Üldkoosoleku päevakorra neljas punkt / Тогда четвертый пункт повестки


Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra neljas punkt:
KÜ 2016 aasta majanduskava kinnitamine.
Majanduskava kulude tabeli oleme kõigile kätte toimetanud, meilitsi laiali saatnud ja kodulehe kaudu kättesaadavaks teinud.  Juhatuse arvates ei peaks me 2016 aastal kavandama suuri muudatusi kulude katteks raha kogumisel. Erandiks on vaid kolm tabeli alapunkti millistest kahest oleme me teise ja kolmanda päevakorrapunkti küsimuses juba rääkinud. Kolmas muudatusettepanek käsitleb sideteenuste kulu milleks paneme ette koguda 14 eurot 44 senti senise 10 euro asemel. Lisakulu siis 0,001 sent ruutmeetri kohta kuus.
Miks?  Sellepärast, et teenusepakkuja tasuarvestus on muutumas kõneminuti põhisest teenuspaketipõhiseks mis tähendb, et teatud summa eest antakse kliendile paarsada kõneminutit teistesse võrkudesse ja tasuta kõneteenuse koduvõrgus.  Lisaks on internetiühendus kokkulepitud andmemahu piires. Meie kui ühistu kasutame kõige lahjemat „äripaketti». Muidugi võite teha ettepanekuid ka teiste kuluartiklite muutmiseks. Nii näiteks tegi ühistu revident ettepaneku vaadata uuesti läbi juhatuse liikmete tasud. Juhatuse tehtud ettepanekute täielikul realiseerimisel oleks lisakulu umbes 0,006 senti korteri ruutmeetri kohta.

Loe edasi

Üldkoosoleku päevakorra kolmas punkt / Тогда третий пункт повестки

Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra kolmas punkt:

Loe edasi

Üldkoosoleku päevakorra teine punkt / Тогда второй пункт повестки

Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra teine punkt:

Loe edasi

Niisiis esimene päevakorrapunkt / Тогда первый пункт повестки


Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Niisiis esimene päevakorrapunkt:

Loe edasi

ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 18. VEEBRUARIL KELDRI KOOSOLEKURUUMIS. / ОБЩИЕ СОБРАНИЕKORTERIÜHISTU PALDISKI MNT 77A LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 18. VEEBRUARIL KELL 18.30 TEISE TREPIKOJA KELDRI KOOSOLEKURUUMIS.

Loe edasi

Kokkuvõte Juuni – Juuli – august / Итоги Июнь – Июль – Август

 

Kokkuvõte Juuni – Juuli – august
 
·       Toimus üks veevärgiavarii kui 3 augustil said sellest puudutatud neli ühe püstiku korterit. Õnneks ei kaasnenud avariile suuremat materiaalset kahju.
 
·       Tellisime meie õue asfaltkatte parandamise. Kinnisvara omanikena olema kaohustatud tagama teede korrasoleku oma krundi piires. Töö tegi Che-T OÜ parandades 45 m/2 löökauke, esialgselt kavandatule

lisandus 15 m/2. Töö anti ühistule aktiga üle 04.08 2015. Töö lõplikuks maksumuseks kujunes  1 944.00 EUR.

 
·       Kahjuks ei andnud tulemusi läbirääkimised teeremondi küsimuses Paldiski mnt 77 krundi omanikega.  Mööblipoe omanik pakkus kogu sissesõidutee remontimist  kolme korteriühistu ja AS Differo Trade koostöös. Paraku ei ole Pirni 6 ja 6a ühistegevusest huvitatud ehkki kasutavad sissesõiduteed suuremal määral kui meie.  Tee remondi hind olnuks kokku 10 000 EUR millest meie pidanuks naabrite mitteosalemisel kandma lõviosa.  Juhatus ei pidanud õiglaseks ega võimalikuks sellises olukorras ettevõtmises osaleda.
 
