Elamu kütmisest / Про отопление

Elamu kütmisest

 

Meie maja elanikud on küsinud miks on vaatamata suvekuule mõnikord  keskkütte radiaatorid korterites ikka veel leiged?  Põhjus on Külm ilm. Kui temperatuur hoones langeb alla + 19 kraadi lülitub küttesüsteem sisse.  Paraku on meil öösel õues temperatuur +3  — +5  ja ei küündi päevalgi mõnel päeval kõrgemale kui  +12-13 kraadi

Loe edasi

Pakkumine kvartalisisese tee remontimisest koostöö korras / Предложение по ремонту внутри квартальной дороги в порядке совместной работы

Korteriühistute                                                                                                                                             Meie 27.05.2015
asukohaga
KÜ Pirni tn 6
KÜ Pirni tn 6A
KÜ Paldiski mnt. 77A
juhatustele
Pakkumine
kvartalisisese tee remontimisest koostöö korras
OÜ Furnit omanduses on kinnistu asukohaga Paldiski mnt 77 (katastritunnus 78406:601:5720), kus asub kauplushoone Mustjõe Kaubakeskus.
 Kvartalisisene tee üldkasutatavalt Paldiski maanteelt kinnistute

Paldiski mnt 77 ja Paldiski mnt 77a vahel osaliselt läbib OÜ-le Furnit kuuluvat kinnistut ning lähikondsetes korterielamutes elavad autoomanikud (Paldiski mnt 77a, Pirni tn 4, 6 ja 6a) kasutavad seda oma elukohta sõitmiseks.

 OÜ Furnit tegeleb pidevalt kvartalisisese tee hoolduse ja korrashoidmisega, sh. lapib igal aastal teel tekkivaid löökauke, kuid aegapidi muutus ta rohkem ja rohkem kõlbmatumaks ning nüüd vajab oluluist remonti.
 Kuna antud juhul lubab OÜ Furnit siseneda oma maa-ala kaudu kõikidele sõidukitele kvartali sisemiseks, siis loeb OÜ Furnit, et kvartalisisest teed kasutatakse avalikes huvides ning võib õigustatult paluda lähikondsete korterielamute korteriühistutelt osutada abi selle tee remontimiseks.
 Vastavalt lisatud kalkulatsioonile (lisa nr 1) tuleb ca 500 m2 tee remontimiseks kulutada kokku ~ 10000 tuh eurot. Sellest summast on OÜ Furnit võimeline katta ~2500  eurot, ehk 25 % ja palub teistelt korteriühistutelt abi koostöö raames 2500 eurot, ehk 25% üldkuludest.
 OÜ Furnit arvab, et koostöös korteriühistutega võib tagada kõikidele kvartali elanikele vabalt sõita Paldiski maanteelt kvartali sisse ja välja.
Lugupidamisega
OÜ Furnit
Paldiski mnt 77
Gleb Plešakov
+3725111047
juhatuse liige
Квартирным товариществам                                                                                               Мы 27.05.2015
Расположенным на
KÜ Pirni tn 6
KÜ Pirni tn 6A
KÜ Paldiski mnt. 77A
правлениям
Предложение по ремонту внутри квартальной дороги в порядке совместной работы
OÜ Furnit владеет недвижимостью расположенную на Paldiski mnt 77 (кадастровый номер 78406:601:5720), где находиться здание магазина Mustjõe Kaubakeskus.
 Внутриквартальная дорога, ведущая от шоссе Палдиски между землеотводами Paldiski mnt 77 и Paldiski mnt 77a, частично проходит через землеотвод, принадлежащий OÜ Furnit. В ближайших квартирных товариществах, живущие автовладельцы (Paldiski mnt 77a, Pirni tn 4, 6 и 6a) используют эту дорогу, чтобы попасть домой
 OÜ Furnit постоянно обслуживает и держит в порядке внутриквартальную дорогу, в том числе каждый год заделывает возникающие выбоины, но со временем она всё больше и больше приходит в непригодное состояние, требующее существенного ремонта.
 Поскольку в данном случае OÜ Furnit разрешает всем транспортным средствам проезжать внутри квартала, то OÜ Furnit считает, что в интересах общества использовать внутриквартальную дорогу  и может законно спросить от ближайших квартирных товариществ поучаствовать в ремонте этой дороги.
Согласно дополненной калькуляции (приложение номер 1) необходимо для ремонта ca 500 m2
дороги потратить всего 10 000 евро. Из этой суммы ~2500 может покрыть OÜ Furnit, или  25 % и просит от других квартирных товариществ помощь в рамках совместной работы 2500 евро или 25 % от общих расходов.
OÜ Furnit считает, что совместная работа с квартирными товариществами может гарантировать всем жителям квартала свободно заезжать внутрь квартала с шоссе Палдиски и выезжать.
С уважением
OÜ Furnit
Paldiski mnt 77
Gleb Plešakov
+3725111047
член правления

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

LUGUPEETUD AUTOOMANIKUD ! УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЕЙ !

