Üldkoosoleku päevakorra kolmas punkt / Тогда третий пункт повестки

Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra kolmas punkt:

Kaameravalvesüsteemi paigaldamine.

Miks? Sellepärast, et kaitsta meie maja elanike vara. On toimunud rida intsidente milliste käigus on saanud kannatada majaelaniku isiklik

auto. Autodesse on sisse murtud, autole on tundmatu parkija otsa sõitnud ja siis sündmuskohalt lahkunud, auto on langenud vandalismi ohvriks. Viimane juhtum toimus läinud aasta 27.septembril kui pahatahtlik isik kriimustas terava esemega kolme elamu hoovis seisnud autot. Teine probleem on jäätmemaja kasutamine ja prügikottide sokutamine jäätmemaja kõrvale.  KÜ juhatus ei ole teinud probleemi sellest kui jäätmemaja seina äärde ilmub mõni vana pesukast tool või põrandalamp. Kui neid asju pole liiga palju siis ootavad need kenasti ära järgmise suurte jäätmete konteineri. Hoopis teine asi on aga ehitusprahi või hallitavate ja lagunevate jäätmetega.  Pole meeldiv tunda pool aastat kõduneva madratsi aroome või tuua jalatsitega tuppa tolmu laialilagunenud ehitusprahikotist. Kahjuks ei toimi alati veenmine ja manitsemine ning tuleks kasutada tõhusamat heidutusvahendit.

Kus? Andmekaitseseadus seab kaamerate kautamisele väga ranged piirangud ja lubab seda vaid juhul kui:
·         Kui objekti teisiti valvata ei saa. Mis tähendab seda, et kaameraid ei ole õigustatud kasutada näiteks trepikojas. Trepikoda saab lukku panna, saab alternatiivseid valvesüsteeme kasutada. Parklas mis on aiaga piiramata on kaamerate kasutamine õigustatud.
·         Inimesel peab olema võimalik vältida valvekaamera vaatevälja sattumist.  Majaelanik peaks pääsema koju ja kodust välja ilma, et keegi teda jälgib ja teeb märkmeid tema harjumuste või näiteks kaaslaste kohta. Praktikas tähendab see seda, et majaesist teed me kaamera vaatevälja võtta ei tohi.
·         Valvekaamerate kasutamisest ja võimalikust valvekaamera vaatevälja sattumisest tuleb kõiki lähenejaid hoiatada vastavate siltide väljapanemisega.
Erinevaid nõudmisi on veel ja täpsemalt saab seda lugeda Andmekaitse Inspektsiooni vastavast instruktsioonist: (http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Kaamerate%20kasutamise%20juhis_0.pdf)
Mida see kõik meile annab? Kaamerad ei püüa kinni ühtki kurikaela ega pane kätt ette sissemurdjale. Aga kaamerate kasutamine võib panna halbade kavatsustega inimest oma plaanist loobuma. Kaamerad on eelkõige heidutusvahend aga ka abimees ühistu juhatusele kui tekib vaidlus näiteks jäätmete käsitlemise küsimuses. Kolm valvekaamerat pluss salvestuskeskus ja seadmete paigaldamine läheks meile maksma 1637 eurot. Kaameraid tuleb kord paar aastas hooldada. (puhastada) Lisaks  võib sisse seada kaamerate reaalajas jälgimise, vastava pilveteenuse või autentimise tarkvara mis maksaks kuni 30 eurot kuus ehk 0,0075 senti korteri ruutmeetri kohta. 


Во избежании траты вашего драгоценного времени на собрании, хочу более обстоятельно ввести вас в курс дела, как делал это и в прошлом году. Тогда третий пункт повестки:
Установка камеры видеонаблюдения.
Зачем? Для того, чтобы защитить имущество жителей нашего дома. Был ряд инцидентов в ходе которых пострадали личные автомобили жителей дома. Машины были взломаны, неизвестный паркующийся врезался в чужой автомобиль и покинул место происшествия, автомобиль стал жертвой вандализма. Последний случай произошел 27. сентября прошлого года, когда злоумышленник поцарапал острым предметом три машины стоящих во дворе.  Вторая проблема это использование мусорного домика и подбрасывание мешков с мусором рядом с домиком. Правление КТ не делает проблемы из того ,что вдоль стен внутри мусорного домика появляются ящики для белья, стулья или напольная лампа. Когда этих вещей не слишком много, то они прекрасно ждут следующего мусорного контейнера. Совсем другое дело когда там появляются заплесневелые или разлагающиеся отходы. Неприятно по полгода вдыхать ароматы гниющего матраса или вместе с обувью приносить в квартиру пыль рассыпавшуюся из рваного мусорного мешка со строительными отходами.  К сожалению не всегда действуют убеждения и увещевания и тогда приходиться использовать более эффективные средства сдерживания. 
Где? Закон о защите данных устанавливает очень строгие ограничения по использованию камер и разрешает это только в случаях если:
·         Если объект нельзя по другому охранять. Это значит то, что незаконно использовать камеры например в подъездах. Подъезд можно закрыть на замок, можно использовать альтернативные охранные системы. На неогороженной же парковке использование камер правомерно.
·         У человека должна быть возможность избежать попадания в поле зрения камеры наблюдения. Житель дома должен иметь доступ домой и выход из дома без наблюдения, что кто-то следит за ним и делает записи о его привычках и например о приятелях. На практике это означает то, что в поле зрения камеры не должна попасть дорога перед домом.
·         Об наличии камеры наблюдения и о возможности попадания на камеру слежения необходимо предупреждать всех приближающихся соответствующими предупреждающими знаками.
Более подробнее о различных требованиях можно прочитать в соответствующей инструкции Инспекции защиты данных. (http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Kaamerate%20kasutamise%20juhis_0.pdf)
Что все это нам дает? Камера не поймает не одного злоумышленника и не схватит за руку грабителя. Однако наличие камеры может заставить человека с плохими намерениями отказаться от своих планов.  Камеры прежде всего это сдерживающий фактор, а так же помощник правлению товарищества, если например возникнет спорная ситуация в вопросе мусора. Три камеры слежения плюс записывающий центр и установка оборудования обойдется нам в 1637 евро. Камеры нужно раз в два года обслуживать. (чистить) Кроме того, камеры могут быть установлены в режиме реального времени, в соответствии с облачной технологией или с программным обеспечением аутентификации, которая будет стоить до 30 евро в месяц, то есть 0.0075 центов за квадратный метр квартиры.

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.