·       Remonditööd keldris on üldjoontes lõpetatud. Vaja on veel pisut tegelda viimistlusega. Koosolekuruumi tarvis on ostetud  50 klapptooli hinnaga 7.90 tk. PLM Hooldus teostas remonditud ruumide valgustamiseks uue elektrisüsteemi paigaldamise. Vahetati välja kogu juhtmestik, paigaldati kaitseautomaadid, lülitid ja seinakontaktid. Täielikult vahetati välja valgustid. Töö hind kokku 485,60.  PLM hoolduse valisime elektritööd tegema lähtudes seadusest tulenevast nõudmisest, et käidukorraldaja peab uue elektripaigaldise heaks kiitma ja selle kasutamist lubama. PLM hooldus ongi meie käidukorraldaja.
 
·       Jalgrataste hoiuruum. Üks remonditud ruumidest peaks leidma kasutamist jalgrataste ja lapsevankrite hoiuruumina. Ruumi pääseb maja taguse välistrepi kaudu. Ruum on korraliku metallist vaheuksega täielikult isoleeritav ülejäänud keldrist. Ruumis on autonoomne taimeriga välja lülituv valgustus.  Ruumi kasutamine jalgrattahoidlana pole vastuolus keldri algse kasutusotstarbega panipaikade asupaigana. Ruum vastab kõigile tuleohutuseeskirjadele.
 Samas oleks õiglane kui selle ruumi kohandamisel selliseks hoiuruumiks – osaleksid kulutuste katmisel need korteriomanikud kes seda ruumi selliselt kasutada soovivad.  Vaja on paigaldada akendele trellid, osta või tellida jalgrattahoidjad ja väga soovitavalt paigaldada signalisatsioon. Küsimuse lahendamiseks kutsume lähiajal kokku koosoleku.
 
·       Juhatuse esimees koostab Novembrikuuks detailse aruande keldriruumi remondil tehtud kulutuste kohta ja esitab selle kõigile ühistu liikmetekle tutvumiseks.
 
·       Park-IT ja parkimiskontroll.  Alates Juulikuust on firma teenused tasulised 20,00 €/kuus . Meie jätkame tasuta kliendina, kuid selle tõttu tehakse parkimiskontrolli vaid paar korda nädalas. Selline oli kompromiss, sest juhatus ei saa ilma üldkoosoleku otsuseta kinnitada ühtki pidevat kulutust.  Kindlasti paneme 20,00 €/kuus 2016 aasta majanduskava projekti ja jätkame siis juba „täiskliendina».
 
 
 
Итоги Июнь Июль Август
 
·       З Августа произошла авария по водоснабжению, которая коснулась 4 квартиры на одном стояке. К счастью авария не нанесла существенного материального ущерба.
 
·       Заказали работы по ремонту асфальтового покрытия в нашем дворе. Владелец недвижимости обязан содержать дороги в порядке в границах своего участка. Работы провел Che-T OÜ, заделано  45 m/2 выбоин, в ходе работ дополнительно заделали еще 15 m/2. Выполненная работа была принята товариществом актом от 04.08 2015. Конечная стоимость работ составила 1 944.00 EUR.
 
·       К сожалению переговоры по вопросу ремонта дороги с владельцем участка Paldiski mnt 77 не дали результата. Собственник мебельного магазина предложил отремонтировать внутриквартальную дорогу всем трем квартирным товариществам и совместную работу с AS Differo Trade. Но к сожалению Pirni 6 и 6a заинтересованы в совместной деятельности по использованию внутриквартальной дороги в меньшей степени чем мы. Стоимость ремонта дорог была бы 10 000 EUR, из которой львиная доля была бы нашей, поскольку наши соседи не желают в этом участвовать. Правление не посчитало справедливым и возможным, чтобы принять участие в этом проекте.
 
