Oktoobrikuu kokkuvõte / Итоги октября

 

Oktoobrikuu kokkuvõte
1.     Juhtus  üks tõsisem avarii mille tagajarjel oli üks küttepüstik 13.10 — 31.10 rivist väljas. Kannatada saanud korteritele tuleb teha küttekulude ümberarvestus.

 
2.     Järsult on sagenenud probleemid parkimistrahvidega. Meie maja elanikud unustavad vajaduse panna autosse nähtavale kohale parkimisluba. Teated majaelanikule määratud trahvi kohta on viimase paari nädala jooksul tulnud pea iga päev
 
3.     Käivad majandusruumide korrastamise tööd. Paigaldame riiulid materjalide ja vahendite ladustamiseks, välja tuleb vahetada osa tööriistu, paigaldada lisavalgustus ja korrastada kojamehe veevõtmise koht. Nimetatud tööd ja kulutused on vajalikud selleks, et omada head ülevaadet tööriistade ja meterjalide seisukorrast, tagada töö ja tuleohutuseeskirjade täitmine ning elementaarsed töötingimused kojamehele.
 
4.     Haljasalade kaitseks paigaldsime veel kaks betoontõket. Vaevalt olime rääkinud ühe haljasalale sõitnud auto omanikuga kui ratastega muru peal oli juba järgmine sõiduk. Nagu varasem kogemus muruplatsiga maja taga näitas on betoontõkked manitsemisest oluliselt efektiivsemad.
 
 
Итоги октября
 
1.   Произошла серьёзная авария в результате которой один из стояков вышел из строя в период с 13.10 – 31.10. Для пострадавших квартир будет сделан перерасчет за отопление.
 
2.   Резко участились проблемы с парковочными штрафами. Жители нашего дома забывают положить парковочную карточку в автомобиле на видное место. Извещения о назначении штрафа, жители дома за последнюю пару недель, получали почти каждый день.
 
3.   Проводятся работы по обустройству хозяйственных помещений. Устанавливаем полки для складирования материалов и моющих средств, следует частично заменить рабочий инструмент, сделать дополнительное освещение и обустроить место откуда брать воду дворнику. Перечисленные работы и расходы необходимы для того, чтобы иметь хороший обзор о состоянии рабочего инструмента и наличии материалов, обеспечить выполнение своих рабочих обязанностей и соблюдение правил по пожарной безопасности, а также элементарных условий труда для дворника.
 
4.   Для защиты зелёных насаждений, мы установили два бетонных барьера. Только поговоришь с одним владельцем машины, заехавшим своими колесами на газон, как уже появлялся следующий.  Как показал прежний опыт с газоном сзади дома, бетонные барьеры эффективны.

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Juhatuse koosoleku protokoll RUS

Протокол собрания КТ Палдиски мнт 77а-60, состоявшееся 03.11.2014
 
Собрание проходило на Палдиски мнт 77а-60
Время проведения: 19.00 – 19.15
На месте присутствовали члены правления: Артём Налётов и Гуйдо Койдик
Собрание провёл и составил протокол Гуйдо Койдик

 
ПОВЕСТКА ДНЯ
 
 
 1.       Расчёт расходов за отопление за октябрь для квартир 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 и 36. 
 
  1.    Изложил Г.Койдик
В период 13.10 – 31.10 в квартире № 20 случилась авария отопительной системы, в результате которой не работал один стояк у квартир 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 и 36. Ликвидация аварии была затянута по причине недоступности к месту аварии, собственник квартиры находился заграницей.
Как уже упоминалось выше в этом периоде владельцы квартир 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 и 36, не получили отопление в полном объеме  по причинам от них не зависящих, тогда следует им сделать перерасчёт с учётом одного не работающего стояка.
Решили: Квартирам № 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32 и 36 уменьшить счёт за отопление, за период 13.10 – 31.10. 2014  на 12% учитывая, что в обозначенном периоде, перечисленные квартиры не получили примерно 1/8 теплоэнергии по сравнению с другими квартирами.
Решение принято единогласно
Артём Налётов
                                                               
Гуйдо Койдик:
  Составил протокол:                                                                       Гуйдо Койдик


Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Septembrikuu kokkuvõte/Сводка за октябрь

Septembrikuu kokkuvõte
 
·        Tuli tellida üks avariitöö mille käigus parandati II trepikoja fonosüsteemi
·        Kesküttesüsteemi automaatika lülitasime sisse 26. Septembril. Siiani on sooja ilma tõttu  korterite kütmine minimaalne.

