Oktoobrikuu kokkuvõte / Октябрь

Oktoobrikuu kokkuvõte

 

  • Oktoobrikuu alguses saime meie hoovi heakorraprojektile ehitusloa. (Sellega seletub siis ka nii pikk viivitamine jäätmemaja rajamisega.) Uuest aastas alustame hinnapakkumiste kogumist, et osaleda „Hoovid korda» projektitoetuste jagamises. Otsus osalemise ja ehitamise kohta jääb järgmisel üldkoosolekul teie langetada.
  • Toimus üks juhatuse koosolek.

Loe edasi

Septembrikuu Kokkuvõte / Итоги сентября

Septembrikuu Kokkuvõte

·      Asfalteerimistöid teinud „Lionstone OÜ» kõrvaldas puudused oma töös. Äärekividele saeti vahed ja liigvett enam ei kogune. Sellega on firma töö meie hoovis selleks aastaks lõppenud.
·      „Komplekt OÜ» lõpetas akende vahetamise trepikodades. Lisaks värviti otsaseinad. Sellega on ka see firma lepingu tingimused täitnud.
·      „Obadus OÜ» valmistas ja tsinkis jäätmemaja karkassi. Töö on meie poolt vastu võetud.
·      „Varikatus OÜ» peab vastavalt lepingule hiljemalt 10.10 lõpetama jäätmemaja fassaadide ja katuste montaazi.
·      „Kuldne Gepard OÜ» valmistab 90 võtit jäätmemaja lukule. Valmis saab töö 07.10
·      „Luku-Expert» tarnis firma „Abloy» lukusüsteemi ja tagavarasüdamiku mis peab olema sobilik kasutamiseks ühiskondlikes ruumides ja rasketes ilmastikutingimustes
·      Toimus üks elektriavarii. Rivist oli väljas I trepikoja maanduste süsteem
·      Avariitööna vahetati hulk küttesüsteemi sulgventiile
·      Vahetati avarii tõttu ühe korteri keskkütteradiaator

 
Jäätmemaja üleandmisega ühistule on 2013 aasta ehitustööde hooaeg lõppenud. 

Loe edasi

Augustikuu kokkuvõte / Итоги августа

                          Augustikuu kokkuvõte

·        Lionstone OÜ lõpetas asfalteerimistöö meie maja parklas. Konteinerite seisupaika koguneb tugeva vihma korral vesi. Iseenesest ei ole see probleem, sest suurem osa platsist jääb jäätmemaja 15 cm kõrge vundamendi alla.  Sellegi poolest palusin asfalteerijat selgitust töö kvaliteedi kohta.

·        Algas akende vahetamine trepikodades. Pärast viimistlustööde lõppu, värvime üle kõik aknaga seinad. Pesuruumi uksi ei vaheta, sest see meede ei ole soojuspidavuse seisukohast esmatähtis. Soojustada tuleb kuivatusruumi sisesein või paigaldada ruumile üldse suletav aken.
Küsimus vajab täiendavat otsustamist üldkoosolekul


.· Ühistul on probleem dokumentide tõlkimisega vene keelde.

·   Jäätmemaja. Arhitekt andis meile hindamiseks üle jäätmemaja projekti, milles tuleb teha veel mõned väikesed vundamenti puudutavad muudatused. Metallkonstruktsiooni osas valmistasin selle tööjoonised selliselt, et karkassi saaks varem valmistatud moodulitest kohapeal koostada.  Moodulite mõõdud määrab tootja tehnoloogiline võimalus kanda konstruktsiooni pinnale vajalik kuumtsingi kate. Küsitud on hinnapakkumised erinevatelt firmadelt.
Projekt, eskiisid ja joonised asuvad siin skydrivel


·        Meie hooldusfirma PLM lubab teostada köögipüstikute puhastamise septembrikuu teisel poolel

·        Parkimiskontrolli teenust, üldkoosoleku poolt otsustatud mahus pole võimeline reaalselt pakkuma ükski firma LugupidamisegaKÜ juhatuse esimees  G. Koidik
Loe edasi

JUULIKUU KOKKUVÕTE ИТОГИ / ИЮЛЬ 2013‏

JUULIKUU KOKKUVÕTE
Juulikuu oli phkustekuu ka juhatuse liikmetele. Ühtki juhatuse koosolekut ei toimunud, ühtki uut tegevust ei alustatud.
Akende vahetus trepikojas algab augustikuu keskel.
Asfalteerimistööd meie õuel algavad koos suurema asfalteerimisega Tehnika tänaval.
Probleemid:
·      Sai selgeks, et me ei saa tellida üheltki firmalt ööpäevaringset parkimiskontrolli teenust nagu seda otsustas KÜ üldkoosolek. Põhjuseks firmade faktiline suutmatus korrarikkujaid vastutusele võtta. Ainsana on pädev midagi tegema „Ühisteenused“ kuid see firma ei taga ööpäevaringset kontrolli. Võimalik lahendus: Tellida teenus ikkagi „Ühisteenustelt“
·      Toimus üks veeavarii mille käigus said kahjustusi kaks korterit. Kahjusumma ja juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel
 
ИТОГИ / ИЮЛЬ 2013‏
В июле члены правления были в отпуске, собрания не проводились. В середине августа начнутся работы по замене окон в подьездах. Асфальтные работы в нашем дворе начнутся вместе с асфальтированием на ул. Техника.
Проблемы:
·      Выяснилось, что мы не можем заказать круглосуточную услугу по контролю за парковкой, как ранее решило общее собранее КТ. Поскольку парковочные конторы фактически не имеют полномочий давать штрафы. Единственное возможное решение заказать услугу контроля у «Юхистеенусед», но без ночных проверок.
·      В результате водяной аварии пострадало две квартиры. Обстоятельства и размер ущерба выясняются.

JUUNIKUU KOKKUVÕTE / ИЮНЬ 2013‏

JUUNIKUU KOKKUVÕTE / ИЮНЬ 2013‏
Juunikuu möödus hinnapakkumiste kogumise ja läbirääkimiste tähe all. 
Olulisim objekt on maja hoov kus meil tuleb ümber korraldada sissesõit ja paigaldada jäätmekonteinerite hoiupaik.  Nende teedetöödega alustab juuni esimesel nädalal «Lionstone OÜ» kes ehitab ka jäätmemaja vundamendi. Töö hind ca 4900 EUR. Vundamenditöö tehnoloogilise osaga tegelen mina (G. Koidik), samuti metallkonstruktsiooni sõlmede tellimise ja valmistamise tehnoloogia küsimustega. Rahaliselt on otstarbekam juhtida seda väikest projekti ise, liiatigi, et see on nagunii igapäevane töö. Me ei kiirusta, otsime endale sobivamaid variante.
Jäätmemaja ise ei tohiks maksta rohkem kui 4000 EUR.
Alates ehitustöö algusest paigaldame umber vundamendiplatsi ajutise piirtetara mis jääb kohale kuni jäätmemaja valmimiseni.
Rendi hind 12 EUR kuus.
Trepikoja akende vahetamiseks on ainsana teinud arvestatava ettepaneku “Plasto”. Töö hind 4500 EUR, koos viimistluse ja vanade akende utiliseerimisega.
Kolmas oluline tegevus on köögipüstikute puhastamine. Olgu, et PLM hooldus ei näita üles erilist entusiasmi, üritame ka selle tööga enne suve lõppu maha saada.
Kõik töödega seotud materjalid, samuti aga meile esitatavad kommunaalteenuste arved on saadaval „Skydrivel“ (sissepääs läbi KÜ kodulehe)
Итоги июня/2013 год
Июнь-месяц прошел под знаком сбора ценовых предложении и переговоров. Самый важный обьект это двор нашего дома, где надо изменить схему проезда и создать новую площадку для мусорных контейнеров. Эту работу будет делать «Lionstone OÜ» Эта же фирма постройт и фундамент для мусорного домика. Стоймость работы 4900  EUR. За технологию закладки фундамента отвечаю я (GKoidik), как и за заказ одельных узлов металлоконструкций и технологические особенности изготовления. С финансевой точки зрения целесообразней вести этот мини-проект самому. Спешить мы не будем, ищем варианты найболее выгодные. Надо с самим домиком вписаться в сумму 4000 EUR
С начала работ  вокруг фундамента будет установлено временное ограждение, которое останетца на месте до завершения всех работ.
Цена аренды 12 EUR в месяц.
Для замены окон в подьездах получено одно реальное предложение от “Plasto”, стоймость работ 4500 EUR (включая оделку и утилизацию старых окон).
Третья важная задача — это чистка канализационных кухонных стояков. Хотя PLM hooldus и не высказывает особого энтузиазма на это дело, но мы надеемся и эту работу до конца лета сделать.
Все материалы о работах а также получаемые нами коммунальные счета доступны всем на „Skydrive“. (Вход через сайт КТ) 
Приятного всем продолжения лета !

