Kokkuvõte. Suvi 2016 / Итоги. Лето 2016

Kokkuvõte. Suvi 2016
 
·        Suve jooksul pole toimunud ühtki vahejuhtumit elektri, veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemidega. Remonti vajas ühistu murutrimmer.
·        Kõigepealt lõppenud lodzade remonditööst neile ei kes osalenud viimasel üldkoosolekul. Kaks kuud kestnud remonditöö käigus puhastasime lodzade betoonkonstruktsioonid murenevast materjalist , tegime armatuurile korrosioonitõrje ja taastasime lodzapaneelide armatuuri kaitsekihi.  Lisatööna paigaldasime kõikidele lodzapiiretele täiendavad kinnitusdetailid, sest nagu selgus piirete ülevaatamisel ei olnud need küllaldaselt kinnitatud.

(Üldkoosolekul kasutatud presentatsioonifaili lisan käesolevale kokkuvõttele manusena.)
Värvisime üle lodzapiirded, et täiendavalt kaitsta paneele ilmastiku eest ja hoida maja välimust kuni lodzade lõpliku kordategemiseni talutaval tasemel.  Seega on KÜ veebruarikuu üldkoosoleku püstitatud eesmärk lodzapiirded konserveerida saavutatud. Remonditööde lõpetamiseks on vajalik kõik lodzad ühetaoliselt klaasida ja katta rõdupiirded nägusate katte profiilide või plaatidega. See on aga juba ülesanne edaspidiseks.
 
·        Juulikuus pidasime maha üldkoosoleku mille kokkukutsumise üheks peamiseks ajendiks oli KÜ halduses olevate teede halb seisukord ja lodzade remonditöö jätkuna, trepikodade varikatuse remont.Teede küsimuses me kahjuks tööde tegemise otsustamiseni ei jõudnud. KÜ juhatuse ülesandeks jääb naaberkinnistu omanikuga kokkuleppele jõudmine töö ühise tegemise küsimuses. Naabri seisukoht, et  tee remondi peaks tegema mitte tema üksi vaid kõik ümbritsevad korteriühistud  on meile teada. Seepärast pole selles küsimuses kiireid edasiminekuid ette näha ja tänavu jääb töö tegemata.  Kui võimalik leiame teeme meie parkla mööblipoe poolse serva pindamise graniitkillustikuga.
 
·        Trepikodade varikatuste remont. KÜ 27.07 üldkoosolekul otsustasime remontida katuse,  krohvida varikatuse konstruktsiooni  ja teha korda trepid. Kohe pärast üldkoosolekut kuulutasime eelmainitud tööde tegemiseks välja hanke Hange.ee keskonnas. Pakkumise võitis „Väärt  Ehituse OÜ» pakkudes tööde maksumuseks 6370.- eurot.  Arvestades, et sügis on tulekul alustame tööga esimesel võimalusel, praeguse plaani kohasel 5 septembril. Töö käigus: Eemaldatakse vanad parapetiplekid ja lammutatakse vana lamekatus. Krohvitakse varikatus ja tasandatakse selle lagi 5 cm penoplastplaatidega. (Seda selleks, et vältida muidu tasandamiseks vajaliku paksu krohvikihi pealekandmist.) Varikatuse lae laseme värvida valgeks, varikatuse enda  ja välisukse – seina värvida halliks, sama tooni maja sokliga. Seejärel paigaldatakse uus lamekatus ja parapetiplekid. Välisvalgusti ja sildi korterinumbritega asendame samuti uutega.  Mõningast korrastamist vajab ka välistrepp. Töö tehakse ära umbes kahe nädalaga, seda olenevalt ilmast muidugi.
 
·        Parkimine.  Meid ootab ees raske aasta. Suvi on lõppemas ja ajutiselt eemal viibinud majaelanikud on naasmas talvekorterisse. Lisaks veel : Paldiski mnt 81 krundil asunud garaazide lammutamise järel on ka seal seisnud autod meie parklas ruumi nõudmas.
Parkimiskohti kõigile ei jätku. Kuniks me pole otsustanud probleemi radikaalselt tahendada ja parklat laiendada.(meil on endiselt olemas realiseerimist ootav projekt)
Seniks võin paluda vaid:  Kui teie sõiduk ei liigu siis leidke palun võimalus paigutada see sobilikumasse paika: garaazi,  suvila juurde või maja taha teele, mida praegust suuresti kasutavad parkimiseks naabermajade elanikud jms.  Hoidke palun ruumi kokku ! Sinna kus tihti seisab kaks autot mahuks ruumi mõistliku kasutamise korral ka kolm! Sõitjaid peale võtta või maha lasta võib  ka juba parkimiskohalt välja sõitnult. Nii hoiate jälle ruumi kokku, sest autojuhile piisab sõidukisse pääsemiseks vähemast!
 