·        Pidevalt on probleeme parkimisega majaesise tee õismäepoolse nurga juures. Sinna, pöördekohale pargivad harilikult maasturid. Paraku ei mahu auto sinna korralikult seisma — see kas segab  teise sõiduki möödasõitu või jääb ratastega haljasalale. Majaelanike ja juhatuse märkused autoomanikele ei anna tulemusi. Edasiste probleemide vältimiseks tuleb juhatusel kas keelata parkimine majaesisel teeserval üldse või tõkestada konkreetne koht betoontõkkega.
Arvestades parkimiskohtade puudust on viimane variant ilmselt optimaalne.
Сводка за октябрь
 
·        Была заказана одна аварийная работа в ходе которого была отремонтирована фоностстема второго подъезда.
·        Автоматика центрального отопления была включена 26. Сентября. Так как погода продолжает быть теплой,  квартиры отапливаются минимально.
·        Проблема с парковкой на углу дома со стороны Ыйсмяе. Обычно там паркуются внедорожники. Но там, на повороте машина не очень-то помещается, оно или будет мешать проезду других автомобилей или встанет колесами на газон. Замечания сделанные  жителями дома и правлением владельцам этих машин остаются без внимания. Правлению  останется во избежания дальнейших проблем или запретит парковку перед домом на дороге вообще или  установить на проблемном месте очередной бетонныи «ёж».
Учитывая нехватку парковочных мест последний вариант более разумный.

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Kokkuvõte Juuni-juuli-august EST/RUS

KOKKUVÕTE JUUNI-AUGUST 2014

 
  • Hea meel on tõdeda, et kolme suvekuu jooksul ei toimunud ühtki avariid ega vahejuhtumit mis oleks toonud ühistule täiendavaid kulutusi.

Loe edasi

APRILL – MAI – JUUNI Kokkuvõtte Итоги — Апрель – Май — Июнь

 APRILL – MAI – JUUNI   Kokkuvõtte
 
 
Viimased kuud on meie ühistu  jaoks olnud väga rahulikud, nii, et mul  pole põhjust olnud teie tähelepanu paluda.
 
·       Perioodil 24. Aprill kuni 30. Aprill teostati meie majas suurema osa kanaalisatssioonipüstikute läbipesu ja kaameravaatlus. 15.Mai – 30. Mai tehti tööd ülejäänud püstikutel avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Kogu töö anti meile üle eile 12.06  (Siis nimelt sellepärast pidite te minu aruandmist nii kaua ootama)  Tööde kogumaksumuseks kujunes

3501.12 EUR prognoositud 5000.- asemel. Sellega on selle aasta plaanilised tööd lõpetatud.

 
·       Maikuu alguses oli meil probleeme jäätmemaja lukuga. Uks tuli kahel korral avariikorras avada ja luku südamik vahetada.  Põhjus on lihtne, südamik kulub. Panin ööpäevaks uksele väikese magnetloenduri mis registreeris 131 avamist 24 h jooksul. See on siis ca 4000 ukse avamist kuus. 40 EUR maksev Abloy Südamik tuleb arvestada kulumaterjalide huka ja vahetada kord poole aasta jooksul. Sellega seoses on mul teile palve: Kui te lasete teha koopia võtmest, siis kasutage näidisena seda võtit millise te minu käest saite !  Teie enda mugavuse huvides! Vastasel korral tekib „rikkis telefoni» efekt kus iga järgnev koopia koopiast on järjest rohkem erinev originaalist. Järgmisel aastal kui ehk alustame parkla ehitust, veame jäätmemajani maa-aluse elektrikaabli millega saame korralikult lahendatud valgustuse probleemi ning paigutame elektriluku (nii nagu trepikoja välisuks)
 
·       Valmib Korteriühistute liidult tellitud tegevusjuhend käitumiseks juhtumil kui korteriomanik on rikkudes KÜ põhikirja ja kodukorda teinud ebaseaduslikke ümberehitusi ning põhjustanud sellega otsest või kaudset kahju ühistule. Eriti kehtib see kanalisatsiooni ja veevarustuse, elektrisüsteemi ning küttetorustikku puutuvalt!  Vastutuse küsimus põhikirja rikkumise korral pole olnud siiani kuigi selge, vajame protseduuri reegleid kuidas selline olukord kiiresti ja pädevalt lahendada.
 
·       KÜ müüs vastavalt juhatuse ostsusele vana, 2009.a  ostetud ja viimasel ajal tööta seisnud trimmerniiduki Partner WT 420  125.- EUR eest eraisikule
 
·       KÜ pakub endiselt tööd trepikodades väiksemate krohvimis ja maalritööde tegijale!
 
 
 Итоги Апрель – Май — Июнь
 
 
Последние месяцы для нашего товарищества были очень спокойными, у меня не было причин просить вашего внимания.
 
 
·       В период с 24. апреля по 30. апреля в нашем доме произвели большую часть промывки канализационных стояков и осмотр их камерой. 15. мая – 30. мая сделали оставшиеся работы по устранению недостатков, обнаруженных при чистке стояков. Вся работа была сдана нам к 12.06  (Именно поэтому вы должны были так долго ждать моего отчета.)  Общая стоимость работ была 3501.12 EUR вместо прогнозируемых 5000 EUR. На этом плановые работы на этот год закончены.
 
