Veekatkestus

TÄHELEPANU !

 

 

Seoses AS Tallinna Vesi avariitöödega võib täna kuni 16.00 esineda lühiajalisi veekatkestusi !

 

Loe edasi

Lugupeetud majaelanikud ! / Уважаемые жители дома !

Lugupeetud majaelanikud !
Palun teie abi isikute tuvastamisel kes 18.11  sokutasid meie jäätmemajasse kotid ehitusprahiga. Kes nägi jäätmeid vedanud autot  oletatavasti VW buss reg nr….?  KÜ juhatus tahaks nimetatud isikuid aidata ehitusprahi

äraveol tellides selleks personaalse jäätmeveoki koos laadimise teenusega. Seda loomulikult jäätmed toonud inimeste kulul.

Samas jätame jäätmete toojale võimaluse praht ise ära koristada. Tasuta ja kiiresti
Уважаемые жители дома !
Хочу попросить вашу помощь чтобы найти людей кто оставили 18.11 в нашем мусорном домике пакеты с строительным мусором. Так же прощу информацию для идентификации автомобиля на котором мусор привезли. Предположительно VW . Правление КТ хотела бы помоч им при транспортировке этого мусора на свалку и готова заказать для этого специальную машину и погрузочную бригаду, разумеется за счет тех кто этот мусор там оставил.
У принесших мусор есть возможность убрать пакеты самим подобру по здоровью до того как мы их найдем

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

TÄHELEPANU ! / ВНИМАНИЕ !

TÄHELEPANU !
 
1. NOVEMBRIL KELL 8.00 PAIGALDATAKSE MEIE MAJA ETTE 20 m/3 KONTEINER „SUURTE» JÄÄTMETE VEOKS. KONTEINER JÄÄB KOHALE KUNI ESMASPÄEVA 3. NOVEMBRI HOMMIKUNI.
 
 
ВНИМАНИЕ !
 
1. НОЯБРЯ 8 ЧАСОВ УТРА ПЕРЕД ДОМОМ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН 20 m/3 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ «КРУПНЫХ» ОТХОДОВ. КОНТЕЙНЕР ОСТАНЕТЬСЯ НA МЕСТЕ ДО УТРА ПОНЕДЕЛЬНИКА 3. НОЯБРЯ
 
 
 

Lugupidamisega,

Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Lugupeetud majaelanikud ! / Уважаемые жители дома !

Lugupeetud majaelanikud !
KÜ otsib kojamehe abilist, kes niidaks alates maikuust meie krundil muru. Tasu tükitöö alusel  35 EUR ühe korra  eest.
 
Soovija võta palun juhatuse esimehega ühendust telefonil 56601257

 
Уважаемые жители дома !
 КТ ищет помощника дворника для покоса травы в нашем дворе.
Оплата сдельная 35 EUR  за один разЖелающим просьба позвонить по телефону КТ  56601257Lugupidamisega,

 
Guido Koidik
KÜ Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

Kas peaks Kanalisatsioonipüstikute puhastamise ajal kodus olema? Надо ли быть дома во время чистки канализационных стояков?

Kas peaks Kanalisatsioonipüstikute puhastamise ajal kodus olema?

Loe edasi

TÄHELEPANU ! ВНИМАНИЕ!

Alates 24.04 alustab  „ Toruabi» kanalisatsioonipüstikute

läbipesu. Töö tempo saab olenema püstikute seisukorrast

Loe edasi

AVARII !

KAHJUKS PEAN TEADA ANDMA…

Et meie maja sooja vee tsirkulatsioonipump, vastu nädalavahetust  töötamast ja taastamisele ei kuulu.
Üritame uue pumba osta nii ruttu kui võimalik, loodame parimat, kuid siiski ma ei taha teile petlikke lubadusi nädalavahetuse suhtes anda…
АВАРИЯ !
К сожалению вынужден сообщить что циркуляционный насос горячей воды вышел из строя и восстановлению не подлежит. Сделаем все чтобы найти и купить новый насос…но, к сожалению не могу дать вам обманчивых обещании на выходные…

Loe edasi

LUGUPEETUD KORTERIOMANIKUD! УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КВАРТИР!

