Üldkoosoleku kolmas päevakorrapunkt / Третий пункт общего собрания

3. 2015.a Majandusaasta kava kinnitamine. 

Sellest aastakavast ma ei kirjuta, sest te kõik saite loodetavasti selle dokumendi ja väikesed selgitused sinna juurde kätte. Sellepärast räägime hoopis põhilisest uuendusest selles aastakavas, ehk siis juhatuse liikmete tasustamise vajaadusest. Juhatuse esimehega on kõik selge, tema saab tasu, saab
rohkem kui teised aga peab selle eest ka 24/7 olema valmis tegelema mistahes probleemiga, andma korraldusi, varuma vahendeid, hoidma paberimajandust korras ja hoolitsema selle eest, et arved oleks makstud ja töötajad oleks palgad saanud. See kohustuste ring on määratud ainuisikulise allkirjaõiguse läbi. Aga juhatuse liige? Juhatuse liikme kohustused ja roll on rajatud tema isiklikule initsiatiivile ja kohusetundele, sest tal pole vältimatuid ülesandeid. Ja nüüd sagedasti kuuldud küsimus – „Mille eest ta raha saab?» No ega ei peagi niisama saama. Mina arvan, et iga juhatuse liige peaks tehtud tööst aru andma oma ülemusele, see tähendab üldkoosolekule. Võibolla peaks üldkoosolek ka jaotama juhatuse liikmetele ülesanded? Näiteks esimene juhatuse liige vastutab kommunaalmaksete kogumise, vee ja sooja mõõtmise eest ning peab silmas küttesüsteemi ja santehnika korrashoidu. Teine juhatuse liige Vastutaks maja ehituskonstruktsioonide jälgimise ja elamu ning hoovi heakorra eest? Võibolla nii. Võibolla ka teisiti, teie ettepanekud on oodatud ja teretulnud. Juhatuse liikmeid üldse mitte tasustada pole väljapääs, sest ka juhatuse koosolekutel osalemine, allkiri otsuse protokollil tähendab vaikimisi vastutust, isegi siis kui see on vastutus tegevusetuse eest. Ei tasu loota ja pole tänapäeva materiaalses maailmas ka ootuspärane, et keegi end niisama ebakindlasse olukorda seaks. 

 Lugupidamisega Guido Koidik KÜ juhatuse esimees 

Третий пункт общего собрания. Мы должны утвердить бюджет нашей деятельности на начало года.

 3. Утверждение хозяйственной программы на 2015 год. 

Об этой годовой программе я не буду рассказывать, надеюсь что вы все получили этот документ и небольшие пояснения к нему. Поэтому поговорим о совершенно новых изменениях в этой годовой программе, а именно об необходимости зарплаты для членов правления. С председателем правления всё понятно, он получает оплату, получает больше чем остальные, но и должен за это быть готов 24/7 решать какие угодно проблемы, давать распоряжения, снабжать средствами, содержать бумажное хозяйство в порядке и заботиться о том, чтобы счета были оплачены и работники получили зарплату. Этот круг обязанностей обусловлен единоличным правом подписи. А член правления? Обязанности и роль члена правления основаны на его личной инициативы и добросовестности, поскольку у него нет неизбежных заданий. И часто можно услышать вопрос – «За что он получает деньги?» Ну и не должен просто так получать. Я думаю, что каждый член правления должен отчитаться о проделанной работе перед своим начальником, это значит перед общим собранием. Может быть общее собрание тоже могло бы дать задания членом правления? Например один член правления отвечает за за сбор коммунальных платежей, за показания воды и тепла, а так же следит за системой отопления и держит в порядке сантехнику. Другой член правления отвечал бы за строительные конструкции дома и за содержание в порядке двора? Можно так. Можно по другому, ваши предложения ожидаемы и приветствуются. Не платить вообще членам правления не выход, так как участие в собраниях правления, поставленная подпись на протоколе само собой означает ответственность, даже тогда если эта ответственность за бездействие. Не стоит надеяться, и не логично предполагать, что в современном материальном мире, кто-нибудь подставит себя просто так. 

С уважением председатель правления Гуйдо Койдик 

1 ответить

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.