KÜ juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания товарищества 01.02.2017.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 01.02.2017 toimunud koosoleku protokoll.
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 19.00 – 20.00
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.
PÄEVAKORD:
1.     Prügišahti ruumidele ligipääsu küsimus. Korteri nr 56 omaniku avaldus. 
2.     Linnaosavalitsuse vastus meie avaldusele pirni tn 4 krundi küsimuses. 
3.     Korteri nr 32 omaniku kiri juhatusele.
4.     Koosolekuruumi põranda värvimine.
5.     Ettepanekud 2017 aasta majandustegevuse aastakava kohta
6.     KÜ liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine.
7.     Küsitluse läbiviimine korteriühistu liikmete seas.

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 27.10.2016 toimunud koosoleku protokoll /Протокол собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77a состоявшееся 27.10.2016.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 27.10.2016  toimunud koosoleku protokoll.
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 19.00 – 19.30
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 27.juuli 2016.a. kordusüdlkoosoleku protokoll / Протокол повторного общего собрания от 27.июля 2016 г.

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 30.06.2016 toimunud koosoleku protokoll / Протокол собрания правления квартирного товарищества Палдиски мнт 77а состоявшегося 30.06.2016.

KÜ mnt 77a juhatus                                                          

Loe edasi

juhatuse 05.05.2016 toimunud koosoleku protokoll/Протокол собрания правления 05.05.2016 года

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 05.05.2016  toimunud koosoleku protokoll

Loe edasi

Juhatuse koosolek 15.03.2016. / Протокол собрания правления 15.03.2016.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse koosolek 15.03.2016.
Koosolek toimus: Paldiski mnt 77a elamu teise trepikoja keldri koosolekuruumis.
Koosoleku toimumise aeg: 15.03.2016.a  alates kella 19.00 kuni 20.00
Koosolekust võtsid osa: Juhatuse liikmed: Vassili Lukjanov, Artjom Naljotov ja Guido Koidik
Koosoleku protokollis: Guido Koidik

Loe edasi

Juhatuse koosoleku protokoll 03.03.2016 / Протокол собрания правления 03.03.2016


KÜ Paldiski mnt 77a juhatuse koosoleku protokoll 03.03.2016

Loe edasi

Juhatuse koosoleku protokoll 18.02.2016 / Протокол собрания членов правления от 18.02.2016KÜ Paldiski mnt 77a juhatuse koosoleku protokoll 18.02.2016

Loe edasi

18.Veebruari 2016.a. üdkoosoleku protokoll / Протокол общего собрания 18. Февраля 2016 года

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 18.Veebruari 2016.a. üdkoosoleku protokoll
Koosoleku toimumine otsustati KÜ juhatuse otsusega 29.01.2016 ja kuulutati välja infotahvlil ning KÜ kodulehel 1. veebruaril 2016.
Koosolek algas: 18:30
Lõppes : 20:20
Toimumise koht : Teise trepikoja keldriruumis.
Kohal viibis 48 korteriomanikku või volitatud isikut 72-st. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 29.01.2016 toimunud koosoleku protokoll / Протокол собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77a состоявшееся 29.01.2016 года

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 29.01.2016  toimunud koosoleku protokoll

Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja keldris
Toimumise aeg: 19.00 – 19.30
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov,  Maritana Poola ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

Loe edasi