Novembrikuu kokkuvõte/Итого ноября

Novembrikuu kokkuvõte
 
 
·      Ei toimunud ühtki avariid. Ainsana läks garantiiremonti Jäätmemaja valgusti.
·      01.11-03.11 seisis meie maja ees suur jäätmeveo konteiner.

Saatsime sorteerimiskeskusesse puulehed hoovilt ja kõik selle mida oli ülearust kodus. Paigaldamise ja äraveo eest tasusime 366.00 EUR

·      Jõudis lõpule majandusruumide korrastamine. Paigaldasime metallist laoriiulid, tööriistade riputuskonksud, valamu, torustiku ja segisti kojamehele kasutamiseks. Täielikult vahetasime välja majandusruumide valgustuse. Ühtekokku sai korda tehtud 3 ruumi ja kulutatud sellele kõigele materjalide, tööde ja teenuste eest makstuna umbes 900 EUR
 
 
 
Detsembrikuu
 
 
 
On aeg hakata mõtlema eelseisvale KÜ üldkoosolekule. Koosolek saab toimuma mitte hiljem kui veebruarikuu keskel. Ajastuse panevad paika vajadus eelnevalt koostada majandusaasta aruanne, panna kokku uue majandusaasta kava projekt ja esitada need teile mitte hiljem kui kaks nädalat enne koosoleku toimimist. Nii näeb ette põhikiri ja selle tööga alustavad KÜ juhatus ja raamatupidaja juba detsembrikuus. Teie ettepanekud majandusaasta kava osas on teretulnud! Teiselt poolt tuleb hiljemalt esimeseks märtsiks linnavalitsusele esitada taotlused toetuste saamiseks. Peab jääma ajavaru korduskoosoleku kokkukutsumiseks kui seda vaja peaks olema.
Samuti peame varakult  mõtlema koosoleku päevakorra koostamisele. KÜ juhatus esitab teile jaanuarikuus minimaalselt vajaliku koosoleku päevakorra projekti kuhu kohustuslike elementidena saavad kuuluma:
 
 
 
·      Juhatuse aruande, revisjonikomisjoni akti ärakuulamine ning majandusaasta aruande kinnitamine.
·      Uue majandusaasta kava vastuvõtmine
·      Juhatuse valimine
·      Ehitus-remonditööde, eeskätt Parkla renoveerimistööde alustamine. Meile 2013 a. antud ehitusluba kehtib kaks aastat ja selle aja jooksul peame me töödega igal juhul alustama.
 
Kas te sooviksite siia midagi lisada? Vastavalt põhikirja punktile 7.6.3.1 peab teie ettepanekut toetama 1/5 korteriomanikke ehk 15 ühistu liiget. Aega on ettepanekute esitamisega kuni veebruari esimeste päevadeni, sest  10 päeva enne koosoleku toimumist läheb päevakord „lukku» ja enam muutmisele ei kuulu.
 
 
 
Итого ноября
 
·      Не произошло не одной аварии. Единственное, так это лампа из мусорного домика ушла на гарантийный ремонт.
·      01.11-03.11 перед нашим домом стоял большой мусорный контейнер. Мы отправили в сортировочный центр мешки с листьями убранными со двора и все не нужное, что было в доме. За размещение и увоз контейнера было заплачено 366 евро. 
·      Завершилось обустройство хозяйственных помещений. Мы установили металлические полки, крючки для рабочего инструмента, раковину, трубопровод и смеситель для пользования дворнику. Полностью заменены системы освещения хозяйственных помещений. В целом было обустроено 3 помещения и за использованный для этого материал, за работу и услуги было заплачено примерно 900 евро.
 
 
Декабрь
 
Пришло время, начинать думать о предстоящем общем собрании КТ. Собрание будет проводится не позднее чем в середине февраля. Такие сроки проведения собрания продиктованы необходимостью составить годовой отчёт за прошедший год, разработать проект на новый хозяйственный год и представить их вам не позднее чем за 2 недели до проведения собрания. Так предусмотрено в уставе и эту работу начнут делать уже в декабре, КТ правления и бухгалтер. Ваши предложения по части хозяйственного проекта приветствуются! С другой стороны следует не позднее первого марта представить ходатайство в городскую управу для получения финансовой поддержки. Должно остаться время для созыва повторного собрания, если это будет необходимо. Мы также должны заранее подумать о повестке дня. Правление КТ представит вам в январе проект с минимально необходимой повесткой дня, куда будут входить обязательные элементы:
·      Отчёт правления, заслушивание акта ревизионной комисии и утверждение хозяйственного проекта.
·      Принятие новой хозяйственной программы
·      Перевыборы правления
·      Строительно-ремонтные работы, в частности начало строительство парковки. Выданное нам разрешение на строительство в 2013 году действует 2 года и в течении этого времени в любом случае мы должны начать строительство.
 
Желаете ли вы что-нибудь добавить? Согласно пункту 7.6.3.1 в уставе ваше предложение должно поддержать 1/5 от собственников квартир, это значит 15 членов товарищества. Срок для представления ваших предложений до первых чисел февраля, за 10 дней до собрания повестка дня должна быть окончательно решена и больше меняться не будет.
 

 

Lugupidamisega,

 
Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.