Lugupeetud Korteriomanikud ! Уважаемые владельцы квартир !

 

Lugupeetud Korteriomanikud !
Avaldused veemõõtjate taatlemiseks või vahetamiseks on PLM hoolduse OÜ-le ära saadetud.
Nüüd vajavad nad veidi aega oma töö planeerimiseks ja saadavad meile siis tööde teostamise graafiku.
Уважаемые владельцы квартир !
Заявления по проверке или замене водомеров отравлены PLM hoolduse OÜ.
Теперь им потребуется немного времени для планирования и затем они нам предложат график выполнения работ.

Lugupeetud korteriomanikud ! Уважаемые владельцы квартир !

 Lugupeetud korteriomanikud ! 

Vastuseks sageli esitatavale küsimusele, et kas on oluline milline firma teostab veemõõtjate vahetamise?
Ei, ei ole oluline. Arvestage ainult seda, et töö kvaliteedi ja veemõõtja korrasoleku eest vastutate teie. Õigem on kasutada asjatundja abi ja saada töö tegijalt garantii.
Kas võite osta ja vahetada veemõõtja ise  ja tellida ainult plommimise?
Jah võite. Kuid jällegi töö kvaliteedi ja veemõõtja korrasoleku eest vastutate teie.
Veemõõtjad peaksid olema taadeldud või vahetatud hiljemalt  1. juuniks .
(vanade paigaldamine lõppes maikuus 2008)
Veemõõtja vahetamisel tuleb kindlasti üles tähendada vana veemõõtja viimane näit ja uue veemõõtja näit pärast paigaldamist !
G.Koidik KÜ juhatuse esimees
Уважаемые владельцы квартир !
В ответ на часто задаваемый вопросы.
Имеет ли значение какая фирма осуществит замену водомеров?
Нет, не важно какая фирма.  Имейте только ввиду что за исправность водомера и качества монтажа отвечаете вы. Поэтому желательно, чтобы работы производил специалист, отвечающий за свою работу.
Можете ли вы сами купить водомеры, установить их и заказать только услугу пломбирования?
Можете менять и сами. Но как и в первом случае — за исправность и качества монтажа отвечаете вы.
Водомеры должны пройти проверку или заменены к 1. июня .
( установку старых закончили в мае 2008)
Перед проверкой или заменой обязательно запишите конечное показание водомера и после монтажа начальное показание нового или проверенного !
G.Koidik KÜ juhatuse esimees

Ettepanek / Предложение

Liikumine nagu teada on tervise pant ja jalgrattasõit üha enam populaarsust koguv liikumis ja liiklemisviis.

Kuid jalgratast, eriti kui neid on peres mitu on vaja ka kusagil hoida.Korteris…jah hädaga muidugi saab, kuid hea lahendus see kindlasti pole.Samas on meil keldris kasutamata, aastaringselt köetavad, lukustatud, valgustatud ja

Loe edasi

Paldiski mnt 77 mööblipoe omanik seab tingimusi / Владелец мебельного магазина Палдиски 77 ставит условия

 

Loe edasi

Lugupeetud korteriomanikud ! Контроль за соблюдением порядка парковки !

Lugupeetud korteriomanikud !
 
Vastavalt üldkoosoleku otsusele sõlmime parkimiskontrolli teostamiseks lepingu vastavat teenust osutava firmaga. Oma pakkumise ning lepingu projekti on meile edastanud kolme firma:   AS Ühisteenused, TLP Grupp OÜ ja Norge Invest OÜ esindajad. Arvestades küsimuse tundlikkust
esitlen enne juhatuse poolset otsustamist teile kõiki kolme pakkumist. Lepinguprojektid asuvad aadressil:
 
 
Kui teil on märkusi või ettepanekuid andke nendest palun julgesti teada ja hea oleks kui teeksite seda KÜ kodulehel selle teema all siin
 
Уважаемые владельцы квартир !
 
Согласно решению общего собрания КТ нам предстоит заключить договор с фирмой которой будет осуществлять контроль за соблюдением порядка парковки на территории нашего дома.
Нами было получено три предложения:
 AS Ühisteenused, TLP Grupp OÜ Norge Invest OÜ 
Учитывая чувствительность вопроса представлю вам все три проекта договора. Для этого они были переведены и на русский язык. Договора вы найдете здесь:
 
 
Перед тем как правление кт примет решение ждем также ваших предложении и замечании. Хорошо если оставите эти комментарии здесь
 
 

Lugupeetud korteriomanikud ! Уважаемые владельцы квартир!

 Lugupeetud korteriomanikud !