·       Ремонтные работы в подвале в общих чертах закончены. Остались только мелкие недоделки. В помещение для проведения собраний куплены складные стулья в количестве 50 штук по цене 7.90 за штуку. PLM Hooldus оснастил отремонтированные помещения новым освещением и установил новую электросистему. Заменены все провода, установлена автоматическая защита выключателей и розеток. Полностью заменены светильники. Стоимость работ составила 485.60 EUR. PLM hooldus был выбран для проведения электрических работ исходя из юридических требований, чтобы ответственный за электротехнический надзор  мог утвердить новую электроустановку и разрешить использование. PLM hooldus и есть наш ответственный за электротехнический надзор .
 
·       Помещение для хранения велосипедов. Одно из отремонтированных помещений предусмотрено использовать как хранилище для велосипедов и детских колясок. Вход в помещение будет сзади дома через наружную лестницу. Помещение изолировано от остального подвала прочной металлической дверью. В помещении есть автономное освещение отключающееся с помощью таймера. Использование помещения для хранения велосипедов не противоречит первоначальному назначению, как «подвальная кладовка для вещей». Помещение отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Тем не менее, было бы справедливо, если это помещение приспособлено для хранения велосипедов и колясок, чтобы  участвовали в покрытии расходов те собственники квартир, которые собираются использовать это помещение.  Необходимо установить решетки на окна, купить или заказать велосипедные стойки и очень желательно установить систему безопасности. Мы предлагаем решить этот вопрос на ближайшем собрании.
 
·       Председатель правления в ноябре составит детальный отчет о расходах сделанных во время ремонта подвала и представит всем членам товарищества для ознакомления.
 
·       Park-IT и парковочный контроль. Начиная с июля услуги фирмы стали платными 20,00 €/месяц . Мы останемся бесплатными клиентами и поэтому парковочный контроль будет делаться только 2 раза в неделю. Это такой компромисс поскольку правление не может без решения общего собрания утвердить не один постоянный платеж. Обязательно внесем € 20.00 / месяц  в экономический план на 2016 год, и проект будет продолжаться как «полный клиент».

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Kokkuvõte Aprill – Mai / Итоги Апрель-Май

Kokkuvõte  Aprill – Mai
 
·                Ei toimunud ühtki tehnosüsteemide avariid
 
·                Alustasime muru niitmisega.  Kevadel ja varasuvel niidame vähemalt 1 kord kahe nädala jooksul.
 
·                Jätkub remont II trepikoja keldriruumis. Plaan oli saada töö valmis 1 maiks kuid kahjuks see ei õnnestunud. Põranda betoneerimisega 
läks ligi kuu aega rohkem aega kui plaanitud.  Ülejäänud töid teen mina G. Koidik. Rohkem remonditöös osaleda soovijaid ei

leidunud. Kvaliteet selle all ei kannata, sest oman töökogemust nii ehituse, elektri kui metallitöö alal. Paraku aga saan sellele tööle pühendada ca 2-3 tundi päevas mis tähendab, et jõudluds on madal. 

 
·                Naaberkinnistu Paldiski mnt 77 omanik keelas oma maal parkimise. 
 
·                Paldiski mnt 77 omanik saatis naaberühistutele kirja ettepanekutega tee remondi osas. Kiri on lisatud käesolevale kokkuvõttele. Arutame ettepaneku üle lähimal juhatuse koosolekul.  Teie arvamused ja ettepanekud on oodatud !
 
·                Sõltumatult eelnenust oleme küsinud hinnapakkumise asfaltiaukude lappimiseks meie krundi piires avariiremondina. Kokku 30/m2 kohtpaikamist  millest suurem osa jääb Paldiski mnt 79 poolsele teele ja meie krundi piirile Paldiski mnt 77-ga ( umbes viiendik teest  koos ühe suure auguga meie parkla ees kuulub meile ) Töö hind on 1080 EUR.  Arvata on, et me ei saa suurema töö osas naabritega kokkuleppele ja käiku läheb just see variant. Pakkumine on lisatud manusena kokkuvõttele ja kättesaadav KÜ kodulehel.
 
·                Mitmed majaelanikud on teinud ettepaneku keelata võõraste parkimine elamu mööblipoe poolse otsaseina juures. Ma arvan, et ettepanek on mõistlik, arvestades teravat parkimisprobleemi. Tuleb osta liiklusmärgid. Kokku ca 300 EUR . Arutame asja juhatusega.
 
