Üldkoosoleku päevakorra neljas punkt / Тогда четвертый пункт повестки


Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra neljas punkt:
KÜ 2016 aasta majanduskava kinnitamine.
Majanduskava kulude tabeli oleme kõigile kätte toimetanud, meilitsi laiali saatnud ja kodulehe kaudu kättesaadavaks teinud.  Juhatuse arvates ei peaks me 2016 aastal kavandama suuri muudatusi kulude katteks raha kogumisel. Erandiks on vaid kolm tabeli alapunkti millistest kahest oleme me teise ja kolmanda päevakorrapunkti küsimuses juba rääkinud. Kolmas muudatusettepanek käsitleb sideteenuste kulu milleks paneme ette koguda 14 eurot 44 senti senise 10 euro asemel. Lisakulu siis 0,001 sent ruutmeetri kohta kuus.
Miks?  Sellepärast, et teenusepakkuja tasuarvestus on muutumas kõneminuti põhisest teenuspaketipõhiseks mis tähendb, et teatud summa eest antakse kliendile paarsada kõneminutit teistesse võrkudesse ja tasuta kõneteenuse koduvõrgus.  Lisaks on internetiühendus kokkulepitud andmemahu piires. Meie kui ühistu kasutame kõige lahjemat „äripaketti». Muidugi võite teha ettepanekuid ka teiste kuluartiklite muutmiseks. Nii näiteks tegi ühistu revident ettepaneku vaadata uuesti läbi juhatuse liikmete tasud. Juhatuse tehtud ettepanekute täielikul realiseerimisel oleks lisakulu umbes 0,006 senti korteri ruutmeetri kohta.


Во избежании траты вашего драгоценного времени на собрании, хочу более обстоятельно ввести вас в курс дела, как делал это и в прошлом году. Тогда четвертый пункт повестки:
Утверждение хозяйственного плана на 2016 год.
Мы всем вручили табель с хозяйственной программой расходов, сделали рассылку по емейлам и доступным через домашнюю страничку. По мнению правления в 2016 года не надо дополнительно собирать деньги для покрытия изменений в расходной части. Исключением будет только три пункта в табеле о двух из которых в пункте втором и третьем в повестке дня мы уже говорили.  Предложение по изменению третьего пункта касается расхода на услугу связи для этого мы предлагаем собирать 14 евро 44 центов вместо прежних 10 евро. Это добавит только 0,001 цент за квадратный метр.
Почему? Потому что поставщик услуг выставляет счет не за разговорные минуты, а за основной пакет услуг, что означает, что за фиксированную сумму клиент получает двести минут разговорного времени в другие сети и бесплатно за разговоры в родной сети. Дополнительно интернет соединение в пределах известного объема данных. Мы как товарищество используем самый дешевый «бизнес пакет». Конечно вы можете сделать предложение по изменению и других статей расходов. Как например ревизор сделал предложение товариществу пересмотреть зарплату членов правления. Для полной реализации сделанных предложений правлением дополнительно потребуется примерно 0,006 центов за квадратный метр с квартиры. 


Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com
0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.