Vastavalt kokkuleppele PLM Hoolduse OÜ-ga palun teil anda teada soovist vastu võtta nende hinnapakkumine veemõõtjate kontrolliks või vahetamiseks hiljemalt 15 aprilliks! Vältimaks
kommunikatsiooniprobleeme koostasin selleks manustatud blanketi: (PLM Hoolduse)
………………………………
Kui te EI SOOVI vahetada veemõõtjaid  PLM Hoolduse abiga ja tellite töö mõnest teisest ettevõttest, siis  palun täitke töö tegemisel lisatud akt: (Ei soovi )
Уважаемые владельцы квартир!
В соответствии с соглашением с PLM обслуживание OÜ прошу вас дать знать о своем согласии принять ихценовое предложение для проверки или замены водомеров до 15.апреля!
Чтобы избежать проблем при коммуникации я составил следующую форму: (PLM Hoolduse)
…………………………….
Если вы НЕ ХОТИТЕ  заказать услугу проверки или замены водомеров у PLM Hooldus и решите обратится в другую фирму то пожалуйста заполните форму акта см : (Ei soovi )
 
Palun postitage see paber mõlemal juhtumil veenäitude kogumise kasti !

 

В том и другом случае опустите заполненную форму в ящик для показании водомеров !

 

Loe edasi

Lugupeetud Korteriomanikud ! Уважаемые Владельцы квартир!

KÜ Tuulepoisid Paldiski mnt 79 on taaskord avaldanud soovi oma piirile aia ehitamiseks.
Vastavalt seadusele teavitab meie naaberühistu meid oma kavatsusest.
Vt.  KÜ Tuulepoisid pöördumine ja selle graafiline lisa.

Loe edasi

KÜ Paldiski mnt 79 : Tere!

 

aadame Teile väljavõtte meie 19.okt. üldkoosoleku otsusest, mis jõustus 2.nov. 2012.a.
Väljavõte otsuse punktist nr.4:
 Kinnistu uus võrkpiirdeaed viia Paldiski mnt äärse kõnnite piirini (demonteerides olemasoleva).
1.Konstruktiivselt peab piirdeaed olema tugevam ning välimuselt esinduslikum senisest Paldiski   mnt ääres olevast piirdeaiast. Rajatise värvus tumeroheline. Min. kõrgus 1,5m.Kooskõlastada uue piirdeaia paigutus — plaanilahendus Haabersti linnaosa arhitektiga. Kooskõlastada piirdeaia lahendus Tallinna Transpordiametiga. Juhatusel informeerida koheselt kõrvalkinnistu Paldiski mnt 77A  KÜ juhatust piirdeaia ehitusest   nende piiri kõrvale tuleva aasta suvel.
Lugupidamisega
KÜ Tuulepoisid Paldiski mnt 79 juhatus

Lugupeetud korteriomanikud ! / Уважаемые владельцы квартир !

Lugupeetud korteriomanikud !
Viimasel ajal on juhatuselt  palju küsitud, et kas puuduva vannitoa käterätikuivati arvel võiks korteriomanik vähem soojuse eest maksta?
Vastuseks on ei. Meie korterites pole individuaalseid soojamõõdikuid saadava soojahulga täpseks mõõtmiseks. Sellepärast ütlevad ka KÜ põhikiri p. 4. 12.6.13.   ja  kodukorra punkt 4.7, et soojusenergia kulu jaotatakse kütteperioodil vastavalt soojusmõõtja näidule korteri m² kohta ja mittekütteperioodil korterite vahel proportsionaalselt.
KÜ Põhikiri on Eesti keeles kättesaadavad KÜ kodulehel http://yhistu77a.blogspot.com/
Уважаемые владельцы квартир !
В последнее время правлению часто задают вопрос – можно ли в случае отсутствия полотенцесушителя в ванной комнате платить за тепло меньше?
Могу ответить что нет. В Наших квартирах нет индивидуальных тепломеров для точного измерения количества получаемого тепла. Потому гласит п. 4. 12.6.13 устава КТ и п. 4.7 внутреннего порядка что расходы на тепло в отопительный период делятся по показанию тепломера
на m² квартиры. В летние время плата  по показанию тепломера делиться пропорционально между квартирами.
Устав КТ и Внутренний порядок доступны на Эстонском языке по адресу
( В ближайшие время надеюсь представить вам перевод )

Lugupeetud autoomanikud! / Уважаемые автовладельцы!

 KÜ parkla on nüüdsest vastavalt 22.12.2010 üldkoosoleku otsusele tähistatud parkimiskorda määravate liikluskorraldusvahenditega.

See töö ei ole lõppenud ja mõned liiklusmärgid vajavad liiklusseadusega vastavusse viimiseks veel ümberpaigutamist .
Palun tähelepanu ja mõistvat suhtumist !
Стоянка КТ в настоящее время обозначена  в соответствии с решением общего собрания 12/22/2010. 
Эта работа еще не завершена, и некоторые знаки  необходимо переместить соответствии с ПДД.
Прошу, отнестись с пониманием и следить за изменениями!