·                Tuleb saagida pilud äärekivide vahele seal kus koguneb vihmaga liiga palju vett. Betoonilõikur on meil olemas, töö teeme ise.
 
·                Juba eelmisel aastal otsustas juhatus pakkuda soovijaile tööd trepikojas väiksemate maalri ja krohvimistööde tegemisel.  Soovijaid kahjuks ei leidunud. Remondihooaeg on käes ja sellepärast on paslik pakkumist korrata! 
 
·                KÜ juhatuse esimees läbis edukalt Ühistujuhi baaskoolituse.  Esitame Linnale taotluse koolituskulu kompenseerimiseks.
 
·                Uurime elamu kompleksse renoveerimise tasuvust.
Olulisim selles töös on võrdlus sama projekti alusel ehitatud ja renoveeritud elamutega. Peame läbirääkimisi sealsete ühistutega vastava info saamiseks. Me ei taha tellida kulukaid ekspertiise vaid saada EI – JAH vormis põhimõttelist vastust kas elamu ülalpidamiskulude vähendamine on olnud võimalik?  Või on küttekulu küll alanenud, kuid kui selle hinnaks on ülipikk tasuvusaeg või uute seadmete suured hoolduskulud ja seeläbi hoopis tõusnud korteriomanike maksed ?
 
·                Eemaldasime  kellaajalise soodustuse maja ees parkimisel. Tegu on vastusammuga 77. Krundi omaniku tegevusele. Me ei oota oma parklasse võõraid.  Palun asetage parkimisluba nähtavasse kohta ja varustage külalise kaardiga ka oma külaline !
 
KÜ  Juhatus
 
 
 
Итоги Апрель-Май
 
·      Не произошло не одной технической аварии.
 
·      Начали стричь траву. Весной и в начале лета надо стричь как минимум 1 раз в течении двух недель.
 
·      Продолжается ремонт в подвале 2-го подъезда.В планах было завершить работы к 1 маю, но к сожалению это не удалось. На бетонирование полов ушло по времени больше месяца, это больше чем планировали. Остальные работы делаю я, Г.Койдик. Больше желающих участвовать в ремонтных работах не нашлось. Качество из-за этого не страдает, так как у меня есть опыт работы как в строительстве, по металлу, так и по электрической части. Но увы этим работам могу уделять только по 2-3 часа в день, что означает низкую производительность.
 
·      Собственник соседней недвижимости на Палдиски мнт 77, запретил парковку на своей территории. 
 
·      Владелец Палдиски мнт 77 отправил соседним товариществам письмо с предложением частично сделать ремонт дороги. Данное письмо будет опубликовано вместе с этим отчётом. Обсудим это предложение на ближайшем собрании правления. Что думаете по этому поводу вы?  Ждем очень ваши предложения.
 
·      Независимо от предыдущей истории, мы спросили ценовое предложение на аварийную работу по заделыванию дырок в асфальте нашего участка. Всего получилось на 30/m2 выбоин в асфальте, большая часть которых находиться на дороге со стороны Палдиски мнт 79 и на нашем участке по границе с Палдиски мнт 77 (примерно пятая часть дороги вместе с огромной выбоиной перед нашей парковкой принадлежит нам). Стоимость работ 1080 Евро. Уверен, что мы не сможем договориться с соседями на совместный ремонт и в дело пойдёт как раз этот вариант. Предложение прикреплено к отчёту и доступно на домашней странице КТ.
 
·      Несколько жителей нашего дома предложили запретить парковаться чужим у торца нашего дома со стороны мебельного магазина. Я думаю, что предложение разумное, учитывая острые проблемы с парковкой. Надо купить дорожные знаки. Приблизительно уйдёт на них 300 евро. Обсудит это дело с правлением.
 
·      Надо сделать распилы на бордюрах там, где из-за дождей скапливается много воды. Резак по бетону у нас есть, сделаем сами.
 
