Neljas koosoleku päevakorrapunkt / Четвертый пункт повестки дня собрания.

 4. 2015 aasta ehitus-remonditööde kava kinnitamine. Osalemine projektis „Hoovid Korda» ja „Hoovi Heakorraprojekti» realiseerimiseks toetuse taotlemine. 

Kõigepealt jälle „Hoovi Heakorraprojekti» teostamine ja selleks Tallinna linnavalitsuselt toetuse taotlemine. Vaatamata sellele milliseks kujuneb meie projekti rahastamine on ikkagi otstarbeksas küsida abi ka linnalt. Kuigi ei väsi kordamast et õige oleks teostada tööd hoovis laenurahaga ja jätta meie remondifond puutumata.
Sest…seda remondifondi raha läheb meil veel väga vaja. Päevakorras on elamu üldine renoveerimine. Puudutab see siis kütte ja ventilatsioonisüsteemi uuendamist ning hoone üldist soojustamist. Näitena Sõle 54 ja Nõmme tee 19 elamud http://1drv.ms/1vBs1Bi Kredex-i toetuste programm korteriühistutele lõpeb 2020 aastaks. Meil on aega vaid 4-5 aastat. Arvestades teiste kogemust on seda aega vähe ja tegutsema peaks kiiresti. Osalesin Veebruari algul Swedbanki ja Kredexi selleteemalisel seminaril. Ütlen ausalt, et tulin sealt tundega nagu, et kogu see kampaania on vaid naiivsetelt inimestelt raha äravõtmiseks. Väga palju on „suunatud» nõudmisi, suunatud siis konkteetsetele aksepteeritud teenusepakkujate ringi ärihuvi rahuldamiseks. Esimene nõudmine on, et kogu renoveerimisprotsessi alates projekti koostamisest peab kureerima aksepteeritud tehniline konsultant. Ilma selleta pole toetuse taotlemine võimalik. Kredexi programmist ja väga mahukatest tehnilistest nõudmistest võib igaüks lugeda ise ettekandest: http://kredex.ee/public/Teenused/Rekonstrueerimistoetus/Lauri_Suu_ettekanne_2015_1.pdf Ideaalis peaks elamu komplekssest renoveerimisest olema niipalju kasu, et küttekulu vähenemine on piisav, et katta renoveerimiseks võetud laenu tagasimakset ja juurde korteriomanik midagi maksma ei peaks. Kas energiatõhususe tõstmine kunagi meile ka ära tasub? Ei tea. Kui emotsioonid kõrvale jätta siis igal juhul on mõistlik asja uurida ja ma teen üldkoosolekule ettepaneku teha järgmisele KÜ juhatusele ülesandeks hinnata Kredexi abiprogrammiga liitumise poolt ja vastuargumente ning kutsuda kokku kolme-nelja kuu pärast kokku uus üldkoosolek selleks, et tulemustest ette kanda ja otsustada juba üldkoosoleku tasemel tehnilise konsultandi palkamine ja ehitusprojekti tellimine. Ja lõpuks kolmas ettepanek: Edaspidi tuleb juhatusel kohtuda ühistu liikmetega koosolekutel arvatavasti palju sagedamini kui senija kutsuda esinema ka konsultante ja teenusepakkujaid. Sellepärast teen ettepaneku teha korda koosolekuruum keldris ja üks kõrvalruum. Saame nii ühendada meeldiva kasulikuga realiseerides jalgrataste ja lapsevankrite hoidmise ruumi idee ning rajada endale koosoleku ruum kuhu poleks häbi külalisi kutsuda. Selleks võiks kasutada värvimist pulverisaatoriga, jättes silumata seinte pinna saame nii odavaima viimistluse. Sama põrandaga. Tasandades vaid hädvajaliku tuleks põjand katta tööstusruumidele ettenähtud betoonivärviseguga ja saades nii tolmuta koristamiskõlbliku pinna. Paigaldada korralik valgustus mis ei maksa palju. Põhikulu oleks seejuures korraliku ukse-lukusüsteemi paigaldamine. Välja võiks kõik see näha Näiteks nii… http://1drv.ms/1zrXq3T 

 4. Утверждение программы ремонтно-строительных работ на 2015 год. Участие в проекте «Дворы в порядок» и ходатайство о поддержки для реализации «Проекта по благоустройству двора»

Прежде всего опять же выполнение «Проекта по благоустройству двора», а для этого надо ходатайствовать о денежной поддержке Таллинской городской управы. Несмотря на это будет ли наш проект финансироваться, все равно целесообразно спросить помощь у города. Хотя я не устану повторять, что было бы правильным выполнить эту работу за счет кредитных денег, не трогая наш ремонтный фонд. Поскольку деньги из ремонтного фонда нам еще очень будут нужны. На повестке дня это общая реновация дома. Это касается так же обновления систем вентиляции и отопления, а так же утепления всего дома. Например как у домов на Sõle 54 и Nõmme tee 19. http://1drv.ms/1vBs1Bi Программа от Kredex-а по поддержке товариществ закончиться в 2020 году. У нас есть еще около 4-5 лет. Учитывая предыдущий опыт, времени на самом деле мало и действовать следовало бы быстро. В начале февраля я участвовал в семинаре от Swedbank и Kredex на эту тему. Скажу честно, что вышел оттуда с таким ощущением, что вся эта кампания направлена на выкачивание денег из наивных людей. Очень много целенаправленных требований, направленных на конкретный круг акцептируемых поставщиков услуг для удовлетворения их коммерческого интереса. Первое требование – это то, что должен курировать все процессы по реновации начиная с составления проекта, акцептированный технический консультант. Без этого ходатайствовать о поддержке невозможно. Здесь каждый может ознакомиться с программой от Kredex и с ее довольно объемными техническими требованиями : http://kredex.ee/public/Teenused/Rekonstrueerimistoetus/Lauri_Suu_ettekanne_2015_1.pdf В идеале от комплексной реновации жилища была бы польза, когда уменьшение счетов за отопление достаточное, чтобы покрыть взятый на реновацию кредит и сверху того собственник не должен был бы платить. Сможем ли мы когда-нибудь получить выгоду от повышения энергоэффективности? Не знаю. Если отставить в сторону эмоции, то в любом случае будет разумно это дело исследовать и я сделаю общему собранию предложение, дать следующему правлению КТ задание оценить программу помощи Kredex-а, аргументы за подключение и против, а так же через 3-4 месяца провести новое собрание для того , чтобы представить результаты и уже решить на уровне общего собрания о найме технического консультанта и заказе строительного проекта. И наконец третье предложение: В дальнейшем встречаться на собраниях правлению с членами товарищества гораздо чаще, чем до сих пор и так же приглашать выступить консультантов и поставщиков услуг. Поэтому я предлагаю привести в порядок подвальное помещение, где проходят собрания и одно помещение рядом. Мы могли бы совместить приятное с полезным, организовать помещение для хранения велосипедов и колясок, а так же обустроить себе помещение для собраний, куда не было бы стыдно пригласить гостей. Для этих целей можно было бы использовать пульвелизатор для окраски, при этом оставляя фактуру стены такой как она есть, для удешевления процесса. Так же и с полами. Следует выровнять на полу все неровности, покрыть специально предусмотренной для бетонных полов цветной смесью и тогда мы получим поверхность, с которой легко сметать пыль. Установка приличного освещения стоит не дорого. Самым затратным будет установка приличной двери и замков. Всё это выглядеть могло бы например так…… http://1drv.ms/1zrXq3T 

Lugupidamisega

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.