KÜ liikmete küttesüsteemile pühendatud koosolek. Lühikokkuvõte.

KÜ liikmete küttesüsteemile pühendatud koosolek. Lühikokkuvõte.

Soojustehnika insener hr Kalmer Kips pidas umbes tunni kestnud loengu küttesüsteemide ettekande küttesüsteemide liikidest , omadustest ja eripäradest.

Loe edasi

Küsitluse tulemused / Результаты опроса

Küsitluse tulemused

Et meie seni propageeritud elamu renoveerimise ja parkla laiendamise plaanid on saanud korteriomanike absoluutse enamuse jaheda vastuvõtu osaliseks, pidasime juhatusega vajalikuks KÜ edasiste eesmärkide seadmiseks korraldada küsitlus mille tulemusi ma teie loal nüüd esitlen.

Loe edasi

14. juulil toimub Korteriühistu Paldiski mnt 77a üldkoosolek / 14 июля состоится общее собрание

14. juulil toimub Korteriühistu Paldiski mnt 77a  üldkoosolek ja nagu eelmistelgi kordadel pean vajalikuks põgusalt tutvustada selle üldkoosoleku päevakorrapunktide arutlemisel jutuks tulevat.

Loe edasi

Üldkoosoleku päevakorra neljas punkt / Тогда четвертый пункт повестки


Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra neljas punkt:
KÜ 2016 aasta majanduskava kinnitamine.
Majanduskava kulude tabeli oleme kõigile kätte toimetanud, meilitsi laiali saatnud ja kodulehe kaudu kättesaadavaks teinud.  Juhatuse arvates ei peaks me 2016 aastal kavandama suuri muudatusi kulude katteks raha kogumisel. Erandiks on vaid kolm tabeli alapunkti millistest kahest oleme me teise ja kolmanda päevakorrapunkti küsimuses juba rääkinud. Kolmas muudatusettepanek käsitleb sideteenuste kulu milleks paneme ette koguda 14 eurot 44 senti senise 10 euro asemel. Lisakulu siis 0,001 sent ruutmeetri kohta kuus.
Miks?  Sellepärast, et teenusepakkuja tasuarvestus on muutumas kõneminuti põhisest teenuspaketipõhiseks mis tähendb, et teatud summa eest antakse kliendile paarsada kõneminutit teistesse võrkudesse ja tasuta kõneteenuse koduvõrgus.  Lisaks on internetiühendus kokkulepitud andmemahu piires. Meie kui ühistu kasutame kõige lahjemat „äripaketti». Muidugi võite teha ettepanekuid ka teiste kuluartiklite muutmiseks. Nii näiteks tegi ühistu revident ettepaneku vaadata uuesti läbi juhatuse liikmete tasud. Juhatuse tehtud ettepanekute täielikul realiseerimisel oleks lisakulu umbes 0,006 senti korteri ruutmeetri kohta.

Loe edasi

Üldkoosoleku päevakorra kolmas punkt / Тогда третий пункт повестки

Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra kolmas punkt:

Loe edasi

Üldkoosoleku päevakorra teine punkt / Тогда второй пункт повестки

Et mitte üldkoosolekul ilmaasjata kallist aega kulutada tutvustan nagu eelmiselgi aastal ette pisut põhjalikumalt  üldkoosoleku päevakorrapunktidega seonduvat. Üldkoosoleku päevakorra teine punkt:

Loe edasi