·      Ещё в прошлом году правление решило предложить для желающих сделать небольшие малярные работы в подъездах. Желающих к сожалению не нашлось. Начался сезон ремонтных работ и предложение уместно повторить!
 
·      Председатель правления КТ успешно прошел базовый курс управления товариществом. Предоставили городу ходатайство о компенсации за расходы на обучение.
 
·      Сейчас исследуем рентабельность реновации нашего дома.
Самое главное в этой работе, это сравнение уже реновированных домов построенных на таком же проекте. Мы должны побеседовать с этими товариществами для получения информации. Мы не хотим заказывать дорогостоящую экспертизу, а получить принципиальный ответ в форме НЕТ-ДА, возможно ли уменьшить стоимость содержания домаЕсли для уменьшения счетов за отопление, последует сверхдолгий период окупаемости или обслуживание нового оборудования потребует тоже расходов и таким образом платежи собственников квартир вырастут?
 
·      Мы убрали с знаков на нашей парковке временную льготу для чужих. Чужих мы на своей парковке более не ждем. Пожалуйста оставьте парковочную карточку а заметном месте и дайте гостевую карточку вашему гостью!
                                           Правление КТ
 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Kokkuvõte Jaanuar-veebruar, Tööd Märtsikuus/ Итоги Январь – Февраль, Работы в Марте

Kokkuvõte Jaanuar-veebruar
Aasta esimesel kahel kuul majandasime plaanipäraselt. Ühtki märkimisväärset avariid ega vahejuhtumit ei toimunud. Pärast jaanuari alguse tormi nõudis pisiparandusi soklikorruse karniis. Töö hind 97.52  eur.
18. veebruaril toimus korteriühistu üldkoosolek.
Tööd Märtsikuus
Nagu me üldkoosolekul otsustasime, teeme korda meie koosolekuteruumi ja

selle kõrvaltoa millest saab paik jalgrataste ja lapsevankrite hoidmiseks. Töö on plaanis põhiosas lõpule viia maikuuks. Vähendamaks kulutusi teeme kõik mis võimalik ise oma jõududega.

Aga kulutustest siiski ei pääse, sest esimeses etapis:
·         Tuleb betoneerida 68 m/2 põrandat. Töö hind a 2000.- eurot (vt pakkumised)
·         Tuleb asendada amortiseerunud vaheuksed. Selleks on ostetud kolm üsna korralikku kasutatud metallust, kahe luku ja võtmetega nagu peab. Kuku 440 eurot
·         Tõenäoliselt tuleb asendada keldri trepikojapoolne sissepääsuuks. Kuna tegu tuletõkkesektsioonide vahelise uksega peab sellel olema sertifikaat. Kogume pakkumised.
·         Maalritööd 190 m/2. Üritame teha ise kuid seadmeid tuleb rentida
Teises etapis tegeleme ruumi sisustamise ja kindlustamisega (valgustus, trellid akendele alarmsüsteem). Kogume pakkumisi, oleme leidlikud.
Vt Galeriid tööde ja pakkumiste kohta: http://1drv.ms/1LDMdEe
Итоги Январь – Февраль
В первые два месяца года мы вели хозяйственную работу в целом по плану. Значительных аварии и происшествии не было. После шторма в начале января потребовалась мелкий ремонт карниза цокольного этажа. Стоимость работ 97.52 Евро. 18.Февраля прошло общие собрание КТ.
Работы в Марте
Как мы решили на общем собрании надо будет привести в порядок наше помещение для собрании и одно соседние помещение для хранения в нем детских колясок и велосипедов. Работу мы в основном планируем закончить к Маю месяцу. Чтобы сократить расходы, все что возможно будем делать сами со своими силами.
Но расходы все же будут так как в первом этапе:
·         Надо бетонировать 68 m/2 пола. Стоимость работы до 2000.- евро. (см. Предложения)
·         Надо заменит или восстановить двери между помещениями. Для тои цели куплено три б/у но весьма внушительных металлических двери с двумя замками, ключами, все как положено. Расход 440.- евро.
·         Видимо надо заменить входную дверь в подвал со стороны подъезда так как там должна стоять дверь огнеупорная с сертификатом как положено.
·         Малярные работы 190 m/2. Делаем сами но оборудование надо арендовать.
Этап второй – установка решеток на окна, замена освещения и установка системы сигнализации. Собираем предложения и проявляем смекалку.