Tööd Juunikuus

Meie naaber KÜ Tuulepoisid paldiski mnt 79  kinnitas oma soovi  1.07 alustada piirdeaia rajamise töödega. Sellepärast tuleb meilgi teha mõned ümberkorraldused.
  1. Skeemil koht 1. Vastavalt projektile laiendame sissesõitu umbes 0,7 m ja asfalteerime platsi jäätmemaja ja konteinerite tarvis (märgitud läbikriipsutatud kastiga). Kaotame 2 parkimiskohta.
  2. Skeemil koht 2. Vastavalt projektile asfalteerime tasku, kuid tasku otsa ei piira äärekiviga ning asfaldiriba saab ulatuma praeguse prügikonteinerite asfalteeritud seisuplatsini moodustades nii sinna sissesõidu tee. Nii saavad kohad parkimiseks ca 3-4  väiksemat autot. 
Соседнее КТ KÜ Tuulepoisid paldiski mnt 79 подтвердил свое намерение построить в начале юля забор вдоль нашей границы.
Потому и мы должны будем предпринять некоторые меры.
  1. Схема, место 1. Мы расширим согласно проекту въезд на 0,7 м и асфальтируем площадку для мусорных контейнеров. (на схеме зачеркнутый прямо-угольник) Теряем 2 паковочных места.
  2. Схема, место 2. Мы асфальтируем карманчик согласно проекту но не поставим в конце бордюр. Так мы получим доступ до старой площадки. Места для парковки найдут 3-4 небольших автомобилей

 

MAIKUU KOKKUVÕTE / МАЙ 2013

  • Lõppes veemõõtjate taatlemine. Enamus korteriomanikke kontrollis oma veemõõtjad õigeaegselt. Suurimad töövõtjad olid PLM hoolduse OÜ ja Beniso OÜ.

Loe edasi

APRILLIKUU KOKKUVÕTE / АПРЕЛЬ 2013

 Sündmused


Juhatuse koosolek otsustas valida meie territooriumil parkimiskontrolli teostama Norge invest OÜ ”Rahvapark”.

•Projekteerija on muutnud detailides KÜ territooriumi heakorraprojekti, eesmärgiga korraldada liiklust nii, et me ei peaks läbima Paldiski mnt 77 krunti.
Puudub servituudileping Naabri Paldiski mnt 77-ga.•Me ei sõlmi fonosüsteemi hoolduslepingut kuna selleks on vaja 40 EUR kuus, meil aga on kasutada vastavalt aastakavale 23 EUR kuus. Nii suur kulutus pole õigustatud.

•Lähenemas on veemõõtjate taatlemise tähtaeg 1 juuni.


Probleemid


• Ei ole võimalik nõustuda Norge invest OÜ ”Rahvapark” pakkumisega parkla täiendavaks tähistamiseks. Tuleb valida uus operaator, selleks saab ilmsest ”Linnapark”.

•Heakorraprojekti kooskõlastamine venib, naaber ilmsel väldib vastamist. Palume KÜ juristil Gerly Lootusel meid konsultatsiooniga abistada.

События

•Собрание правления решила выбрать контролирующем парковку на нашей территории фирму Norge invest OÜ ”Rahvapark”.

•Проектировщик изменил детальную планировку благоустройства территории KТ, с целью организовать движение так, чтобы мы не должны были проезжать по землеотводу Paldiski mnt 77.


•Отсутствует соглашение о границах землеотводов с соседом Paldiski mnt 77


•Мы не заключим договор на обслуживание фоносистемы посколько для этого надо платить 40 евро в месяц, а мы можем использовать только 23 евро в месяц. Такой большой расход не целесообразен.


•Приближается конец срока проверки водомеров

Проблемы

Loe edasi

KORTERIÜHISTU PALDISKI MNT 77A MÄRTSIKUU KOKKUVÕTE

 KORTERIÜHISTU PALDISKI MNT 77A

 
MÄRTSIKUU KOKKUVÕTE
Sündmused
•Revisjonokomisjon koostas oma aruande
•Kinnitasime 2013.a. majandustegevuse aastakava
•Korteriomanikud tegid oma valikuid veemõõtjate vahetaja leidmisel
•Fonosüsteemi rikke korral saab helistada telefonil 66 11 774
•Tellitud on KÜ Kodukorra ja Põhikirja tõlkimine venekeelde
Probleemid
•Ühistu territooriumil on korteriomaniku sõiduki kallal tegutsenud veidravõitu vargad (sikutatakse kojamehi)
•Toimus üks veeavarii
•Paldiski mnt 77a mööblipoe omanik esitab nõudmisi
•Ühistu meilboxi haldamisega on probleeme
•Märts oli selle talve külmim kuu. Ootame talve suurimat soojaarvet
•Ühe korteriomaniku võlgnevus kasvab
События
•Ревизионная комиссия представила актпроверки.
•Мы утвердили план экономической деятельности на 2013.г.
•Владельцы квартир делают свой выбор. Ктобудет менять водомеры?
•При поломке фоносистемы можно позвонить потелефону 66 11 774
•Заказан перевод устава КТ и внутреннего распорядка КТ на русский язык
Проблемы
•Случаи странного воровства (берут дворники)
•Произашла одна воденая авария
•Владелец дома 77 предявляет требования
•Проблемы с майл-боксом
•Март был самый холодный месяц этого года. Ждем счет за тепло
•Задолженность одной квартиры растет