Koosoleku läbiviimise korrast! / O порядке проведения собрания!


Ja kõige lõpetuseks veel koosoleku läbiviimise korrast!
·       Üldoosolek on otsustusvõimeline juhul kui kohal viibivad vähemalt 37 korteri omanikud või nende volitatud esinadjad.
·         Üldkoosoleku otsus on vastu võetud juhul kui selle poolt hääletavad 51% koosoleku registreerimislehele allakirjutanutest.

·         Laenuotsuse vastuvõtmisega on aga üsna keerulised lood: Vastavalt põhikirjale p 6.8 peab laenu võtmisega nõus olema 2/3 ühistu liikmetest. Punkt 7.8.4 järgi on üldkoosolekul laenuotsus vastu võetud kui selle poolt hääletavad vähemalt 37 ühistu liiget. Panga nõudmisel ja uue korteriühistuseaduse järgi peavad laenu võtmise poolt üldkoosolekul hääletama vähemalt 51% korteriomandite üldpinna omanikud. Seepärast peame me oma otsuse kinnitama kahel blanketil miilistest üks on hääletustulemus koosolekul ja teine nõusolek, ehk nimekiri millisele saab allkirju koguda ka enne ja peale koosolekut 2/3 ühistu liikmete toetuse saavutamiseni.
·          Hääletamine laenuotsuse küsimuses toimub avalikult ja kirjalikult, andes oma allkirja blanketil vastavasse eraldi lahtrisse.
·         Korteriomaniku esinadamiseks üldkoosolekul peab volitatu esitama koosolekule volikirja ! Blanketid postitasin kõigile postkasti, blanketi vorm asub KÜ failikataloogis 
·         Kui korter kuulub mitmele omanikule vajab üks omanik korteri esindamiseks ka teise omaniku kohalolekut või volikirja, või kokkulepet ühistu liikmelisuse kohta. Vastasel korral ei saa korterit üldkoosolekul laenuotsuse küsimuses esindada.
В заключении ещё о порядке проведения собрания!
·       Общее собрание считается правомочным, если на месте присутствует по меньшей мере 37 собственников квартир или их доверенные лица.
·         Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 51% от тех кто поставил подпись в регистрационный список собрания. 
·         Принятие решения о кредите довольно сложная история: Согласно пункту 6.8 в уставе со взятием кредита должно быть согласно 2/3 от членов товарищества. По пункту 7.8.4 решение о кредите считается принятым на общем собрании, если за это проголосует по меньшей мере 37 члена товарищества. По требованию банка и по новому закону о квартирных товариществах за взятие кредита должны проголосовать по меньшей мере 51%  от общей площади собственников квартир. Поэтому мы должны своё решение подтвердить на двух бланках, на одном из которых результат голосования на собрании, а на втором согласие,  так как список с подписями может быть собран как до так и после собрания, если достигнем поддержки от 2/3 членов товарищества.
·          Голосование о вопросе кредита происходит открыто и письменно, давая свою подпись на бланке в отдельном ящичке.
·         Для представления собственника квартиры на общем собрании доверенное лицо должно представить доверенность собранию!  Бланки я разложил по всем почтовым ящикам, так же они находятся на страничке КТ.
·         Если квартира принадлежит нескольким собственникам, то чтобы представить квартиру, они должны присутствовать оба или один другому дать доверенность.  В противном случае нельзя представлять квартиру на общем собрании в вопросе о кредите.

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.