KÜ liikmete üldkoosolek / Общее собрание членов КТ

KÜ liikmete üldkoosolek toimub 7. veebruaril kell 18.30 teise trepikoja keldris

Koosoleku päevakord:

1.  2017 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt
2.   KÜ 2018 aasta majanduskava kinnitamine
3.   korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
4.   Jooksvad küsimused

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КТ СОСТОИТСЯ 7. ФЕВРАЛЯ 18.30. В ПОДВАЛЕ ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА.

Повестка дня собрания:

1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год и ревизионный акт.

2.   Утверждение хозяйственного плана на 2018 год

3.   Выборы правления КТ и ревизионной комиссии.

4.   Текущие вопросы.

 

 

KÜ JUHATUS

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com