·       В начале мая у нас были проблемы с замком от мусорного домика. Два раза приходилось открывать двери в аварийном порядке и менять сердечник. Причина проста, износ сердечника. На сутки был установлен на дверь маленький магнитный счетчик, который зарегистрировал 131 открывания в течении 24 –ёх часов. Это приблизительно 4000 открываний дверей в месяц. Сердечник Abloy, стоимостью в 40 EUR, придется учитывать как расходный материал и менять его раз в полгода. В связи с этим у меня к вам просьба: Когда вы даёте делать копию ключа, то используйте как образец оригинал ключа, который вам выдало товарищество! Это в ваших же интересах! В противном случае возникнет эффект «сломанного телефона», когда каждая следующая копия все больше отличается от оригинала. В следующем году, если начнем строительство парковки, проведём под основанием мусорного домика электрический кабель, это позволит правильным образом решить проблемы с электричеством а также с установкой электрического замка (как у наружной двери подъезда).
 
 
·       В настоящее время в разработке заказанный от Союза квартирных товариществ порядок наказания за нарушение внутреннего распорядка, в случае если владельцы квартир нарушают устав КТ и установленные правила о незаконных перестройках, напрямую ведущие к ущербу товарищества. Особенно это касается канализации и водоснабжения, электросистемы и трубопроводов! Вопрос ответственности в случае нарушения устава до сих пор не ясен, мы нуждаемся в правилах процедуры, каким образом быстро и компетентно разрешить эту ситуацию.
 
 
·       КT продал согласно решению правления, купленный в 2009 году и простаивающий без работы, триммер, за 125 EUR, частному лицу.
 
 
·       КТ по прежнему предлагает работу специалисту по мелким малярным и штукатурным работам в подъездах!Lugupidamisega,

 
Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

20.02 Üldkoosoleku kava / План общего собрания 20.02

Üldkoosoleku kava on lisatud manusena /План собрания прилагается
 
Või asub siin/или находиться здесь…
 
 

Dokumendid 2014 a üldkoosolekule

Et suuremate eriformadis tekstide saatmine meiliga rikub vormingut ja loetavust siis koondan 2014 aasta koosolekut puudutavad dokumendid failidena ühte võrgukataloogi mis on kättesaadav siin…

Так как объемные тексты посылать просто электронной почтой не всегда хорошо с точки зрения читабельности, я соберу все документы к собранию 2014.г. в одну сетевую папку который будит находиться …

 

2014 aasta majandustegevuse aastakava projekt План-проект экономической деятельности на 2014.г

Lugupeetud korteriomanikud !
 
Edastan teile elektrooniliselt 2013 aasta aastaaruande ja 2014 aasta majandustegevuse aastakava projekti , võrdluseks  kehtiva 2013 aasta aastakava ning väikese kaaskirja. Sellega seoses on mul teile palve :
 
KUI TE SAITE NEED DOKUMENDID KÄTTE JA EI VAJA NEID

DOKUMENTE PABERKANDJAL SIIS ANDKE MULLE SELLEST KINDLASTI TEADA VASTATES SELLELE ELEKTRONKIRJALE  PAARI PÄEVA JOOKSUL !

 
Sellega on võimalus hoida kokku raha ja materjali, sest teisipäeval ma tellin nende paberite ( 12 – 13 lehte igaleühele) trükkimise koguses mis vastab vajadusele.  Paberid saavad teile kätte toimetatud ka siis kui selleks peaks kasutama kullerit või tähitud kirja mis on omakorda  meile kõigile kulukas ettevõtmine. Sellepärast on hea võimalus loobuda meie raha kokkuhoidmiseks paberitest.
 
Kui te ei saa avada manuseid siis leiate need dokumendid  Skydrive lingil mis asub siin:
Samuti asub sama teade KÜ kodulehel http://yhistu77a.blogspot.com/
Уважаемые владельцы квартир !
Посылаю вам в электронном виде следующие документы : План-проект экономической деятельности на 2014.г. для сравнения действующий план 2013.г, годовой отчет за 2013.г. и маленькое разъяснение к ним. Связи с этим у меня к вам большая просьба:
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И НЕ НУЖДАЕТЕСЬ В БУМАЖНЫХ КОПИЯХ, ДАЙТЕ МНЕ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ ОТВЕТИВ НА ЭТО ПИСЬМО В ТЕЧЕНИИ ПАРУ ДНЕЙ!
Так мы сможем экономить деньги и материал  (12 – 13 страниц  каждому ) так как во вторник я закажу тогда распечатывание этих бумаг  только в нужном объеме.  Бумажные копии будут доставляться вам даже если для этого по требуются услуги курьера.  Так что вы можете сэкономить наши деньги отказавшись от бумажек
 
 
Если вы не можете открыть приложения то фаилы доступны и здесь на Skydrive
Или через домашнию страницу КТ http://yhistu77a.blogspot.com/

 

Loe edasi

Detsembrikuu kokkuvõte / Итоги декабря

Detsembrikuu kokkuvõte

 

·       KÜ juhatus otsustas sõlmida meie territooriumil parkimise korraldamiseks lepingu firmaga ParkIT. Kedagi päevapealt trahvima ei hakata. Kõigepealt paigaldame täiendavad liikluskorraldusvahendid ja korraldame parkimislubade jaotamise. Kõigist muudatustest annab KÜ juhatus majaelanikele teada.

Loe edasi