим соседям пользоваться бывшим помещением для мусоропровода. Я предупреждаю всех владельцев квартир: Эти реконструкций являются незаконными и сохраняются только из-за вашего взаимного согласия. Если соглашения кем-то нарушаются, то придется снести незаконно поставленные двери за счет владельца квартиры.
6.        Произошли две небольшие аварии, связанные с водой. Одна из них была связана с некачественным ремонтом трубопровода, а во втором случае был сломан вентиль. Этот последний случай рассматривается отдельно, так как специалисты обслуживающей фирмы рекомендуют заменить все вентили такого типа.
7.       Циркуляционный насос. В целях обеспечения более эффективного и быстрого доступа к горячей воде, система горячего водоснабжения подключается к специальному насосу. Оказывается, что существующий насос или выходит из строя или имеет слишком маленькую мощность и поэтому недостаточно эффективен. Для того, чтобы заметить изменения, проводиться эксперимент, организованный нашей обслуживающей фирмой, где вместо старого насоса поставили новый более мощный насос в период с 19.01 до 23.01.
Для выяснения результатов просим жителей дома дать обратную связь. На самом деле это обсуждение не является для нас новым. Год назад общее собрание решило не устанавливать новый циркуляционный насос. Так как сегодняшняя проблема связана с нарушениями работы старого насоса и если эксперимент с заменой на новый насос не даст негативного результата, тогда заменим его в порядке аварийных работ. Повышенная нагрузка на трубопровод является фактором риска, который может теоретически стать причиной поломки. Если ответственный специалист обслуживающей фирмы специалиста скажет «да», то насос будет заменен.

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.