Üldkoosoleku päevakorra 4 ja 3 punkt / 3 и 4 пункты повестки дня собрания

 

Nagu juba traditsiooniks on saanud tutvustan enne üldkoosolekut selle päevakorrapunkte lähemalt.  Niisiis tagantpoolt ettepoole:

Loe edasi

Majandusaasta kava / План экономической деятельности

Lugupeetud korteriomanikud !
Уважаемые владельцы квартир !


Vastavalt meie ühistu reeglitele edastan teile majandusaasta kava.
Согласно правилам нашего КТ отправляю вам план экономической деятельности.

Loe edasi

2017 Majandusaasta aruanne

Lugupeetud korteriomanikud !
Уважаемые владельцы квартир !
 Vastavalt meie ühistu reeglitele edastan teile majandusaasta aruande.
Согласно правилам нашего КТ отправляю вам отчет о экономической деятельности.

Loe edasi

KÜ üldkoosoleku viies päevakorrapunkt / Пятый пункт повестки дня общего собрания КТ

KÜ üldkoosoleku viies päevakorrapunkt puudutab mööblikaupluse omaniku ettepanekut meile loovutada 1 m oma territooriumist talle kinnise parkla ehitamiseks. Vastutasuks saaksime kaks parkimiskohta. Ettepaneku tekst on varem avaldatud ja ka seekord lisan selle manustatud dokumendina.

Loe edasi

Üldkoosolek tulekul

Lisaks traditsioonilisele aruandlusele ning halduskulude kinnitamisele järgmiseks aastaks peab koosolek andma nii ehk naa vastuse küsimusele: Mis edasi?

Loe edasi

KÜ üldkoosoleku neljas päevakorrapunkt on päevakorda võetud korteri nõudmisel / Снятие требования по долгу четвертый пункт

KÜ üldkoosoleku neljas päevakorrapunkt on päevakorda võetud korteri nr 32 omanike nõudmisel.
Teemaks korteri nr 32 võlgnevuse tühistamine. Aluseks juristi ekspertarvamus tekkinud olukorra kohta mis jõuab seisukohale, et korteri uus omanik ei pea antud juhul tasuma endise omaniku võlga.
Teisest küljest pole lugu 32 korteri võlgnevusega nii lihtne, see riivab ühistu liikmete õiglustunnet

ja sellepärast on selle küsimuse arutelu varasematel KÜ üldkoosolekutel lõppenud võlgnevuse jõusse jätmisega. Järgnevalt toon manustena ära juristi ekspertarvamuse selles küsimuses.

Loe edasi

KÜ Üldkoosoleku kolmas päevakorrapunkt / Третий пункт повестки дня КТ общего собрания

KÜ Üldkoosoleku kolmas päevakorrapunkt on tervikuna pühendatud haldus-hooldusfondist tehtavatele kulutustele. Kulude projekti tabeli te kõik saite.
KÜ juhatuse ettepanekul me siin muudatusi võrreldes 2016 aastaga teha ei kavatse välja arvatud parkimiskontrolli puudutav kulurida mis näeb ette koguda kuus korteri ruutmeetrilt 0,006 senti senise 0,005 sendi asemel. Muudatuse tingib teenusepakkuja

Ühisteenused AS poolt tõstetud teenuse hind mis on alates 2016 aasta keskpaigast  ühistu jaoks 24 EUR kuus senise 20 Euro asemel. Probleemi ei ole, juba Ühisteenuste kollane tahvel ise on piisav heidutusvahend selle eest, et meie parkla ei muutuks linakeskme lähedaseks „Pargi ja Reisi» platsiks.

Loe edasi

KÜ üldkoosoleku teine, remonditööde tegemist puudutav päevakorrapunkt. / Второй пункт повестки дня общего собрания КТ касающийся ремонтных работ.

KÜ  üldkoosoleku teine, remonditööde tegemist puudutav päevakorrapunkt.

Loe edasi

KÜ liikmete küttesüsteemile pühendatud koosolek. Lühikokkuvõte.

KÜ liikmete küttesüsteemile pühendatud koosolek. Lühikokkuvõte.

Soojustehnika insener hr Kalmer Kips pidas umbes tunni kestnud loengu küttesüsteemide ettekande küttesüsteemide liikidest , omadustest ja eripäradest.

Loe edasi

Küsitluse tulemused / Результаты опроса

Küsitluse tulemused

Et meie seni propageeritud elamu renoveerimise ja parkla laiendamise plaanid on saanud korteriomanike absoluutse enamuse jaheda vastuvõtu osaliseks, pidasime juhatusega vajalikuks KÜ edasiste eesmärkide seadmiseks korraldada küsitlus mille tulemusi ma teie loal nüüd esitlen.

Loe edasi