Üldkoosoleku esimene päevakorrapunkt / Первый пункт повестки дня общего собрания

Üldkoosoleku esimene päevakorrapunkt. 2017 aasta kokkuvõte aruande kinnitamine
Trepikäsipuud on paigaldatud. Maksma läksid need 1625 Eurot.
Välisuste remont on lõpetatud.  Hange.ee keskkonnas saime töö tegemiseks  pakkumised 3500 ja 4200 EUR.  Meie hinnangul vastuvõetamatud. Otsustasime teha remont ise.  Töö käigus vahetasin uksehinged, puhastasin uksed roostest, tegin „Hammerite» roostetõrjevahendiga kahjustatud kohtadele uue aluskrundi.

Samuti Valmistasin vajalikud joonised ja tellisin roostevadast terasest detailid uksepakkude ja katteplekkide asendamiseks. Lõppviimistlusena on uksed kaks korda üle värvitud spetsiaalse metallivärviga. Töö hind kokku umbes 1500 EUR. (umbes kuna osa ostetud materjali jäi kasutamata) Milledest 550 EUR ( netto)  töötasuks, 83 EUR rendiseadme kompensatsiooniks, 478, 87 EUR detailide valmistamise ja materjali eest tasumiseks. Ülejäänud kulu moodustavad värvid, töövahendid, uued uksefiksaatorid, hinged ja uued uksekäepidemed.

Parkla äärekivide markeerimine. Valmistatud on 20 helkurmaterjaliga kaetavat 10 cm laia metall nurgikut äärekividele kinnitamiseks. Paraku on mõned äärekivid ära vajunud ja sellise ebaühtlase reana äärekividele  pole mõtet markereid kinnitada.

Korter 68. keskkütteradiaatori vahetus.  Küttesüsteemi sisselülitamisel selle aasta sügisel hakkas läbi jooksma korteri 68. magamistoa radiaator.  Avariiline radiaator on vahetatud. Kulu ühistule 235,05 EUR.

Korteris 34 purunes käterätikuivati. Käterätikuivati on asendatud. Töö hind 115 EUR.

Remonti vajas 1 lifti sidur. Sidur sai uuesti kinnitatud. Töö hind koos liftide kontrolliga 333.8 EUR

2016 aastal paigaldatud keskkütte juhtsüsteemi eest  on tasutud 1456,2 EUR.

Korter 32. võlgnevust puudutav vaidlus.

Korteriomanikud ei nõustunud Üldkoosoleku otsusega mitte kustutada võlga 1974 eurot ning nad nõudsid ühistu juhatuselt selgitusi miks jätkatakse nendelt korteri endise omaniku võla sissenõudmist, millised on nõude aluseks olevate arvete numbrid ja kuupäevad. Samuti soovisid korteriomanikud saada võlgnevuse alusdokumente. Et pöörduda võlgnevuse tuvastamiseks kohtusse.

Arvestades eelnevat otsustas KÜ juhatus palgata KÜ-d kohtuvaidluses esindama juristi Aare Nahk. Korteri nr 32 omanikega on peetud 2017 aasta jooksul pidevat kirjavahetust ja otsitud võimalikku kompromissi. Lõplikku kokkulepet ei ole õnnestunud saavutada. Paralleelselt  on jurist Aare Nahk esitanud  meie seisukoha tsiviilasjas nr 2-09-58746 korteri 32 endise omaniku Anna Staub võlgnevusest vabastamise küsimuses. Vastu tulles meie soovile keeldus Harju Maakohus Anna Staub-i võlgnevusest vabastama.

Õigusabile on 2017 aastal kokku kulutatud 1719,6 Eurot (Detailne aruanne juristi tehtud tööst on lisatud manusena).

 

TÄNAN TÄHELEPANU EEST ! OOTAN TEID ÜLDKOOSOLEKUL 7 VEEBRUARIL KELL 18 30 TEISE TREPIKOJA KELDRIS.


KÜ juhatus

 Первый пункт повестки дня общего собрания. Итоги 2017 года

Перила для лестницы установлены. Уплачено за них было 1625 евро.

Ремонт наружных дверей закончен. С портала hange.ee на выполнение этой работы, мы получили предложения на 3500 и 4200 евро. По нашей оценки – неприемлемые. Решили делать ремонт сами. В ходе работ я заменил дверные петли, очистил двери от ржавчины, загрунтовал поврежденные места средством против ржавчины. Кроме того сделал необходимые чертежи и заказал детали из нержавеющей стали для замены дверного порога и накладок. Как завершающей отделкой, двери были покрашены на два раза специальной краской по металлу. Конечная стоимость работ составила примерно 1500 евро. (примерная, так как не весь купленный материал был потрачен) Их которых 550 евро (нетто) оплата за работу, 83 евро компенсация за аренду рабочего инструмента, 478.87 евро за изготовление деталей и оплату материала. Остальные расходы – это краски, рабочий инструмент, новые дверные фиксаторы, петли и новые дверные ручки.

Маркировка бордюрного камня. Изготовлены 20 светоотражающих металлических уголков шириной 10 см для фиксации на бордюры. К сожалению, некоторые из бордюров не утоплены в землю, и нет никакого смысла в закреплении маркировки на такие неровные ряды бордюров.

Замена радиаторов центрального отопления у квартиры 68. Когда в этом году осенью включили отопление, потёк радиатор в спальной комнате у 68-й квартиры. Аварийный радиатор был заменен. Расходы товарищества составили 235.05 EUR.

В квартире 34 был разбит полотенцесушитель. Полотенцесушитель был заменен. Стоимость работы — 115 евро.

В ремонте нуждается подъемное сцепление на одном лифте. Сцепление было повторно одобрено. Стоимость работы с проверкой лифтов составила 333,8 евро.

Установленная в 2016 году система управления центрального отопления, была оплачена в размере 1456,2 евро.

Что касается спора вокруг задолженности кв. 32

Собственники этой квартиры не согласились с решением Общего собрания не аннулировать долг в размере 1974 евро, и они потребовали от правление товарищества объяснить, почему на их квартире продолжает висеть долг прежнего владельца квартиры и какое основание для тех конкретных сумм и дат в приходящих счетах. Владельцы квартиры также хотели получить документы, подтверждающие долг, чтобы обратиться в суд с этими документами.

Принимая во внимание вышесказанное, правление КТ для представления квартирного товарищества в судебных разбирательствах принял решение нанять, юриста Ааре Нахка. Владельцы квартиры номер 32, в течении всего 2017 года вели переписку с нашим юристом в поисках возможного компромисса. Окончательное соглашение не было достигнуто. Параллельно юрист Aaрe Нахк представлял нашу позицию по гражданскому делу № 2-09-58746 в вопросе против освобождения от задолженности бывшего владельца квартиры 32 Анны Стауб. Идя навстречу нашим пожеланиям, Харьюский уездный суд отказал освободить Анну Стауб от аннулирования долга.

На юридическую помощь в 2017 году было потрачено 1719.6 евро (Детальный отчет о работе адвоката прилагается в качестве приложения).

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! ЖДУ ВАС 7 ФЕВРАЛЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ В 18.30 В ПОДВАЛЕ ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА!


Правление КТ

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.