ALATES JÄRGMISEST NÄDALAST HAKKAB MEIE PARKLAS PARKIMISKORRA JÄRGIMIST KONTROLLIMA FIRMA PARK IT.
SEE TÄHENDAB , ET ALATES KELLA 18.00 KUNI 9.00 HOMMIKUL(ÕHTUSEL JA ÖISEL AJAL) TOHIB MEIE KINNISTUL OMA SÕIDUKIT PARKIDA VAID SÕIDUKIS NÄHTAVASSE KOHTA ASETATUD PARKIMISKAARDI OLEMASOLUL. TEENINDAVA TRANSPORDI SISSESÕIDUTEEL (PRÜGIMAJA KÕRVAL) ON PARKIMINE  KEELATUD 24 H. PARKIMISKORRA MITTEJÄRGIJA SUHTES RAKENDAB PARK IT LEPPETRAHVI.
OOTAN TEID 4 . , 5. JA 6. VEEBRUARIL TEISE TREPIKOJA KELDRIS KELL 19.00 – 20.00, ET TEILE ÜLE ANDA TEIE PARKIMISKAART !
НАЧИНАЯ С СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В НАШЕЙ ПАРКОВКЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ФИРМА «PARK IT». ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ПАРКОВАТЬ СВОЮ МАШИНУ С 18.00 ВЕЧЕРА ДО 9.00 УТРОМ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПАРКОВОЧНОЙ КАРТОЧКИ В ВАШЕМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ НА ВИДНОМ МЕСТЕ. ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ НА ВЫЕЗДНОЙ ДОРОГЕ РЯДОМ С МУСОРНЫМ ДОМИКОМ ЗАПРЕЩЕНА КРУГЛОСУТОЧНО. ПРИ НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ФИРМА «PARK IT» БУДЕТ НАРУШИТЕЛЮ ВЫПИСЫВАТЬ ШТРАФ.
ЖДУ ВАС 4. , 5. И 6. ФЕВРАЛЯ 19.00 ДО 20.00 В ПОДВАЛЕ ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА ЧТОБЫ ВРУЧИТЬ ВАМ ВАШУ ПАРКОВОЧНУЮ КАРТОЧКУ!

 

Lugupeetud korteriomanikud ! / Уважаемые владельцы Квартир!

Korteriühistu paldiski mnt 77a juhatus otsustas  oma 30.01.2014 toimunud koosolekul:   

                             
Korteriühistu Paldiski mnt 77a korraline üldkoosolek
toimub 20 veebruaril kell 18.30 teise trepikoja keldris.
 
Koosoleku päevakorra projekt:
 
• Revisjonikomisjoni aruanne, hinnang juhatuse tööle, 2013 aasta majantustegevuse aruande kinnitamine.

• Püsikorraldusmaksete vastuvõtmine. Kas lülitada kulutused 2014 majandustegevuse aastakavasse või jaotada Püsikorraldusega maksjate vahel?

• 2014 aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine.

• 2014.a. Ehitus-remonditööde kava kinnitamine, osalemine projektis      „Hoovid korda».
 
      a. Pesukuivatusruumi uste vahetamine.
 
      b. Kanalistsioonipüstikute puhastamine.
 
      C. Osaleme projektis „Hoovid korda» ja investeerime    
           parkla laiendamistöödele 16 000 EUR.
 
• Revisjonikomisjoni liikme avaldus kohustustest vabastamise kohta.    Asendusliikme valimine.
 
 
Ootame teie ettepanekuid üldkoosoleku päevakorra kohta kuini 5. veebruarini.  2013 Majandusaasta aruanne,  2014  aastakava projekt, hinnapakkumised jms saavad teile tutvumiseks kätte toimetatud alates tänasest.
 
KÜ juhatus
 
 
Уважаемые владельцы Квартир!
Korteriühistu paldiski mnt 77a» правление решила 30.01.2014  на своем собрании
 
Очередное собрание КТ состоиться 20.02.2014.г.
 
Проект повестки дня:
 
• Отчет ревизионной комиссии, оценка работе правления, утверждение годового отчета за 2013.г.

• Прием платежей по постоянному поручению. Включить расходы в годовой план экономической деятельности или разделить между платящими?

• Утверждение плана экономической деятельности на 2014.г.

• Утверждение плана ремонтно-строительных работ на 2014.г, участие в проекте„Hoovid korda».
 
      a. Замена дверей сушилок.
 
      b. Прочистка канализационных стояков.
 
      C. Участие в проекте „Hoovid korda». Инвестиция      
       на реконструкцию парковки 16 000 EUR.

Заявление члена ревизионной комиссии об освобождении от должности. Выборы нового члена комиссии.
 
Ждем ваших предложении по повестке дня до
5. Февраля. Материалы к собранию (годовой отчет,
 проект плана  экономической деятельности ценовые
Предложения. будут до вас доводиться начиная с сегодняшнего дня
 
 
 
Правление КТ