KÜ üldkoosoleku teine, remonditööde tegemist puudutav päevakorrapunkt. / Второй пункт повестки дня общего собрания КТ касающийся ремонтных работ.

KÜ  üldkoosoleku teine, remonditööde tegemist puudutav päevakorrapunkt.

Loe edasi

Korteriühistu juhatuse 13.03.2017 koosoleku protokoll / Протокол собрания правления квартирного товарищества

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 13.03.2017 toimunud koosoleku protokoll.
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 18.00 – 18.30

Loe edasi

KÜ liikmete küttesüsteemile pühendatud koosolek. Lühikokkuvõte.

KÜ liikmete küttesüsteemile pühendatud koosolek. Lühikokkuvõte.

Soojustehnika insener hr Kalmer Kips pidas umbes tunni kestnud loengu küttesüsteemide ettekande küttesüsteemide liikidest , omadustest ja eripäradest.

Loe edasi

Küttesüsteemide erinevused ja soojuspumbad / Разные системы отопления. Общие принципы

Küttesüsteemide erinevused ja soojuspumbad Anti Hamburgi videoloengud.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=N-jGwc8Xcl4
  2. https://www.youtube.com/watch?v=aPREPDIYgHs
  3. https://www.youtube.com/watch?v=qO7PdXZDMKI

Разные системы отопления. Общие принципы

  1. https://www.youtube.com/watch?v=sl5d753lyEw
  2. https://www.youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM
  3. https://www.youtube.com/watch?v=6A08LPQO3Fo

Küsitluse tulemused / Результаты опроса

Küsitluse tulemused

Et meie seni propageeritud elamu renoveerimise ja parkla laiendamise plaanid on saanud korteriomanike absoluutse enamuse jaheda vastuvõtu osaliseks, pidasime juhatusega vajalikuks KÜ edasiste eesmärkide seadmiseks korraldada küsitlus mille tulemusi ma teie loal nüüd esitlen.

Loe edasi

KÜ juhatuse koosoleku protokoll / Протокол собрания товарищества 01.02.2017.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 01.02.2017 toimunud koosoleku protokoll.
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 19.00 – 20.00
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.
PÄEVAKORD:
1.     Prügišahti ruumidele ligipääsu küsimus. Korteri nr 56 omaniku avaldus. 
2.     Linnaosavalitsuse vastus meie avaldusele pirni tn 4 krundi küsimuses. 
3.     Korteri nr 32 omaniku kiri juhatusele.
4.     Koosolekuruumi põranda värvimine.
5.     Ettepanekud 2017 aasta majandustegevuse aastakava kohta
6.     KÜ liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine.
7.     Küsitluse läbiviimine korteriühistu liikmete seas.

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 27.10.2016 toimunud koosoleku protokoll /Протокол собрания квартирного товарищества Палдиски мнт 77a состоявшееся 27.10.2016.

Korteriühistu Paldiski mnt 77a juhatuse 27.10.2016  toimunud koosoleku protokoll.
Koosolek toimus Paldiski mnt 77a teise trepikoja koosolekuruumis.
Toimumise aeg: 19.00 – 19.30
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik.
Koosolekut juhatas ja koosoleku protokollis Guido Koidik.

Loe edasi

Korteriühistu Paldiski mnt 77a 27.juuli 2016.a. kordusüdlkoosoleku protokoll / Протокол повторного общего собрания от 27.июля 2016 г.

Loe edasi