См галлерею о работах и предложениях: http://1drv.ms/1LDMdEe

Loe edasi

Koosoleku läbiviimise korrast! / O порядке проведения собрания!


Ja kõige lõpetuseks veel koosoleku läbiviimise korrast!
·       Üldoosolek on otsustusvõimeline juhul kui kohal viibivad vähemalt 37 korteri omanikud või nende volitatud esinadjad.
·         Üldkoosoleku otsus on vastu võetud juhul kui selle poolt hääletavad 51% koosoleku registreerimislehele allakirjutanutest.

·         Laenuotsuse vastuvõtmisega on aga üsna keerulised lood: Vastavalt põhikirjale p 6.8 peab laenu võtmisega nõus olema 2/3 ühistu liikmetest. Punkt 7.8.4 järgi on üldkoosolekul laenuotsus vastu võetud kui selle poolt hääletavad vähemalt 37 ühistu liiget. Panga nõudmisel ja uue korteriühistuseaduse järgi peavad laenu võtmise poolt üldkoosolekul hääletama vähemalt 51% korteriomandite üldpinna omanikud. Seepärast peame me oma otsuse kinnitama kahel blanketil miilistest üks on hääletustulemus koosolekul ja teine nõusolek, ehk nimekiri millisele saab allkirju koguda ka enne ja peale koosolekut 2/3 ühistu liikmete toetuse saavutamiseni.
·          Hääletamine laenuotsuse küsimuses toimub avalikult ja kirjalikult, andes oma allkirja blanketil vastavasse eraldi lahtrisse.
·         Korteriomaniku esinadamiseks üldkoosolekul peab volitatu esitama koosolekule volikirja ! Blanketid postitasin kõigile postkasti, blanketi vorm asub KÜ failikataloogis 
·         Kui korter kuulub mitmele omanikule vajab üks omanik korteri esindamiseks ka teise omaniku kohalolekut või volikirja, või kokkulepet ühistu liikmelisuse kohta. Vastasel korral ei saa korterit üldkoosolekul laenuotsuse küsimuses esindada.
В заключении ещё о порядке проведения собрания!
·       Общее собрание считается правомочным, если на месте присутствует по меньшей мере 37 собственников квартир или их доверенные лица.
·         Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 51% от тех кто поставил подпись в регистрационный список собрания. 
·         Принятие решения о кредите довольно сложная история: Согласно пункту 6.8 в уставе со взятием кредита должно быть согласно 2/3 от членов товарищества. По пункту 7.8.4 решение о кредите считается принятым на общем собрании, если за это проголосует по меньшей мере 37 члена товарищества. По требованию банка и по новому закону о квартирных товариществах за взятие кредита должны проголосовать по меньшей мере 51%  от общей площади собственников квартир. Поэтому мы должны своё решение подтвердить на двух бланках, на одном из которых результат голосования на собрании, а на втором согласие,  так как список с подписями может быть собран как до так и после собрания, если достигнем поддержки от 2/3 членов товарищества.
·          Голосование о вопросе кредита происходит открыто и письменно, давая свою подпись на бланке в отдельном ящичке.
·         Для представления собственника квартиры на общем собрании доверенное лицо должно представить доверенность собранию!  Бланки я разложил по всем почтовым ящикам, так же они находятся на страничке КТ.
·         Если квартира принадлежит нескольким собственникам, то чтобы представить квартиру, они должны присутствовать оба или один другому дать доверенность.  В противном случае нельзя представлять квартиру на общем собрании в вопросе о кредите.

 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com