ALATES TÄNASEST EI TOHI KÜ AUTOOMANIKUD PARKIDA OMA SÕIDUKIT PALDISKI MNT 77 MÖÖBLIPOE KÕRVAL! KEELU VASTU EKSIJAT OOTAB LEPPETRAHV 35 EUR!
НАЧИНАЯ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПАРКОВАТЬ АВТОМОБИЛИ РЯДОМ С МЕБЕЛЬНЫМ МАГАЗИНОМ PALDISKI MNT 77 ЗАПРЕЩЕНО!  В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ  БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ШТРАФ 35 EUR!

 
(AS Differo Trade  omaniku sõnum KÜ paldiski mnt 77a juhatusele)
 
Palun sellega arvestada, sest edaspidi pole juhatusel võimalust teie eest kosta kui teile seal trahv määratakse! Ka meie teeme ilmselt oma parkla tähistamises ja kasutamise korras vastavaid muudatusi. Esimesel võimalusel pärast väikest nõupidamist.
 
Прошу всех принят вышесказанное к сведенью так как правление более не может за вас замолвить слова по поводу полученного там штрафа. Я думаю что и мы предпримем соразмерные изменения в порядке парковки на нашем дворе. Это при первой возможности после маленького совещания с правлением.
 
 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Lugupeetud majaelanikud! Уважаемые жители дома!

 

 

Käes on jälle kevad ja varsti peame hakkama meie krundilt muru niitma. Ja jälle palume selle töö tegemisel teie abi !  Kui keegi soovib, väikese tasu eest muidugi, muru niita — siis helistage palun juhatuse liikmele telefonil 58183964
 
 Снова пришла весна и скоро надо будет косить траву с нашего двора. И снова просим вашей помощи для выполнения этой работы. Если кто.то не против покосить траву, за маленькую оплату разумеется то позвоните члену правления по телефону 58183964
 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

TÄHELEPANU! ВНИМАНИЕ !

TÄHELEPANU! ВНИМАНИЕ ! 

 
02.04 ON TEE MAJA TAGA SEOSES EHITUSTÖÖGA SULETUD !
 
8.00 -20.00
 
02.04 СВЯЗИ С СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ДОРОГА ЗА ДОМОМ ЗАКРЫТА !
 

Tähelepanu rämpsmeil! / Внимание спам!

 Lugupeetud ühistu liikmed ! 

 
Kui teie meilboksi saabub selline teade nagu te näete alloleval pildil ja mille saatja aadress on:
 
hotmail.cominfo@infoaxe.net
 
Siis kustutage saadud postitus selles leiduvat linki avamata!
 
Tegu on parasiitvaraga mis kasutades teie tuttavate
meiliadressi üritab kutsuda teid külastama reklaami sisaldavaid resursse ja hakkab hiljem
kasutades teie meiliaadressi tülitama teie tuttavaid.
Kui teie  postkasti seaded võimaldavad seadke aadressile hotmail.cominfo@infoaxe.net filter mis kustutab selle posti automaatselt
 
Уважаемые владельцы квартир!
 
 Если вы получили электронную почту похожие на картинке снизу от адреса 
 
hotmail.cominfo@infoaxe.net
 
то рекомендую вам удалить его не открывая!
 
Мы имеем дело с  спамом который якобы от вашего знакомого завет вас посетить сайты коммерческого содержания и будет потом как бы от вашего имени беспокоить и ваших знакомых.
Если ваш почтовый ящик позволяет  создать фильтр и заблокируйте почту от адреса hotmail.cominfo@infoaxe.net
 

Loe edasi

KORTERIÜHISTU PAKUB TÖÖD/КТ ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ

 KORTERIÜHISTU PAKUB TÖÖD MAJAELANIKELE ! КТ ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ ЖИТЕЛЯМ ДОМА !

 
Keldriruumide remondi käigus…
 
Lammutustööde tegemisel ja ehitusprahi koristamisel.
•Müüriladumisel.
•Maalritöödel.
•Põranda betoneerimisel.
 
Работа включает в себя…
 
•Работы по сносу и уборки строительного мусора.
•Кладка стен.
•Малярные работы.
•Бетонирование пола.
 
 
 
 
Tel 56601257 KÜ Juhatus / Правление КТ

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

KINDLASTI ON TEGU PETISTEGA / ЭТО НАВЕРНЯКА МОШЕННИКИ


TÄHELEPANU !


KUULDAVASTI LIIGUB MEIE MAJAS INIMESI KES PAKUVAD INTERNETI PAIGALDAMIST KORTERIÜHISTU POOLT !   KINDLASTI ON TEGU PETISTEGA,

SEST ÜHISTU POLE MINGIT SELLIST ETTEVÕTMIST ALGATANUD !


ВНИМАНИЕ !

В НАШЕМ ДОМЕ ХОДЯТ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЛИ УСТАНОВКУ ИНТЕРНЕТА ЯКОБЫ ОТ ТОВАРИЩЕСТВА. ЭТО НАВЕРНЯКА МОШЕННИКИ, ТАК КАК КТ НЕ ОРГАНИЗОВЫВАЛ НИЧЕГО ПОДОБНОГО !


Loe edasi