TÄHELEPANU ! Внимание!

TÄHELEPANU !

 

MEIE ÜHISTU RAAMATUPIDAJA PALUS KÕIGILE KES ON SIIANI TASUNUD KOMMUNAALTEENUSTE EEST OTSEKORRALDUSEGA EDASTADA JÄRGMISE TEATE:

Loe edasi

HEAD UUT AASTAT !

  

 

Loe edasi

Rõõmsaid Jõule !

Novembrikuu / Ноябрь 2013

Novembrikuu  2013

 

  • Novembrikuus plaanilisi remonditöid ei teostatud
  • Soojusõlmes toimus ühe sulgventiili avariiline vahetus
  • 13.11. Murdsid tundmatud isikud lahti teise trepikoja keldriuksed. Ühistu kandis kahju 50 EUR mis kulus uute ja kindlamate lukkude ostmisele.
  • Endiselt on lahendamata parkimiskontrolli probleem. Teenusepakkujat kes meie parklas osutaks teenust 24 h, eriti öisel ajal ei ole.

Loe edasi

Palun mitte parkida autot prügimaja kõrvale!

TERE !

Lugupeetud majaelanikud ! Palun mitte parkida oma sõidukit prügimaja kõrvale sissesõiduteele !
Pargitud auto takistab jäätmevedu !
Уважаемые жители дома ! Прошу не парковать автомобилей рядом с домиком для мусора!
Припаркованная машина мешает вывозу отходов!

Loe edasi

TERE !

TERE !

Lugupeetud korteri nr 48 omanik !
Pean teile teatama, et teie korteris tööd tegevad ehitusmehed peavad võimalikuks risustada ühistu territooriumit ehitusprahiga, samuti sokutavad töömehed kotte ehitusprahiga paberijäätmete konteinerisse  ja meie ühistu jäätmemajasse.
Võtke palun teatavaks, et ehitusprahi ladustamine tava ja paberijäätmete konteineritesse ei ole lubatud.
Samuti ei pea ühistu likmed  teie ehitusprahi väljaveo eest ekstra maksma.
Palun teil korraldada asi nii, et nimetatud jäätmed oleksid 24 tunni jooksul ühistu territooriumilt  koristatud .
Kui ei siis kutsun Esmaspäeva hommikul kohale prügitakso koos töömeestega kes sorteerivad prügikonteinerite sisu ja kõrvaldavad ehitusprahi.

Loe edasi

Lugupeetud majaelanikud! Уважаемые жители дома!

Lugupeetud majaelanikud !

 

Kolmapäeval 13.11 kella 7.00 ja 17.00 vahel lõhuti Teise trepikoja kõikide majandusruumide lukud. Lõhuti viisil, mis jättis terveks ja deformeerimata lukuaasad kuid sõna otseses mõttes rebis puruks küllaltki tugevad ripplukud. See lubab oletada, et kasutati profesionaalset, võibolla hüdraulilist nt päästjate varustusse kuuluvat tööriista. Vahejuhtumi protokollis politsei. Õnneks pole midagi varastatud ega lõhutud. Kahju ühistule on ca 50.- EUR mis kulub lukkude asendamisele.

Loe edasi

Tähelepanu ! / Bнимание!

 

Tähelepanu !
Käesolev teade adresseeritud neile kes tellisid veemõõtjate kontrolli teenuse firmalt PLM Hoolduse OÜ
Edastan teile PLM hoolduse poolt pakutud veemõõtjate taatlemise graafiku. (vt all)
Palun leida võimalus tagada nimetatud päevadel ligipääs teie korteri veemõõtjatele.
Täpsem info või graafiku korrigeerimine 
tel 5135898 hr Jaan Mihkelson
Bнимание!
Это сообщение адресовано тем, кто заказал услугу проверки водомеров у компании PLM 
PLM предлагает график проверки. (см. ниже)
Пожалуйста, найдите возможность обеспечить в эти дни доступ до ваших водомеров.
Для получения дополнительной информации или корректировки графика можно обращаться к

тел 5135898 Г-н Ян Михкельсон

Veemõõtjate plommimine neile kes vahetab veemõõtja ise / Oпломбирования водомеров для тех кто заменит водомеры сам

 Veemõõtjate plommimine neile kes vahetab veemõõtja ise

 
PLM Hoolduse OÜ pakub eraviisilise plommimise teenust 15 EUR korteri kohta. Veemõõtjad plommida ja akti koostada võib teie vabal valikul muidugi ka mõni teine firma kelle tegevusalaks see töö on.
Ühistu juhatusele peate te edastama plommimise akti
Teenus võib olla odavam kui seda tööd teha hulgi. Sellepärast andke palun teada oma soovist kasutada plommimisel PLM Hoolduse teenuseid, ühistu elektronpostile või kirjakesega veenäitude kogumise kasti kuni 20. maini k.a.
 
Oпломбирования водомеров для тех кто заменит водомеры сам

PLM Hoolduse OÜ Предлагает услугу единичного опломбирования ценой 15 EUR  за квартиру. (Поставить пломбу и составить акт могут конечно и работники других фирм на ваш выбор.)
Првалению КТ вы будете должны представить акт опломбирования
Услуга может быть дешевле если эту работу делать оптом. Потому дайте мне знать о вашем желании  заказать работу у PLM по электронной почте или запиской в ящик для показании водомеров до 20 мая.

Lugupidamisega,
Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees