Üldkoosoleku esimene päevakorrapunkt / Первый пункт повестки дня общего собрания

Üldkoosoleku esimene päevakorrapunkt. 2017 aasta kokkuvõte aruande kinnitamine
Trepikäsipuud on paigaldatud. Maksma läksid need 1625 Eurot.
Välisuste remont on lõpetatud.  Hange.ee keskkonnas saime töö tegemiseks  pakkumised 3500 ja 4200 EUR.  Meie hinnangul vastuvõetamatud. Otsustasime teha remont ise.  Töö käigus vahetasin uksehinged, puhastasin uksed roostest, tegin „Hammerite» roostetõrjevahendiga kahjustatud kohtadele uue aluskrundi.
Loe edasi

Üldkoosoleku päevakorra 4 ja 3 punkt / 3 и 4 пункты повестки дня собрания

 

Nagu juba traditsiooniks on saanud tutvustan enne üldkoosolekut selle päevakorrapunkte lähemalt.  Niisiis tagantpoolt ettepoole:

Loe edasi

Majandusaasta kava / План экономической деятельности

Lugupeetud korteriomanikud !
Уважаемые владельцы квартир !


Vastavalt meie ühistu reeglitele edastan teile majandusaasta kava.
Согласно правилам нашего КТ отправляю вам план экономической деятельности.

Loe edasi

2017 Majandusaasta aruanne

Lugupeetud korteriomanikud !
Уважаемые владельцы квартир !
 Vastavalt meie ühistu reeglitele edastan teile majandusaasta aruande.
Согласно правилам нашего КТ отправляю вам отчет о экономической деятельности.

Loe edasi

Juhatuse koosoleku protokoll 22.01.2018 / Протокол собрания правления

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 22.01.2018 toimunud koosoleku protokoll.

Loe edasi

Juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания правления 08.01.2018

  Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 08.01.2018 toimunud koosoleku protokoll.

Loe edasi

KÜ juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания правления 02.10.2017

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 02.10.2017 toimunud koosoleku protokoll.

Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.

Loe edasi

KÜ juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания правления 03.07.2017

 Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 03.07.2017 toimunud koosoleku protokoll.


Loe edasi