·        Suviste tööde aeg on läbi saamas ja peame hakkama mõtlema järmise aasta plaanide peale.  Meil seisab nii ehk naa ees vajadus teha mõned suuremad ja kallimad tööd. Kas poleks ikkagi mõtekas teha neid korraga, et kasutada pakutavaid toetusi?  Me oleme siiani minu arvates kergekäeliselt loobunud suurematest ettevõtmistest suutmata seda endalegi arusaadavalt põhjendada? Me ei taha võtta laenu. Kuid suuremaid töid ilma selleta teha ei saa.
Põhjus võib olla teadmatuses ja eelarvamustes. Me peaksime enne järgmise aasta üldkoosolekut need asjad läbi rääkima
 
 
Lugupidamisega
 
G. Koidik  KÜ juhatuse esimees
 
 


Итоги. Лето 2016
·        В течении всего лета не произошло никаких аварий по электрике, водоснабжению или с системами канализации. В ремонте нуждался только триммер для подстрижке травы.
·        Прежде всего для тех кто не участвовал в последнем общем собрании, сообщаю, что мы завершили ремонт лоджий. В ходе ремонтных работ, длившихся два месяца, были зачищены бетонные конструкции от отламывающегося материала, покрыли арматуру антикоррозийным средством и восстановили у арматуры панелей лоджий защитный слой.  Дополнительно все панели лоджий дополнили укрепляющими деталями, поскольку при их осмотре, выяснилось, что они были не надежно закреплены.(Используемые файлы презентации на общем собрании я прикрепил к этому отчету)
 
Мы перекрасили все панели лоджий, это добавит защиты от погодных условий и поможет сберечь внешний вид дома на приемлемом уровне до уже окончательных реновационных работ. Для этого и было принято решение на общем собрании КТ, целью которого была консервация разрушающихся ограждений лоджий. Для завершения ремонтных работ, необходимо все лоджии привести к единой внешности и покрыть все балконные ограждения красивым профилем или отделочными плитами. Однако это задание нам на будущее.
 
·        В июле месяце мы проводили общее собрание, основной причиной созыва которого было, это плохое состояние дорог КТ и ремонтные работы по лоджиям, а так же ремонт козырьков подъездов. К сожалению в вопросе ремонта дорог мы не продвинулись к необходимым решениям.  Заданием для правление КТ остается, каким образом договориться с собственником соседнего участка в вопросе ремонта общей дороги. Точка зрения соседа нам известна, что ремонт дороги он не должен делать в одиночку, а все окружающие товарищества, которые пользуются этой дорогой. Поэтому в этом вопросе не будет достигнуто быстрых успехов, и в этом году работа не будет сделана. Если возможно, то мы покроем наш край дороги и парковки возле мебельного магазина гравием.
 
·        Ремонт козырьков подъездов. На общем собрании КТ от 27.07 приняли решение ремонтировать крышу, оштукатурить конструкции козырька и привести в порядок лестницы. Сразу после общего собрания мы объявили тендер на выполнение данных работ в интернет среде Hange.ee. Предложение выиграл  „Väärt  Ehituse OÜ», предлагая сделать работу за 6370 евро. Учитывая, что в связи с наступлением осени тянуть некуда, то по планам начнем делать сразу 5 го сентября. В ходе работ: Будут демонтированы старые парапеты и разрушена старая плоская крыша. Оштукатурены козырьки и выравнены потолки пенопластом толщиной в 5 см.  (Это для того, чтобы избежать нанесения толстого слоя штукатурки.) Потолок козырьков покрасим белым цветом, сам козырек и входная дверь и стены окрасим серыми, такой же тон, как и у цоколя дома. Затем будет установлена плоская крыша и парапеты. Наружное освещение и табличка с номерами квартир заменим тоже на новые. В некотором обновлении нуждается так же уличная лестница. Работы займут около двух недель, хотя сроки сильно зависят от погоды.
 
·        Парковка. Нас ждет тяжелый год. Лето закончилось и временно отъезжающие в отпуска жители дома все вернулись в квартиры. В добавок еще: Расположенные гаражи на участке Палдиски мнт 81 снесли и ранее стоящие там машины добавились на и без того тесную нашу парковку.
Парковочных мест всем не хватает. До сих пор мы эту проблему не решали радикально, чтобы расширить парковку. (у нас по прежнему имеется ждущий реализации проект)
Пока могу предложить лишь следующее: Если ваш транспорт не на ходу, то найдите пожалуйста возможность поставить его в более подходящее место: гараж, дача и на дороге за домом, которую в настоящее время активно используется жители соседних домов. Лучше экономьте место! Там где стоит две машины, при разумном подходе можно поставить три! Запускать и выпускать пассажиров можно при выезде и въезде на парковку. Так можно сэкономить место, чтобы выйти из машины одному водителю, надо меньше места!
 
Период для летних работ уже прошел и мы должны начинать уже думать о планах на будущий год. Перед нами так и так стоит необходимость делать уже более крупные и дорогие работы. Так не было бы это разумным делать их разом, чтобы использовать предлагающиеся компенсации? Мы по-прежнему, на мой взгляд, легко отказываемся от крупных работ, не пытаясь это разумно для себя обосновать? Мы не хотим брать кредит. Однако большие работы без этого сделать нельзя. Причиной этого может быть невежество и предрассудки. Мы должны перед общим собранием в следующем году, обсудить эти вещи.
 
 
С уважением
 
Г.Койдик  председатель КТ

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.